Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Przegląd kazań z fragmentami ksiąg ze Starego Testamentu

1Moj
  Księga Rodzaju
 • Frag. gł.: 96
 • Frag. dod.: 130
2Moj
  Księga Wyjścia
 • Frag. gł.: 18
 • Frag. dod.: 58
3Moj
  Księga Kapłańska
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 13
4Moj
  Księga Liczb
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 32
5Moj
  Księga Powt. Prawa
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 26
Joz
  Księga Jozuego
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 12
Sęd
  Księga Sędziów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 15
Rut
  Księga Rut
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 1
1Sam
  1 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 33
2Sam
  2 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6
1Krl
  1 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 19
 • Frag. dod.: 12
2Krl
  2 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 7
 • Frag. dod.: 9
1Krn
  1 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 8
2Krn
  2 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 5
 • Frag. dod.: 14
Ezdr
  Księga Ezdrasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 1
Nehe
  Księga Nehemiasza
 • Frag. gł.: 6
 • Frag. dod.: 15
Est
  Księga Estery
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 16
Hiob
  Księga Hioba
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 15
Psal
  Księga Psalmów
 • Frag. gł.: 21
 • Frag. dod.: 119
Przys
  Księga Przysłów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 37
Koh
  Księga Koheleta
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 12
Iza
  Księga Izajasza
 • Frag. gł.: 11
 • Frag. dod.: 89
Jer
  Księga Jeremiasza
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 29
Eze
  Księga Ezechiela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 20
Dan
  Księga Daniela
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 11
Oze
  Księga Ozeasza
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 4
Joe
  Księga Joela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 1
Am
  Księga Amosa
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 3
Abd
  Księga Abdiasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Jon
  Księga Jonasza
 • Frag. gł.: 10
 • Frag. dod.: 2
Mic
  Księga Micheasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 5
Nah
  Księga Nahuma
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 1
Hab
  Księga Habakuka
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 6
Sof
  Księga Sofoniasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 1
Zach
  Księga Zachariasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 7
Mal
  Księga Malachiasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6