Kościół Prezbiteriański w Polsce - Kościół Dobrego Pasterza

Efe

Kazania z księgi

List do Efezjan

 

  • Kazań frag. gł.: 16
  • Frag. dod.: 41
  • Pierwsze: 14 mar 2010 r.
  • Ostatnie: 5 wrz 2021 r.


R# Tytuł kazania Frag.główny Frag.dod. F+ Mówca/Seria Dł. Data
11.
NewModalNewPopupNewSite Pełnia błogosławieństw w Chrystusie
Efe 1,1-4  M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
28m 50s23 kwi 2017 r.
 2.
NewModalNewPopupNewSite Co jest fascynujące w chrześcijaństwie?
Gal 5,22-23Efe 1,3+3M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
46m 37s19 mar 2017 r.
 3.
NewModalNewPopupNewSite Ważność relacji
Efe 1,3-5 +1M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
35m 04s14 mar 2010 r.
 4.
NewModalNewPopupNewSite Niski obraz siebie - to nie dla mnie
Efe 1,3-7 +1M: Andrzejewski Józef
S: Charakter dziecka Bożego
42m 04s5 lis 2017 r.
 5.
NewModalNewPopupNewSite Pełna Ewangelia
Kol 1,21-22Efe 1,4-5+9M: Księżakowski Bogumił
S: Różne
31m 11s8 lis 2020 r.
 6.
NewModalNewPopupNewSite Bohaterowie wiary cz. 14 - Mojżesz cz. III
Heb 11,24-29Efe 1,4-5+5M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
33m 14s3 lut 2013 r.
 7.
NewModalNewPopupNewSite Bohaterowie wiary cz. 11 - Mojżesz cz. I
Heb 11,24-29Efe 1,4-5+9M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
28m 30s13 sty 2013 r.
 8.
NewModalNewPopupNewSite Modlitwa - Antidotum na utratę pierwszej miłości
Efe 1,15-19  M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
27m 00s4 lut 2018 r.
 9.
NewModalNewPopupNewSite Nadzieja chrześcijanina w obliczu ucisku
1Pio 1,1-5Efe 1,16-18+5M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
39m 11s1 maj 2016 r.
 10.
NewModalNewPopupNewSite Nasze duchowe zmartwychwstanie
Efe 2,4-7Efe 1,19-20+11M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
34m 54s30 sie 2020 r.
 11.
NewModalNewPopupNewSite Zwierzchnictwo Chrystusa
Efe 1,20-23  M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
30m 16s30 wrz 2018 r.
 12.
NewModalNewPopupNewSite Kościół: 3 obrazy, 3 przywileje i 3 odpowiedzialności
1Kor 3,16-17Efe 1,22-23+3M: Andrzejewski Józef
S: Kościół
20m 58s3 lut 2019 r.
213.
NewModalNewPopupNewSite Czy człowiek posiada wolną wolę?
Flp 2,13Efe 2,1-2+3M: Derlacz Dariusz
S: Doktrynalne
30m 48s15 wrz 2019 r.
 14.
NewModalNewPopupNewSite Totalna ludzka nieprawość
Efe 2,1-3 +6M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
22m 32s19 kwi 2020 r.
 15.
NewModalNewPopupNewSite Nasze duchowe zmartwychwstanie
Efe 2,4-7Efe 2,1-7+11M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
34m 54s30 sie 2020 r.
 16.
NewModalNewPopupNewSite Pojednanie
Efe 2,11-22Efe 2,1-10+16M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
48m 42s24 sty 2021 r.
 17.
NewModalNewPopupNewSite Pełna Ewangelia
Kol 1,21-22Efe 2,3-6+9M: Księżakowski Bogumił
S: Różne
31m 11s8 lis 2020 r.
 18.
NewModalNewPopupNewSite Nasze duchowe zmartwychwstanie
Efe 2,4-7 +11M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
34m 54s30 sie 2020 r.
 19.
NewModalNewPopupNewSite W obrona Ewangelii Paweł składa świadectwo. Cz. 3
Gal 1,10-24Efe 2,4-8+4M: Shaded Moner
S: List do Galatów
39m 17s23 mar 2014 r.
 20.
NewModalNewPopupNewSite Duchowa świątynia
1Pio 2,4-10Efe 2,5-6+4M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
39m 12s19 cze 2016 r.
 21.
NewModalNewPopupNewSite Herezja w Kościele. Jak ją rozpoznawać i na nią reagować?
Heb 13,9-16Efe 2,8-9+6M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
40m 37s27 paź 2013 r.
 22.
NewModalNewPopupNewSite Wiara w obliczu prześladowań
1Pio 1,6-9Efe 2,8-9+4M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
36m 14s15 maj 2016 r.
 23.
NewModalNewPopupNewSite Księga Rodzaju - Wstęp
1Moj 1,1-5Efe 2,8-9+4M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
35m 00s17 wrz 2017 r.
 24.
NewModalNewPopupNewSite Modlitwa uciśnionego człowieka Cz. 2
Jon 2,1-10Efe 2,8-9+10M: Shaded Moner
S: Prorocy mniejsi - Jonasz
41m 42s1 lut 2015 r.
 25.
NewModalNewPopupNewSite Zbawieni łaską, nie przez uczynki
Efe 2,8-10 +7M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
29m 42s25 paź 2020 r.
 26.
NewModalNewPopupNewSite Boży plan zbawienia - Jak dostapić zbawienia?
DzA 16,30Efe 2,8-10+14M: Shaded Moner
S: Aby dostąpić zbawienia...
41m 19s17 lis 2013 r.
 27.
NewModalNewPopupNewSite Pokaż swoją wiarę
Jak 2,14-26Efe 2,8-10+15M: Andrzejewski Józef
S: List Jakuba
53m 14s3 sie 2014 r.
 28.
NewModalNewPopupNewSite Dobroć
Gal 5,22Efe 2,10+2M: Andrzejewski Józef
S: Owoc Ducha Świętego
37m 51s12 mar 2017 r.
 29.
NewModalNewPopupNewSite Tożsamość chrześcijanina
Flp 3,4-8Efe 2,10+9M: Shaded Moner
S: Wybrane fragmenty Biblii
45m 30s19 cze 2011 r.
 30.
NewModalNewPopupNewSite Pojednanie
Efe 2,11-22 +16M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
48m 42s24 sty 2021 r.
 31.
NewModalNewPopupNewSite Uświęcenie w życiu chrześcijanina
Rzym 6,1-14Efe 2,13+7M: Wnuk Dawid
S: Charakter dziecka Bożego
50m 42s28 maj 2017 r.
 32.
NewModalNewPopupNewSite Czasy ostateczne cz. 8 - Nawrócenie Izraela
Rzym 11,1-32Efe 2,14-16+13M: Shaded Moner
S: Czasy ostateczne
43m 23s2 maj 2010 r.
 33.
NewModalNewPopupNewSite Błogosławieństwa z cierpienia. Cz. 2
1Pio 3,14-18Efe 2,18+8M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
39m 35s11 wrz 2016 r.
 34.
NewModalNewPopupNewSite Wiara w obliczu prześladowań cz. 1
1Pio 1,1-2Efe 2,20+7M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
47m 27s17 kwi 2016 r.
 35.
NewModalNewPopupNewSite Wiara w obliczu prześladowań cz. 2
1Pio 1,1-5Efe 2,20+8M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
33m 01s24 kwi 2016 r.
336.
NewModalNewPopupNewSite Objawienie tajemnicy Kościoła
Efe 3,1-13 +10M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
53m 41s28 mar 2021 r.
 37.
NewModalNewPopupNewSite Motywy działania Pana Boga
Eze 36,22Efe 3,10+12M: Księżakowski Bogumił
S: Różne
39m 34s17 sie 2014 r.
 38.
NewModalNewPopupNewSite Modlitwa jako środek łaski
Efe 3,14-21 +8M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
37m 44s1 sie 2021 r.
439.
NewModalNewPopupNewSite Chrzest - znak Nowego przymierza
Efe 4,4-6  M: Derlacz Dariusz
S: Doktrynalne
26m 35s24 lut 2019 r.
 40.
NewModalNewPopupNewSite Dlaczego mamy głosić Ewangelię?
Mat 28,19-20Efe 4,11-12+3M: Shaded Moner
S: Bycie świadkiem Chrystusa
32m 33s10 lis 2013 r.
 41.
NewModalNewPopupNewSite Służba
Mar 10,45Efe 4,11-12+6M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
39m 22s14 sie 2016 r.
 42.
NewModalNewPopupNewSite Rozwój
Efe 4,11-13  M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
33m 01s15 paź 2017 r.
 43.
NewModalNewPopupNewSite Herezja w Kościele
Gal 1,1-7Efe 4,14-15+3M: Shaded Moner
S: List do Galatów
36m 30s26 sty 2014 r.
 44.
NewModalNewPopupNewSite Chrześcijanin wobec spraw sądowych - 1Kor 6 cz.1
1Kor 6,1-11Efe 4,32+2M: Andrzejewski Józef
S: 1 List do Koryntian
44m 59s11 kwi 2021 r.
545.
NewModalNewPopupNewSite Zawsze mamy za co dziękować Panu
Psal 103,1-5Efe 5,15-20+3M: Andrzejewski Józef
S: Charakter dziecka Bożego
32m 33s7 sie 2016 r.
 46.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Efe 5,18+6M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s24 maj 2015 r.
 47.
NewModalNewPopupNewSite Cechy Jana Chrzciciela
Łuk 1,15-17Efe 5,18+11M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
37m 10s10 sty 2021 r.
 48.
NewModalNewPopupNewSite Małżeństwo
Efe 5,21-33  M: Johnson Gary
S: Wybrane fragmenty Biblii
48m 56s16 lip 2017 r.
 49.
NewModalNewPopupNewSite Do spraw świętych stosować święte normy
1Kor 11,17-34Efe 5,23+4M: Shaded Moner
S: Wybrane fragmenty Biblii
42m 57s8 mar 2015 r.
 50.
NewModalNewPopupNewSite Kościół: 3 obrazy, 3 przywileje i 3 odpowiedzialności
1Kor 3,16-17Efe 5,25-27+3M: Andrzejewski Józef
S: Kościół
20m 58s3 lut 2019 r.
 51.
NewModalNewPopupNewSite Jaki kościół pragnie widzieć Chrystus?
Jan 17,8-26Efe 5,25-27+6M: Shaded Moner
S: Kościół
33m 30s21 kwi 2013 r.
 52.
NewModalNewPopupNewSite Arcykapłańska modlitwa Chrystusa - Relacja Chrystusa z Ojcem
Jan 17,1-8Efe 5,25-27+6M: Shaded Moner
S: Wybrane fragmenty Biblii
33m 28s28 kwi 2013 r.
 53.
NewModalNewPopupNewSite Relacje w małżeństwie
1Pio 3,1-7Efe 5,33+5M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
50m 26s31 lip 2016 r.
654.
NewModalNewPopupNewSite Problem w drodze do Betel
1Moj 31,22-42Efe 6,5-8+6M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
45m 23s5 wrz 2021 r.
 55.
NewModalNewPopupNewSite Barykady życia
Efe 6,13  M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
32m 52s19 maj 2019 r.
 56.
NewModalNewPopupNewSite Jak bezpiecznie podróżować
Psal 121,1-8Efe 6,13+8M: Shaded Moner
S: Psalmy
32m 08s6 maj 2012 r.
 57.
NewModalNewPopupNewSite Jesteś ambasadorem Chrystusa
Efe 6,18-20  M: Samara Ibrahim
S: Wybrane fragmenty Biblii
41m 39s30 gru 2012 r.