Kościół Prezbiteriański w Polsce - Kościół Dobrego Pasterza

Kim jesteśmy

Informacje ogólne

Kościół Dobrego Pasterza jest kościołem protestanckim wyrastającym z tradycji reformowanej, należącym do nurtu kościołów prezbiteriańskich. Jesteśmy prawnie zarejestrowani w Polsce od 1993 r.

Podstawą dla naszej działalności i nauczania jest Biblia - natchnione, prawdziwe, nieomylne i bez błędu Słowo Boże. Wierzymy w prawdy, które są wspólne dla wszystkich kościołów chrześcijańskich, zawarte m.in. w Credo ("Wierzę w jednego Boga...").

Uznajemy, że Konfesja Westminsterska (Westminsterskie Wyznanie Wiary), Katechizm Westminsterski i Katechizm Heidelberski opisują precyzyjnie wyznanie wiary naszego Kościoła.

Członkiem Kościoła jest osoba, która świadomie przed Bogiem:

  1. Uznaje się za grzesznika w oczach Boga, sprawiedliwie zasługującego na Jego gniew, gdyby nie Boże suwerenne miłosierdzie.
  2. Wierzy, że zbawienie jest darem łaski Boga, danym człowiekowi tylko na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa.
  3. Wyznaje, że jej grzechy zostały przebaczone dzięki zastępczej ofierze Chrystusa na krzyżu zamiast niej.
  4. Ufa, że sprawiedliwość Chrystusa została jej przypisana dzięki wierze w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wierzy, że w momencie wiary, Bóg uznaje ją za sprawiedliwą i nie musi już czegokolwiek dodawać, aby zostać uznaną za sprawiedliwą w oczach Boga.
  5. Przyjmuje, że całe Pismo Święte jest natchnionym, nieomylnym Słowem Bożym i jest ono najwyższym autorytetem w sprawach wiary.
  6. Zobowiązuje się, że ufając łasce Ducha Świętego, będzie robiła wszystko, aby żyć świętym życiem jak przystało na naśladowcę Chrystusa.

Starsi i diakoni

Moner Shaded

Moner
Shaded

Pastor
Waldemar Byczyński

Waldemar
Byczyński

Starszy
dariusz+derlacz

Dariusz
Derlacz

Starszy
Dariusz Komarczewski

Dariusz
Komarczewski

Starszy
Bogumił Księżakowski

Bogumił
Księżakowski

Starszy

Katarzyna
Andrzejewska

Duszpasterz

Stenia
Shaded

Duszpasterz
Ewa Dobrowolska

Ewa
Dobrowolska

Diakon
Marzena Misiuna

Marzena
Misiuna

Diakon
Mario Misiuna

Mario
Misiuna

Diakon

Grzegorz
Polowczyk

Diakon

Początki Kościoła

Story

1993

Kościół Dobrego Pasterza został zarejestrowany jako związek wyznaniowy w Polsce. Pierwsze nabożeństwo Kościoła obyło się w Niedzielę Palmową, 4 kwietnia 1993 roku. Na początku miejscem nabożeństw był, nieistniejący już, tzw. Złoty Dom na Placu Grzybowskim w Warszawie. Zdjęcie zostało zrobione na jednym z wczesnych nabożeństw właśnie w tym miejscu.