Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Rzym

Kazania z księgi

List do Rzymian

 

  • Kazań frag. gł.: 12
  • Frag. dod.: 171
  • Pierwsze: 28 maj 2006 r.
  • Ostatnie: 22 maj 2024 r.


R# Tytuł kazania Frag.główny Frag.dod. F+ Mówca/Seria Dł. Data
11.
NewModalNewPopupNewSite Tajemnica wcielenia
Łuk 1,34-38Rzym 1,1+13M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
31m 38s16 sty 2022 r.
 2.
NewModalNewPopupNewSite Trójca Święta cz.2 [DKW #10+11]
Rzym 1,1-4 +16M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
38m 20s3 sty 2024 r.
 3.
NewModalNewPopupNewSite Trójca Święta cz.2 [DKW #10+11]
Rzym 1,1-4Rzym 1,1-4+16M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
38m 20s3 sty 2024 r.
 4.
NewModalNewPopupNewSite Wszyscy będący w Chrystusie mają wpływ na wzrost kościoła
Efe 4,7-17Rzym 1,11+17M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
53m 49s27 lut 2022 r.
 5.
NewModalNewPopupNewSite Pokój z Bogiem
Rzym 1,15-17 +1M: Shaded Moner
S: Aby dostąpić zbawienia...
45m 50s30 paź 2022 r.
 6.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 1,18+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.
 7.
NewModalNewPopupNewSite Dokąd ucieknę przed obliczem twoim? Cz. 1
Jon 1,1-3Rzym 1,18+8M: Shaded Moner
S: Prorocy mniejsi - Jonasz
42m 17s30 lis 2014 r.
 8.
NewModalNewPopupNewSite Bohaterowie wiary cz. 15 - Jozue cz. I
Heb 11,30Rzym 1,18+10M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
36m 32s10 lut 2013 r.
 9.
NewModalNewPopupNewSite Objawienie Boga [DKW #2]
Psal 19,1-6Rzym 1,18-21+9M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
39m 38s18 paź 2023 r.
 10.
NewModalNewPopupNewSite Jak Bóg mówi do nas i jak Go usłyszeć?
Psal 19,1-14Rzym 1,18-22+2M: Otremba Tomasz
S: Wybrane fragmenty Biblii
36m 53s29 sty 2023 r.
 11.
NewModalNewPopupNewSite Boży obecny sąd nad światem
Rzym 1,18-28 +4M: Machauf Andrzej
S: Wybrane fragmenty Biblii
49m 13s28 lis 2021 r.
 12.
NewModalNewPopupNewSite Dokąd ucieknę przed obliczem twoim? Cz. 2
Jon 1,2-6Rzym 1,19-23+8M: Shaded Moner
S: Prorocy mniejsi - Jonasz
43m 23s7 gru 2014 r.
 13.
NewModalNewPopupNewSite Dzięki Ci Panie!
1Tes 5,18Rzym 1,21+2M: Andrzejewski Józef
S: Charakter dziecka Bożego
39m 47s26 lis 2017 r.
 14.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 1,21+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.
 15.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 1,23+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.
 16.
NewModalNewPopupNewSite Zrzucanie starego człowieka i wkładanie nowego Cz. 1
Efe 4,25-32Rzym 1,25+19M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
56m 31s28 sie 2022 r.
 17.
NewModalNewPopupNewSite Pismo Święte a homoseksualizm
1Moj 1,27-28Rzym 1,26-27+8M: Shaded Moner
S: Zagrożenia i zadania kościoła
38m 54s31 maj 2015 r.
 18.
NewModalNewPopupNewSite Zagłada i ocalenie cz. 1
1Moj 19,1-14Rzym 1,26-27+9M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
40m 38s6 wrz 2020 r.
 19.
NewModalNewPopupNewSite Stary człowiek a nowy
Efe 4,17-24Rzym 1,26-28+18M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
46m 06s22 maj 2022 r.
220.
NewModalNewPopupNewSite Cierpliwość
Gal 5,22Rzym 2,3-4+1M: Andrzejewski Józef
S: Owoc Ducha Świętego
45m 59s1 sty 2017 r.
 21.
NewModalNewPopupNewSite Zbawieni łaską, nie przez uczynki
Efe 2,8-10Rzym 2,6-8+7M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
29m 42s25 paź 2020 r.
 22.
NewModalNewPopupNewSite Pojednanie
Efe 2,11-22Rzym 2,14-15+16M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
48m 42s24 sty 2021 r.
 23.
NewModalNewPopupNewSite Czy jest nadzieja? - cz. 2
Iza 11,1-9Rzym 2,16+12M: Shaded Moner
S: Święta - Boże Narodzenie
46m 25s19 gru 2021 r.
 24.
NewModalNewPopupNewSite Ozeasz cz. 2 [Oz 4-7] - Bóg oskarża
Oze 4,1-7,16Rzym 2,16+11M: Andrzejewski Józef
S: Prorocy mniejsi
46m 08s24 sty 2010 r.
 25.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 13 - Z niewoli do synostwa
Gal 4,1-7Rzym 2,17-20+4M: Shaded Moner
S: List do Galatów
34m 27s22 cze 2014 r.
 26.
NewModalNewPopupNewSite Współpracownicy Boga - 2Kor 6
2Kor 6,1-10Rzym 2,21-24+6M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
51m 53s14 kwi 2024 r.
 27.
NewModalNewPopupNewSite Pojednanie
Efe 2,11-22Rzym 2,25-27+16M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
48m 42s24 sty 2021 r.
328.
NewModalNewPopupNewSite Śmierć Jezusa pokazuje nam jak żyć
1Pio 2,21Rzym 3,10-11+23M: Derlacz Dariusz
S: Święta - Okres wielkanocny
35m 45s7 kwi 2023 r.
 29.
NewModalNewPopupNewSite Boży plan zbawienia - Jak dostapić zbawienia?
DzA 16,30Rzym 3,10-12+14M: Shaded Moner
S: Aby dostąpić zbawienia...
41m 19s17 lis 2013 r.
 30.
NewModalNewPopupNewSite Uzdrowienie mocą Chrystusa - Dz3
DzA 3,1-11Rzym 3,10-12+9M: Shaded Moner
S: Dzieje Apostolskie
42m 52s4 lut 2024 r.
 31.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 10 - Na cóż więc Prawo?
Gal 3,19-25Rzym 3,20+7M: Shaded Moner
S: List do Galatów
37m 42s25 maj 2014 r.
 32.
NewModalNewPopupNewSite Oby Bóg narodził się w Tobie
Rzym 3,21-22 +2M: Księżakowski Bogumił
S: Aby dostąpić zbawienia...
43m 26s22 gru 2019 r.
 33.
NewModalNewPopupNewSite Pojednanie
Efe 2,11-22Rzym 3,22-24+16M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
48m 42s24 sty 2021 r.
 34.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 08 - Usprawiedliwienie z wiary
Gal 3,6-14Rzym 3,23+3M: Shaded Moner
S: List do Galatów
26m 09s11 maj 2014 r.
 35.
NewModalNewPopupNewSite Dzień Zaduszny - Święto Zmarłych
Łuk 16,19-31Rzym 3,23+10M: Shaded Moner
S: Śmierć i co dalej?
38m 15s4 lis 2012 r.
 36.
NewModalNewPopupNewSite Powód do radości
1Moj 21,1-8Rzym 3,23+7M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
30m 29s11 paź 2020 r.
437.
NewModalNewPopupNewSite Zawrę przymierze z tobą
1Moj 17,1-27Rzym 4,11-17+12M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
51m 42s14 cze 2020 r.
 38.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.1 [DKW #15+16]
1Moj 1,1Rzym 4,17+36M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
54m 29s21 lut 2024 r.
539.
NewModalNewPopupNewSite Pokój z Bogiem
Rzym 1,15-17Rzym 5,1+1M: Shaded Moner
S: Aby dostąpić zbawienia...
45m 50s30 paź 2022 r.
 40.
NewModalNewPopupNewSite Co możesz uczynić w obronie Ewangelii? cz.1
Gal 1,1-5Rzym 5,1+3M: Shaded Moner
S: List do Galatów
33m 49s2 mar 2014 r.
 41.
NewModalNewPopupNewSite Relacje między przywódcami i członkami Kościoła
Heb 13,17Rzym 5,1+9M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
38m 14s3 lis 2013 r.
 42.
NewModalNewPopupNewSite Wiara w obliczu prześladowań cz. 2
1Pio 1,1-5Rzym 5,1+8M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
33m 01s24 kwi 2016 r.
 43.
NewModalNewPopupNewSite Tożsamość chrześcijanina
Flp 3,4-8Rzym 5,1+9M: Shaded Moner
S: Wybrane fragmenty Biblii
45m 30s19 cze 2011 r.
 44.
NewModalNewPopupNewSite Narodziny i panowanie Księcia Pokoju
Iza 9,1-7Rzym 5,1+9M: Shaded Moner
S: Święta - Boże Narodzenie
32m 33s24 gru 2023 r.
 45.
NewModalNewPopupNewSite Jak żyć w czasach ostatecznych?
1Pio 4,7-11Rzym 5,5+9M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
46m 08s13 lis 2016 r.
 46.
NewModalNewPopupNewSite Trójca Święta cz.1 [DKW #8+9]
Mat 3,13-17Rzym 5,5+27M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 02s20 gru 2023 r.
 47.
NewModalNewPopupNewSite Zrzucanie starego człowieka i wkładanie nowego cz.2
Efe 5,1-10Rzym 5,6-8+17M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
39m 29s20 lis 2022 r.
 48.
NewModalNewPopupNewSite Pocieszenie w trudnych sytuacjach
Łuk 2,1-7Rzym 5,8+10M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
34m 19s27 sie 2023 r.
 49.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 14 - Szczere napominanie odchodzących od wiary
Gal 4,8-16Rzym 5,8+4M: Shaded Moner
S: List do Galatów
36m 24s6 lip 2014 r.
 50.
NewModalNewPopupNewSite Doświadczenie wiary
1Moj 22,1-19Rzym 5,8+10M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
41m 10s29 lis 2020 r.
 51.
NewModalNewPopupNewSite Modlitwa jako środek łaski
Efe 3,14-21Rzym 5,8+8M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
37m 44s1 sie 2021 r.
 52.
NewModalNewPopupNewSite Przez krzyż [Wielki Piątek 2021]
Heb 9,24-26Rzym 5,8+7M: Andrzejewski Józef
S: Święta - Okres wielkanocny
32m 28s2 kwi 2021 r.
 53.
NewModalNewPopupNewSite Atrybuty Boga [DKW #6+7]
Iza 6,1-7Rzym 5,8-9+16M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
42m 08s6 gru 2023 r.
 54.
NewModalNewPopupNewSite Przez krzyż [Wielki Piątek 2021]
Heb 9,24-26Rzym 5,9-10+7M: Andrzejewski Józef
S: Święta - Okres wielkanocny
32m 28s2 kwi 2021 r.
 55.
NewModalNewPopupNewSite Kryzys porażką czy szansą rozwoju?
2Krl 5,1-19Rzym 5,12+1M: Shaded Moner
S: 1 i 2 Królewska - Eliasz
48m 28s26 maj 2013 r.
 56.
NewModalNewPopupNewSite W co wierzą bohaterowie wiary
Heb 11,3Rzym 5,12+2M: Komarczewski Dariusz
S: Charakter dziecka Bożego
34m 28s12 sie 2012 r.
 57.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 5,12+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.
 58.
NewModalNewPopupNewSite Przymierze uczynków - DKW#22+23
1Moj 2,16-17Rzym 5,12-21+12M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 27s22 maj 2024 r.
 59.
NewModalNewPopupNewSite Kim jest Jezus?
Łuk 2,21-40Rzym 5,18+18M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
40m 36s10 gru 2023 r.
 60.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.2 [DKW #17]
Psal 8,1-9Rzym 5,20+23M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
36m 39s6 mar 2024 r.
661.
NewModalNewPopupNewSite Uświęcenie w życiu chrześcijanina
Rzym 6,1-14 +7M: Wnuk Dawid
S: Charakter dziecka Bożego
50m 42s28 maj 2017 r.
 62.
NewModalNewPopupNewSite Co narodziny Chrystusa mają wspólnego z moim życiem?
Rzym 6,2-11  M: Otremba Tomasz
S: Święta - Boże Narodzenie
24m 17s25 gru 2013 r.
 63.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 11 - Kim jestem w Chrystusie?
Gal 3,23-29Rzym 6,3-4+8M: Shaded Moner
S: List do Galatów
33m 25s1 cze 2014 r.
 64.
NewModalNewPopupNewSite Nasze duchowe zmartwychwstanie
Efe 2,4-7Rzym 6,4-8+11M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
34m 54s30 sie 2020 r.
 65.
NewModalNewPopupNewSite Trzy w jednym - Zjednoczeni w Chrystusie
Rzym 6,5-10 +4M: Ferguson Cecil B.
S: Doktrynalne
29m 19s23 lut 2014 r.
 66.
NewModalNewPopupNewSite Stary człowiek a nowy
Efe 4,17-24Rzym 6,6+18M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
46m 06s22 maj 2022 r.
 67.
NewModalNewPopupNewSite Totalna ludzka nieprawość
Efe 2,1-3Rzym 6,12+6M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
22m 32s19 kwi 2020 r.
 68.
NewModalNewPopupNewSite Czy człowiek posiada wolną wolę?
Flp 2,13Rzym 6,20+3M: Derlacz Dariusz
S: Doktrynalne
30m 48s15 wrz 2019 r.
 69.
NewModalNewPopupNewSite Co mnie motywuje do pracy dla Boga?
Flp 3,7-14Rzym 6,22+4M: Komarczewski Dariusz
S: Wybrane fragmenty Biblii
26m 34s18 sie 2013 r.
 70.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 06
Gal 2,11-21Rzym 6,23+6M: Shaded Moner
S: List do Galatów
29m 10s13 kwi 2014 r.
 71.
NewModalNewPopupNewSite Cechy prawdziwego uwielbienia cz.2
Łuk 1,46-55Rzym 6,23+5M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
30m 46s31 lip 2022 r.
 72.
NewModalNewPopupNewSite Konfrontacja na Górze Karmel. Bóg albo Baal. Cz. 1
1Krl 18,17-40Rzym 6,23+3M: Shaded Moner
S: 1 i 2 Królewska - Eliasz
28m 39s6 wrz 2015 r.
 73.
NewModalNewPopupNewSite Jak pokonać lęk przed świadczeniem? Cz. 2
Mat 28,18-20Rzym 6,23+5M: Shaded Moner
S: Bycie świadkiem Chrystusa
31m 52s14 cze 2015 r.
 74.
NewModalNewPopupNewSite Przymierze uczynków - DKW#22+23
1Moj 2,16-17Rzym 6,23+12M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 27s22 maj 2024 r.
 75.
NewModalNewPopupNewSite Śmierć Jezusa pokazuje nam jak żyć
1Pio 2,21Rzym 6,23+23M: Derlacz Dariusz
S: Święta - Okres wielkanocny
35m 45s7 kwi 2023 r.
776.
NewModalNewPopupNewSite Obrona Ewangelii cz. 20 - Życie według Ducha
Gal 5,15-25Rzym 7,14-24+5M: Shaded Moner
S: List do Galatów
39m 32s19 paź 2014 r.
 77.
NewModalNewPopupNewSite Bieg do chwały
Heb 12,1-3Rzym 7,18-24+6M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
40m 08s9 cze 2013 r.
878.
NewModalNewPopupNewSite Stary człowiek a nowy
Efe 4,17-24Rzym 8,5+18M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
46m 06s22 maj 2022 r.
 79.
NewModalNewPopupNewSite Postępowanie w światłości
Efe 5,11-20Rzym 8,5+19M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
47m 01s30 kwi 2023 r.
 80.
NewModalNewPopupNewSite Stary człowiek a nowy
Efe 4,17-24Rzym 8,7+18M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
46m 06s22 maj 2022 r.
 81.
NewModalNewPopupNewSite Powrót Króla
Łuk 1,31-33Rzym 8,7-8+16M: Ferguson Cecil B.
S: Różne
46m 34s21 sty 2024 r.
 82.
NewModalNewPopupNewSite Jedność w kościele jest oparta na prawdzie
Efe 4,1-6Rzym 8,8+9M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
34m 28s9 sty 2022 r.
 83.
NewModalNewPopupNewSite Zbawienie jest godne podziwu
1Pio 1,9-12Rzym 8,9+6M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
41m 25s22 maj 2016 r.
 84.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Rzym 8,9+15M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s5 cze 2022 r.
 85.
NewModalNewPopupNewSite Śmierć - i co dalej? Cz.2 - Wierzę... w ciała zmartwychwstanie
Dan 12,1Rzym 8,11+6M: Andrzejewski Józef
S: Śmierć i co dalej?
37m 59s27 mar 2016 r.
 86.
NewModalNewPopupNewSite Boże prowadzenie cz.2
1Moj 24,29-67Rzym 8,14+2M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
39m 16s31 sty 2021 r.
 87.
NewModalNewPopupNewSite Bohaterowie wiary cz. 02 - Henoch
Heb 11,5-6Rzym 8,14-16+7M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
34m 40s29 lip 2012 r.
 88.
NewModalNewPopupNewSite Bojaźń Boża
Flp 2,12Rzym 8,14-17+7M: Wnuk Dawid
S: Charakter dziecka Bożego
24m 17s29 cze 2014 r.
 89.
NewModalNewPopupNewSite Trójca Święta cz.1 [DKW #8+9]
Mat 3,13-17Rzym 8,15+27M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 02s20 gru 2023 r.
 90.
NewModalNewPopupNewSite Kościół widzialny i niewidzialny
Mat 7,15-23Rzym 8,15-16+7M: Shaded Moner
S: Kościół
41m 41s24 cze 2012 r.
 91.
NewModalNewPopupNewSite Tobie dam tę ziemię cz.1
1Moj 15,7-21Rzym 8,16+10M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
37m 25s9 lut 2020 r.
 92.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Rzym 8,16+15M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s5 cze 2022 r.
 93.
NewModalNewPopupNewSite Moc zmartwychwstania
1Kor 15,1-8Rzym 8,17+10M: Andrzejewski Józef
S: Święta - Okres wielkanocny
25m 45s12 kwi 2020 r.
 94.
NewModalNewPopupNewSite Poselstwo raka cz. 1
Rzym 8,18-23 +1M: Shaded Moner
S: Wobec śmierci i cierpienia
32m 43s29 sty 2012 r.
 95.
NewModalNewPopupNewSite Poselstwo koronawirusa - cz.1
Rzym 8,18-23 +1M: Shaded Moner
S: Wobec śmierci i cierpienia
22m 18s29 mar 2020 r.
 96.
NewModalNewPopupNewSite Refleksje umierającego chrześcijanina (pol)
1Pio 1,6-9Rzym 8,18-23+1M: Geiger John
S: Wobec śmierci i cierpienia
34m 18s14 paź 2018 r.
 97.
NewModalNewPopupNewSite Życie pielgrzyma cz. 1
1Moj 26,1-11Rzym 8,22-23+5M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
44m 57s21 lut 2021 r.
 98.
NewModalNewPopupNewSite Powód do radości
1Moj 21,1-8Rzym 8,23+7M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
30m 29s11 paź 2020 r.
 99.
NewModalNewPopupNewSite Wsparcie
Kol 1,11Rzym 8,26+13M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
32m 08s28 lut 2016 r.
 100.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Rzym 8,26-27+6M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s24 maj 2015 r.
 101.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Rzym 8,26-27+15M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s5 cze 2022 r.
 102.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 8,28+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 103.
NewModalNewPopupNewSite Dwie perspektywy
Łuk 24,13-35Rzym 8,28+7M: Shaded Moner
S: Święta - Okres wielkanocny
44m 17s9 kwi 2023 r.
 104.
NewModalNewPopupNewSite Boża opatrzność [DKW #18+19+20]
Psal 57,1-3Rzym 8,28+34M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
55m 48s20 mar 2024 r.
 105.
NewModalNewPopupNewSite Spotkanie przy pustym grobowcu
Jan 20,11-18Rzym 8,28+4M: Shaded Moner
S: Święta - Okres wielkanocny
36m 32s31 mar 2013 r.
 106.
NewModalNewPopupNewSite Kto jest sprawcą? - Dz 3
DzA 3,11-26Rzym 8,28+5M: Shaded Moner
S: Dzieje Apostolskie
42m 22s18 lut 2024 r.
 107.
NewModalNewPopupNewSite Piątek czy niedziela?
Mar 16,1-14Rzym 8,28+9M: Shaded Moner
S: Święta - Okres wielkanocny
38m 20s4 kwi 2021 r.
 108.
NewModalNewPopupNewSite Błogosławiony ucisk (konf. letnia #1)
2Moj 1,5-22Rzym 8,28+10M: Shaded Moner
S: Ks. Wyjścia (2 Mojż.)
41m 50s12 lip 2020 r.
 109.
NewModalNewPopupNewSite Atrybuty Boga [DKW #6+7]
Iza 6,1-7Rzym 8,28-30+16M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
42m 08s6 gru 2023 r.
 110.
NewModalNewPopupNewSite Jezus Chrystus i Dobra Nowina
Łuk 2,8-20Rzym 8,28-30+10M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
37m 10s15 paź 2023 r.
 111.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 8,29+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 112.
NewModalNewPopupNewSite Bądź błogosławiony
2Kor 13,14Rzym 8,29-30+1M: Otremba Tomasz
S: Różne
41m 30s17 lip 2022 r.
 113.
NewModalNewPopupNewSite Wierne głoszenie Dobrej Nowiny
Łuk 1,76-80Rzym 8,29-30+13M: Derlacz Dariusz
S: Ewangelia Łukasza
35m 26s11 cze 2023 r.
 114.
NewModalNewPopupNewSite Błogosławiony sen
1Moj 28,10-22Rzym 8,31+12M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
43m 44s16 maj 2021 r.
 115.
NewModalNewPopupNewSite Jak bezpiecznie podróżować
Psal 121,1-8Rzym 8,31+8M: Shaded Moner
S: Psalmy
32m 08s6 maj 2012 r.
 116.
NewModalNewPopupNewSite Jedyny Syn Boży. Jak go widzimy?
Iza 9,1-6Rzym 8,32+7M: Shaded Moner
S: Święta - Boże Narodzenie
43m 17s20 gru 2020 r.
 117.
NewModalNewPopupNewSite Pusty grób pełne życie - 1Kor15 cz.2
1Kor 15,20-34Rzym 8,33-34+8M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
51m 28s6 lis 2022 r.
 118.
NewModalNewPopupNewSite Koronacja Chrystusa
DzA 1,9-11Rzym 8,34+24M: Shaded Moner
S: Dzieje Apostolskie
39m 57s20 sie 2023 r.
 119.
NewModalNewPopupNewSite Bohaterowie wiary cz. 20 - Zwycięstwo dzięki wierze
Heb 11,32-40Rzym 8,35-39+2M: Shaded Moner
S: List do Hebrajczyków
28m 52s2 cze 2013 r.
 120.
NewModalNewPopupNewSite Proroctwo Jakuba cz.2
1Moj 49,13-27Rzym 8,37+5M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
43m 39s26 mar 2023 r.
 121.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.2 [DKW #17]
Psal 8,1-9Rzym 8,38-39+23M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
36m 39s6 mar 2024 r.
9122.
NewModalNewPopupNewSite Kiedy warto walczyć o małe rzeczy? 2Kor1b
2Kor 1,12-24Rzym 9,1+1M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
45m 29s4 cze 2023 r.
 123.
NewModalNewPopupNewSite Wiarygodność chrześcijanina
Mat 5,33-37Rzym 9,1+22M: Derlacz Dariusz
S: Wybrane fragmenty Biblii
31m 59s10 maj 2020 r.
 124.
NewModalNewPopupNewSite Abdiasz - Nienawiść i pycha prowadzą do zagłady
Abd 1,1-21Rzym 9,6-13+5M: Andrzejewski Józef
S: Prorocy mniejsi
35m 37s1 kwi 2012 r.
 125.
NewModalNewPopupNewSite Wiara w obliczu prześladowań cz. 1
1Pio 1,1-2Rzym 9,10-13+7M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
47m 27s17 kwi 2016 r.
 126.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 9,11-13+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 127.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.1 [DKW #15+16]
1Moj 1,1Rzym 9,14+36M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
54m 29s21 lut 2024 r.
 128.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 9,14-18+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 129.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.1 [DKW #15+16]
1Moj 1,1Rzym 9,20-21+36M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
54m 29s21 lut 2024 r.
 130.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 9,20-23+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 131.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 9,21-23+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.
 132.
NewModalNewPopupNewSite Ozeasz cz. 1 [Oz 1-3] - Obrazy miłości Izraela
Oze 1,1-5,5Rzym 9,22-26+3M: Andrzejewski Józef
S: Prorocy mniejsi
42m 26s13 gru 2009 r.
 133.
NewModalNewPopupNewSite Motywy działania Pana Boga
Eze 36,22Rzym 9,23+12M: Księżakowski Bogumił
S: Różne
39m 34s17 sie 2014 r.
10134.
NewModalNewPopupNewSite Zmartwychwstanie Dobrego Pasterza
Jan 20,11-18Rzym 10,9+7M: Otremba Krystian
S: Święta - Okres wielkanocny
44m 30s31 mar 2024 r.
 135.
NewModalNewPopupNewSite Powrót Króla
Łuk 1,31-33Rzym 10,9-10+16M: Ferguson Cecil B.
S: Różne
46m 34s21 sty 2024 r.
 136.
NewModalNewPopupNewSite Czasy ostateczne cz. 8 - Nawrócenie Izraela
Rzym 11,1-32Rzym 10,14-17+13M: Shaded Moner
S: Czasy ostateczne
43m 23s2 maj 2010 r.
 137.
NewModalNewPopupNewSite Naaman cz.1 - Bóg uzdrowia fizycznie i duchowo
2Krl 5,1-3Rzym 10,15+2M: Shaded Moner
S: Postacie w Biblii
47m 55s28 maj 2006 r.
 138.
NewModalNewPopupNewSite Zagrożenia i nadzieje dla naszych dzieci (konf. letnia #2)
2Moj 1,22-2,10Rzym 10,17+5M: Shaded Moner
S: Ks. Wyjścia (2 Mojż.)
41m 57s13 lip 2020 r.
 139.
NewModalNewPopupNewSite Pokaż swoją wiarę
Jak 2,14-26Rzym 10,17+15M: Andrzejewski Józef
S: List Jakuba
53m 14s3 sie 2014 r.
 140.
NewModalNewPopupNewSite Wszystkie Twe przykazania są prawdą
2Tym 3,16-17Rzym 10,17+9M: Andrzejewski Józef
S: Doktrynalne
57m 30s20 paź 2013 r.
 141.
NewModalNewPopupNewSite Czasy ostateczne cz. 8 - Nawrócenie Izraela
Rzym 11,1-32Rzym 10,19+13M: Shaded Moner
S: Czasy ostateczne
43m 23s2 maj 2010 r.
11142.
NewModalNewPopupNewSite Czasy ostateczne cz. 8 - Nawrócenie Izraela
Rzym 11,1-32 +13M: Shaded Moner
S: Czasy ostateczne
43m 23s2 maj 2010 r.
 143.
NewModalNewPopupNewSite Zagłada i ocalenie cz. 1
1Moj 19,1-14Rzym 11,8+9M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
40m 38s6 wrz 2020 r.
 144.
NewModalNewPopupNewSite Powtórna misja Jonasza
Jon 3,1-10Rzym 11,29+6M: Shaded Moner
S: Prorocy mniejsi - Jonasz
41m 45s8 lut 2015 r.
 145.
NewModalNewPopupNewSite Nadzieja chrześcijanina w obliczu ucisku
1Pio 1,1-5Rzym 11,29+5M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
39m 11s1 maj 2016 r.
 146.
NewModalNewPopupNewSite Boże zrządzenia [DKW #12+13+14]
Efe 1,11Rzym 11,33+25M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
49m 48s7 lut 2024 r.
 147.
NewModalNewPopupNewSite Stworzenie cz.1 [DKW #15+16]
1Moj 1,1Rzym 11,33-36+36M: Otremba Krystian
S: Duży Katechizm Westminster.
54m 29s21 lut 2024 r.
12148.
NewModalNewPopupNewSite Jak Bóg mówi do nas i jak Go usłyszeć?
Psal 19,1-14Rzym 12,1+2M: Otremba Tomasz
S: Wybrane fragmenty Biblii
36m 53s29 sty 2023 r.
 149.
NewModalNewPopupNewSite Być naczyniem do celów zaszczytnych cz. 1
2Tym 2,14-21Rzym 12,1+4M: Shaded Moner
S: Wybrane fragmenty Biblii
33m 05s1 gru 2013 r.
 150.
NewModalNewPopupNewSite Wymówki Mojżesza cz.3 (konf. letnia #6)
2Moj 4,1-17Rzym 12,1+10M: Shaded Moner
S: Ks. Wyjścia (2 Mojż.)
44m 17s17 lip 2020 r.
 151.
NewModalNewPopupNewSite Śmierć Jezusa pokazuje nam jak żyć
1Pio 2,21Rzym 12,1+23M: Derlacz Dariusz
S: Święta - Okres wielkanocny
35m 45s7 kwi 2023 r.
 152.
NewModalNewPopupNewSite Szukanie Bożej woli
Rzym 12,1-2  M: Wnuk Dawid
S: Różne
25m 01s3 wrz 2017 r.
 153.
NewModalNewPopupNewSite Jak oddawać Bogu chwałę? [DKW #1]
Psal 29,1-2Rzym 12,1-2+12M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
36m 25s4 paź 2023 r.
 154.
NewModalNewPopupNewSite Stary człowiek a nowy
Efe 4,17-24Rzym 12,2+18M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
46m 06s22 maj 2022 r.
 155.
NewModalNewPopupNewSite Wszyscy będący w Chrystusie mają wpływ na wzrost kościoła
Efe 4,7-17Rzym 12,6+17M: Machauf Andrzej
S: List do Efezjan
53m 49s27 lut 2022 r.
 156.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres cz.2 (fragm.)
Rzym 12,12 +8M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
14m 18s4 gru 2022 r.
 157.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres
Jan 11,1-7Rzym 12,12+5M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
40m 50s13 lis 2022 r.
 158.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres cz.3
2Kor 4,8-9Rzym 12,12+13M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
40m 50s26 lut 2023 r.
 159.
NewModalNewPopupNewSite Recepta na stres cz. 4 - W modlitwie wytrwali
1Sam 1,6-12Rzym 12,12+10M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
44m 32s28 maj 2023 r.
 160.
NewModalNewPopupNewSite Boża misja (konf. letnia #7)
2Moj 4,18-31Rzym 12,12+14M: Shaded Moner
S: Ks. Wyjścia (2 Mojż.)
48m 18s19 lip 2020 r.
 161.
NewModalNewPopupNewSite Nagroda
1Kor 9,24Rzym 12,12+11M: Księżakowski Bogumił
S: Różne
40m 37s3 lip 2022 r.
 162.
NewModalNewPopupNewSite Dwie perspektywy
Łuk 24,13-35Rzym 12,15+7M: Shaded Moner
S: Święta - Okres wielkanocny
44m 17s9 kwi 2023 r.
 163.
NewModalNewPopupNewSite Bóg obróci zło w dobro
1Moj 50,15-21Rzym 12,19+5M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
39m 47s21 maj 2023 r.
 164.
NewModalNewPopupNewSite Przebaczenie
Flm 1,8-17Rzym 12,19+6M: Derlacz Dariusz
S: Charakter dziecka Bożego
28m 10s24 wrz 2017 r.
 165.
NewModalNewPopupNewSite Pan był z Józefem
1Moj 39,6-23Rzym 12,19+10M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
38m 17s14 sie 2022 r.
 166.
NewModalNewPopupNewSite Mądra władza
1Moj 47,13-26Rzym 12,19-21+6M: Shaded Moner
S: Ks. Rodzaju (1 Mojż.)
39m 19s22 sty 2023 r.
 167.
NewModalNewPopupNewSite Relacje w małżeństwie
1Pio 3,1-7Rzym 12,20+5M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
50m 26s31 lip 2016 r.
13168.
NewModalNewPopupNewSite Moc modlitwy Kościoła - Dz4
DzA 4,23-31Rzym 13,1+7M: Shaded Moner
S: Dzieje Apostolskie
43m 49s28 kwi 2024 r.
 169.
NewModalNewPopupNewSite Jak żyć na obczyźnie? Cz. 1
1Pio 2,11-17Rzym 13,1-2+4M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
34m 52s3 lip 2016 r.
 170.
NewModalNewPopupNewSite Kochaj bez granic - 1Kor13
1Kor 13,1-13Rzym 13,8+3M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
45m 54s12 cze 2022 r.
14171.
NewModalNewPopupNewSite Jedni drugich brzemiona noście
Gal 6,1-4Rzym 14,4+7M: Shaded Moner
S: List do Galatów
30m 16s2 lis 2014 r.
 172.
NewModalNewPopupNewSite Błogosławieństwa z cierpienia. Cz. 1
1Pio 3,14-17Rzym 14,17+7M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
44m 48s4 wrz 2016 r.
 173.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres cz.2 (fragm.)
Rzym 12,12Rzym 14,17+8M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
14m 18s4 gru 2022 r.
15174.
NewModalNewPopupNewSite Naaman cz.1 - Bóg uzdrowia fizycznie i duchowo
2Krl 5,1-3Rzym 15,4+2M: Shaded Moner
S: Postacie w Biblii
47m 55s28 maj 2006 r.
 175.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres cz.2 (fragm.)
Rzym 12,12Rzym 15,4+8M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
14m 18s4 gru 2022 r.
 176.
NewModalNewPopupNewSite Jak być zadowolonym z życia? Cz. 1
1Pio 3,8-15Rzym 15,5+7M: Shaded Moner
S: 1 List Piotra
40m 16s21 sie 2016 r.
 177.
NewModalNewPopupNewSite Boża recepta na stres cz.2 (fragm.)
Rzym 12,12Rzym 15,13+8M: Księżakowski Bogumił
S: Charakter dziecka Bożego
14m 18s4 gru 2022 r.
 178.
NewModalNewPopupNewSite Zawsze obfitujący w dziele Pana - 1Kor16
1Kor 16,1-24Rzym 15,25-27+2M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
40m 45s12 mar 2023 r.
 179.
NewModalNewPopupNewSite Osoba i dzieło Ducha Świętego
Jan 14,16-18Rzym 15,30+15M: Shaded Moner
S: Doktrynalne
42m 19s5 cze 2022 r.
16180.
NewModalNewPopupNewSite Chrystus listy pisze
2Kor 3,1-5Rzym 16,1-2+4M: Andrzejewski Józef
S: Listy do Koryntian
42m 52s8 paź 2023 r.
 181.
NewModalNewPopupNewSite Wspólnota Pierwszego Kościoła
DzA 2,42-47Rzym 16,5+12M: Shaded Moner
S: Dzieje Apostolskie
34m 21s7 sty 2024 r.
 182.
NewModalNewPopupNewSite Kościół widzialny i niewidzialny
Mat 7,15-23Rzym 16,18+7M: Shaded Moner
S: Kościół
41m 41s24 cze 2012 r.
 183.
NewModalNewPopupNewSite Upadek człowieka [DKW#21]
1Moj 3,1-8Rzym 16,20+20M: Derlacz Dariusz
S: Duży Katechizm Westminster.
44m 09s17 kwi 2024 r.