Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Program Tymoteusz

Osoby odpowiedzialne w kościele za służbę:

 1. Moner Shaded

 2. Józef Andrzejewski

 3. Andrzej Machauf


Wspólnie z Kościołem na Zagórnej 10 i Kościołem ukraińskim "Arka", bierzemy udział w dwuletnim Programie Kształcenia Liderów "Tymoteusz" (PKLT). Celem PKLT jest intencjonalne skupienie się na konkretnych tematach i zagadnieniach biblijnych (biblijna doktryna) w celu budowania Chrystusowego charakteru w mężczyznach (dojrzałość) i budowania Kościoła (służba). Wszyscy potrzebujemy duchowo wzrastać w Chrystusie! Najbardziej zaniedbanym zadaniem w kościele jest zadanie czynienia innych dojrzałymi uczniami Chrystusa – Mat 28,18-20. PKLT ma pomóc w tym zadaniu.

 O programie:

 1. Wizja: Wierzymy, że Bóg powołał nas, aby wywierać znaczący wpływ na naszą wspólnotę i zgubiony świat. Widzimy rosnącą potrzebę silnego świeckiego przywództwa. Kościół Dobrego Pasterza w sposób celowy chce rozwijać pobożnych przywódców. Program Kształcenia Liderów „Tymoteusz” został stworzony właśnie po to.

 2. Nasze pragnienie: Kształtować wiernych mężczyzn utwierdzonych w zdrowej doktrynie i praktycznej mądrości, aby stali się silnymi duchowymi przywódcami w swoich domach, kościołach i miejscach pracy.
  2 Tymoteusza 2,1-2 „Ty więc mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.”
 3. Cel: Wzbudzić armię mężczyzn, którzy będą prowadzić, służyć i dobrze ukończą swój bieg życia. Chcemy widzieć mężczyzn służących innym, rozumiejących Słowo Boże, praktykujących Słowo, radzących sobie z problemami, prowadzących z wizją i biorących odpowiedzialność za siebie i innych.
  1 Tymoteusza 1,5 „Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej”.

Cztery główne elementy składowe PKLT:

 1. Kształcenie w zdrowej doktrynie, żeby przygotować przyszłych liderów do owocnego życia i służby, opartych na Bożym Słowie. Czytanie tematyczne jest przydzielane co miesiąc – porusza się wszystkie główne doktryny oprócz eschatologii (jedno spotkanie w miesiącu – sobota 7:30-9:30 – na które składają się: czas nauczania, modlitwa, dyskusja w małych grupach).
 2. Rozwój charakteru – mężczyźni spotykają się w małych grupach dla wzajemnej odpowiedzialności i zachęcenia. Dyskutują na różne tematy związane z programem, dbają o swój rozwój duchowy (3 razy w miesiącu – według potrzeby w małej grupie).
 3. Czas w Słowie i modlitwie – każdy mężczyzna jest zobowiązany do codziennego, regularnego rozważania biblijnej treści i modlitwy (wg planu programu)
 4. Zdolności przywódcze i czas ze starszymi – każdy mężczyzna uczestniczący w PKL „Tymoteusz” ma możliwość w ciągu roku, brania udziału w różnych służbach z innymi wierzącymi.

Tematyka comiesięcznych spotkań:

 1. Duchowe przywództwo
 2. Modlitwa
 3. Biblijne rozwiązanie konfliktów
 4. Uwielbienie
 5. Światopoglądy
 6. Zarządzanie zasobami
 7. Zbawienie
 8. Biblia
 9. Ludzkość / Grzech
 10. Aniołowie, Szatan i demony
 11. Chrystologia
 12. Ewangelizacja
 13. Teologia – Bóg i teodycea
 14. Duch Święty
 15. Kościół
 16. Przywództwo w kościele