Kościół Prezbiteriański w Polsce - Kościół Dobrego Pasterza

Przegląd kazań z fragmentami ksiąg ze Starego Testamentu

1Moj
  Księga Rodzaju
 • Frag. gł.: 52
 • Frag. dod.: 50
2Moj
  Księga Wyjścia
 • Frag. gł.: 14
 • Frag. dod.: 44
3Moj
  Księga Kapłańska
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 8
4Moj
  Księga Liczb
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 18
5Moj
  Księga Powt. Prawa
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 19
Joz
  Księga Jozuego
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 8
Sęd
  Księga Sędziów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 11
1Sam
  1 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 14
2Sam
  2 Księga Samuela
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 5
1Krl
  1 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 17
 • Frag. dod.: 7
2Krl
  2 Księga Królewska
 • Frag. gł.: 4
 • Frag. dod.: 4
1Krn
  1 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6
2Krn
  2 Księga Kronik
 • Frag. gł.: 4
 • Frag. dod.: 8
Nehe
  Księga Nehemiasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 4
Est
  Księga Estery
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 15
Hiob
  Księga Hioba
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 10
Psal
  Księga Psalmów
 • Frag. gł.: 16
 • Frag. dod.: 60
Przys
  Księga Przysłów
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 9
Koh
  Księga Koheleta
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 6
Iza
  Księga Izajasza
 • Frag. gł.: 8
 • Frag. dod.: 45
Jer
  Księga Jeremiasza
 • Frag. gł.: 2
 • Frag. dod.: 16
Eze
  Księga Ezechiela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 13
Dan
  Księga Daniela
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 8
Oze
  Księga Ozeasza
 • Frag. gł.: 3
 • Frag. dod.: 2
Joe
  Księga Joela
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Am
  Księga Amosa
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Abd
  Księga Abdiasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 0
Jon
  Księga Jonasza
 • Frag. gł.: 10
 • Frag. dod.: 2
Mic
  Księga Micheasza
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 3
Nah
  Księga Nahuma
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 1
Hab
  Księga Habakuka
 • Frag. gł.: 1
 • Frag. dod.: 3
Zach
  Księga Zachariasza
 • Frag. gł.: 0
 • Frag. dod.: 6