Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Przegląd kazań z fragmentami ksiąg ze Starego Testamentu

1Moj
  Księga Rodzaju
 • Frag. gł.: 80
 • Frag. dod.: 101
2Moj
  Księga Wyjścia
 • Frag. gł.: 14
 • Frag. dod.: 52
3Moj
  Księga Kapłańska
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 11
4Moj
  Księga Liczb
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 25
5Moj
  Księga Powt. Prawa
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 25
Joz
  Księga Jozuego
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 10
Sęd
  Księga Sędziów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 12
Rut
  Księga Rut
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 1
1Sam
  1 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 26
2Sam
  2 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6
1Krl
  1 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 19
 • Frag. dod.: 10
2Krl
  2 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 4
 • Frag. dod.: 7
1Krn
  1 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6
2Krn
  2 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 4
 • Frag. dod.: 13
Nehe
  Księga Nehemiasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 4
Est
  Księga Estery
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 15
Hiob
  Księga Hioba
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 12
Psal
  Księga Psalmów
 • Frag. gł.: 17
 • Frag. dod.: 87
Przys
  Księga Przysłów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 27
Koh
  Księga Koheleta
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 10
Iza
  Księga Izajasza
 • Frag. gł.: 11
 • Frag. dod.: 75
Jer
  Księga Jeremiasza
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 27
Eze
  Księga Ezechiela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 16
Dan
  Księga Daniela
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 9
Oze
  Księga Ozeasza
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 4
Joe
  Księga Joela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Am
  Księga Amosa
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 2
Abd
  Księga Abdiasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Jon
  Księga Jonasza
 • Frag. gł.: 10
 • Frag. dod.: 2
Mic
  Księga Micheasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 3
Nah
  Księga Nahuma
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 1
Hab
  Księga Habakuka
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 4
Sof
  Księga Sofoniasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 1
Zach
  Księga Zachariasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 7
Mal
  Księga Malachiasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 5