Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Prezbiteriańska nauka katechizmu - fragment obrazu John'a Phillip'a (1817-1867)

Jak oddawać Bogu chwałę?Dariusz Derlacz

Pytanie 1. Co jest najważniejszym i najwyższym celem człowieka?

Najważniejszym i najwyższym celem człowieka jest uwielbienie Boga i radowanie się nim w pełni na wieki.
NewModalNewSite Jak oddawać Bogu chwałę? Dariusz Derlacz 36m 25s 4 paź 2023 r.

Objawienie BogaOtremba Krystian

Pytanie 2. Skąd wiadomo, że istnieje Bóg?

Samo światło natury w człowieku oraz dzieła Boże jasno oznajmiają, iż istnieje Bóg. Jednak tylko jego Słowo oraz Duch w wystarczający i skuteczny sposób objawiają go ludziom dla ich zbawienia.
NewModalNewSite Objawienie Boga Krystian Otremba 39m 38s 18 paź 2023 r.

Autorytet Pisma Świętego i Jego rolaDariusz Derlacz

Pytanie 3. Co jest Słowem Bożym?

Słowem Bożym są Pisma Święte Starego i Nowego Testamentu. One są jedyną regułą wiary i posłuszeństwa.
NewModalNewSite Autorytet Pisma Świętego i Jego rola Dariusz Derlacz 44m 33s 8 lis 2023 r.

Wiarygodność Pisma ŚwiętegoOtremba Krystian

Pytanie 4. Skąd wiadomo, że Pisma Święte są Słowem Bożym?

Pisma pokazują, iż są Słowem Bożym poprzez swoje dostojeństwo i czystość; poprzez zgodność wszystkich ich części oraz wspólny cel całości, którym jest oddanie wszelkiej chwały Bogu; a także poprzez swoje światło oraz moc przekonywania i nawracania grzeszników oraz pocieszania i budowania wierzących ku zbawieniu. Jednak jedynie Duch Boży świadczący przez Pisma oraz wraz z nimi w sercu człowieka jest je w stanie w pełni przekonać, że są one prawdziwie Słowem Bożym.

Pytanie 5. Czego przede wszystkim uczą Pisma?

Pisma uczą przede wszystkim tego, w co człowiek powinien wierzyć odnośnie do Boga oraz jaką powinność Bóg nakłada na człowieka.
NewModalNewSite Wiarygodność Pisma Świętego Krystian Otremba 38m 05s 22 lis 2023 r.

Atrybuty BogaDariusz Derlacz

Pytanie 6. Co Pisma objawiają o Bogu?

Pisma objawiają, kim jest Bóg, osoby Bóstwa, Boże zrządzenia oraz ich wykonanie.

Pytanie 7. Kim jest Bóg?

Bóg jest duchem, który sam z siebie jest nieskończony w swoim bycie, chwale, błogosławioności i doskonałości; całkowicie samowystarczalnym, wiecznym, niezmiennym, niepojętym, wszechobecnym, wszechmocnym, wszechwiedzącym, najmądrzejszym, najświętszym, najsprawiedliwszym, najbardziej miłosiernym i łaskawym, cierpliwym oraz bogatym w dobroć i prawdę.
NewModalNewSite Atrybuty Boga Dariusz Derlacz 42m 08s 6 gru 2023 r.

Trójca Święta cz.1Otremba Krystian

Pytanie 8. Czy jest więcej niż jeden Bóg?

Istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg.

Pytanie 9. Ile jest osób Boskich?

Są trzy osoby Boskie – Ojciec, Syn i Duch Święty. Te trzy osoby są jednym, prawdziwym i wiecznym Bogiem, są tej samej istoty, równe w mocy i chwale; jednak można je rozróżnić dzięki ich osobowym właściwościom.
NewModalNewSite Trójca Święta cz.1 Krystian Otremba 44m 02s 20 gru 2023 r.

Trójca Święta cz.2Otremba Krystian

Pytanie 10. Jakie są osobowe właściwości trzech osób Boskich?

Jest właściwe Ojcu, że rodzi Syna, Synowi, iż jest zrodzony z Ojca, a Duchowi Świętemu, iż od wieczności pochodzi od Ojca i Syna.

Pytanie 11. Skąd wiadomo, że Syn i Duch Święty są Bogiem równym Ojcu?

Pismo objawia, że Syn i Duch Święty są Bogiem równym Ojcu, przypisując im takie imiona, atrybuty, dzieła oraz cześć, które właściwe są wyłącznie Bogu.
NewModalNewSite Trójca Święta cz.2 Krystian Otremba 38m 20s 3 sty 2024 r.

Boże zrządzeniaDariusz Derlacz

Pytanie 12. Czym są Boże zrządzenia?

Boże zrządzenia to mądre, wolne i święte zamysły jego woli, w których – od wieczności – ustanowił uprzednio dla swojej chwały i w niezmienny sposób wszystko, co wydarza się w czasie, zwłaszcza rzeczy dotyczące aniołów i ludzi.

Pytanie 13. Co w szczególności Bóg zrządził odnośnie do aniołów i ludzi?

Bóg za pomocą odwiecznego i niezmiennego zrządzenia, kierując się czystą miłością i na chwałę swojej wspaniałej łaski, która miała się objawić we właściwym czasie, wyznaczył niektórych aniołów do chwały; a także w Chrystusie wybrał część ludzi do życia wiecznego oraz środki do osiągnięcia tego celu. Ponadto według swojej suwerennej mocy i niezbadanego zamysłu swej woli (w którym okazuje oraz wycofuje swoją przychylność zgodnie ze swoim upodobaniem) pominął i przeznaczył resztę na gniew i pohańbienie, aby byli nimi obciążeni z powodu swoich grzechów, dla uwielbienia chwały swojej sprawiedliwości.

Pytanie 14. Jak Bóg wykonuje swoje zrządzenia?

Bóg wykonuje swoje zrządzenia w dziełach stworzenia i opatrzności, zgodnie ze swoją nieomylną przedwiedzą oraz dobrowolnym i niezmiennym zamysłem swej woli.
NewModalNewSite Boże zrządzenia Dariusz Derlacz 49m 48s 7 lut 2024 r.

Stworzenie cz.1Otremba Krystian

Pytanie 15. Czym jest dzieło stworzenia?

Dziełem stworzenia jest to, że Bóg na początku słowem swojej mocy uczynił z niczego świat oraz wszystkie rzeczy na nim, a zrobił to dla siebie samego, w ciągu sześciu dni i wszystko uczynił bardzo dobrym.

Pytanie 16. Jak Bóg stworzył aniołów?

Bóg stworzył wszystkich aniołów jako duchy, nieśmiertelne, święte, wyróżniające się nadzwyczajną wiedzą, potężne w mocy, aby wykonywały jego przykazania i chwaliły jego imię. Stworzył je jednak jako podlegające zmianom.
NewModalNewSite Stworzenie cz.1 Krystian Otremba 54m 29s 21 lut 2024 r.

Stworzenie cz.2Dariusz Derlacz

Pytanie 17. Jak Bóg stworzył człowieka?

Po tym, jak Bóg uczynił wszystkie inne stworzenia, stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Ukształtował ciało mężczyzny z prochu ziemi, a kobiety z żebra mężczyzny, obdarzył ich żywymi, rozumnymi i nieśmiertelnymi duszami. Uczynił ich na swój obraz w wiedzy, sprawiedliwości i świętości. Sprawił, że mieli prawo Boże wypisane w swoich sercach i zdolność do jego wypełnienia oraz władzę nad stworzeniami. Byli oni jednak zdolni do upadku.
NewModalNewSite Stworzenie cz.2 Dariusz Derlacz 36m 39s 6 mar 2024 r.

Boża opatrznośćOtremba Krystian

Pytanie 18. Czym są dzieła opatrzności Bożej?

Dziełami opatrzności Bożej jest jego najświętsze, najmądrzejsze i najpotężniejsze zachowywanie jego stworzeń oraz zarządzanie nimi; a także kierowanie ich i wszystkich ich czynów ku swojej chwale.

Pytanie 19. Czym jest Boża opatrzność w stosunku do aniołów?

Bóg w swojej opatrzności pozwolił niektórym aniołom z własnej woli i nieodwracalnie upaść w grzech oraz potępienie, ograniczając oraz kierując to wydarzenie i wszelkie ich grzechy, tak by służyły jego chwale. Resztę aniołów utwierdził w świętości i szczęściu, angażując ich wszystkich zgodnie ze swoim upodobaniem w sprawowanie jego władzy, miłosierdzia i sprawiedliwości.

Pytanie 20. Czym była opatrzność Boża względem człowieka w stanie, w jakim został stworzony?

Opatrznością Bożą względem człowieka w stanie, w jakim został stworzony, było: umieszczenie go w raju, aby go doglądał, udzielenie przyzwolenia, żeby spożywał owoce ziemi, poddanie stworzeń pod jego panowanie oraz ustanowienie małżeństwa jako pomocy dla niego; obdarzenie człowieka społecznością z Bogiem, ustanowienie szabatu; wejście z człowiekiem w przymierze życia, którego warunkiem było osobiste, doskonałe i nieustanne posłuszeństwo, a którego rękojmią było drzewo życia, i wreszcie zakazanie człowiekowi spożywania z drzewa poznania dobra i zła pod groźbą śmierci.
NewModalNewSite Boża opatrzność Krystian Otremba 55m 48s 20 mar 2024 r.

AngelologiaDariusz Derlacz

Pytanie 13. Co w szczególności Bóg zrządził odnośnie do aniołów i ludzi?

Bóg za pomocą odwiecznego i niezmiennego zrządzenia, kierując się czystą miłością i na chwałę swojej wspaniałej łaski, która miała się objawić we właściwym czasie, wyznaczył niektórych aniołów do chwały; a także w Chrystusie wybrał część ludzi do życia wiecznego oraz środki do osiągnięcia tego celu. Ponadto według swojej suwerennej mocy i niezbadanego zamysłu swej woli (w którym okazuje oraz wycofuje swoją przychylność zgodnie ze swoim upodobaniem) pominął i przeznaczył resztę na gniew i pohańbienie, aby byli nimi obciążeni z powodu swoich grzechów, dla uwielbienia chwały swojej sprawiedliwości.

Pytanie 16. Jak Bóg stworzył aniołów?

Bóg stworzył wszystkich aniołów jako duchy, nieśmiertelne, święte, wyróżniające się nadzwyczajną wiedzą, potężne w mocy, aby wykonywały jego przykazania i chwaliły jego imię. Stworzył je jednak jako podlegające zmianom.

Pytanie 19. Czym jest Boża opatrzność w stosunku do aniołów?

Bóg w swojej opatrzności pozwolił niektórym aniołom z własnej woli i nieodwracalnie upaść w grzech oraz potępienie, ograniczając oraz kierując to wydarzenie i wszelkie ich grzechy, tak by służyły jego chwale. Resztę aniołów utwierdził w świętości i szczęściu, angażując ich wszystkich zgodnie ze swoim upodobaniem w sprawowanie jego władzy, miłosierdzia i sprawiedliwości.
NewModalNewSite Angelologia Dariusz Derlacz 50m 19s 3 kwie 2024 r.

Upadek człowiekaDariusz Derlacz

Pytanie 21. Czy ludzie pozostali w stanie, w którym Bóg ich pierwotnie stworzył?

Nasi pierwsi rodzice, zdani na wolność swojej woli, z powodu pokuszenia Szatana przekroczyli Boże przykazanie, spożywając zakazany owoc. W ten sposób odpadli ze stanu niewinności, w którym zostali stworzeni.
NewModalNewSite Upadek człowieka Dariusz Derlacz 44m 09s 17 kwie 2024 r.

Przymierze uczynkówOtremba Krystian

Pytanie 22. Czy cała ludzkość upadła w pierwszym występku?

Ponieważ przymierze zostało ustanowione z Adamem jako przedstawicielem – nie tylko dla niego, ale też dla jego potomstwa – cała ludzkość pochodząca od niego w wyniku zwyczajnego poczęcia zgrzeszyła w nim i upadła wraz z nim w pierwszym występku.

Pytanie 23. Jaki stan sprowadził na ludzkość upadek?

Upadek sprowadził na ludzkość stan grzechu i niedoli.
NewModalNewSite Przymierze uczynków Krystian Otremba 49m 27s 22 maj 2024 r.

GrzechOtremba Krystian

Pytanie 24. Czym jest grzech?

Grzechem jest wszelkie niepodporządkowanie się lub przestąpienie Bożego prawa danego rozumnym stworzeniom jako reguła postępowania.
NewModalNewSite Grzech Krystian Otremba 42m 27s 19 czer 2024 r.

Grzech pierworodnyDariusz Derlacz

Pytanie 25. Co składa się na grzeszność stanu, w którym znalazł się człowiek po upadku?

Na grzeszność stanu, w którym znalazł się człowiek po upadku, składają się: wina za pierwszy grzech Adama, brak sprawiedliwości, w której człowiek został stworzony, zepsucie jego natury, wskutek którego utracił on całkowicie skłonność i zdolność do wszelkiego duchowego dobra i stał się mu przeciwny oraz w sposób całkowity i nieustanny skłonny do wszelkiego zła. Stan ten powszechnie nazywa się grzechem pierworodnym, z którego biorą się wszystkie aktualne występki.
NewModalNewSite Grzech pierworodn Dariusz Derlacz 38m 47s 5 czer 2024 r.