Zwierzchnictwo Chrystusa

List do Efezjan 1,20-23
[1,20] Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich; [21] wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. [22] I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; [23] który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.