Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Prezbiteriańska nauka katechizmu - fragment obrazu John'a Phillip'a (1817-1867)

Jak oddawać Bogu chwałę?Dariusz Derlacz

Pytanie 1. Co jest najważniejszym i najwyższym celem człowieka?

Najważniejszym i najwyższym celem człowieka jest uwielbienie Boga i radowanie się nim w pełni na wieki.
NewModalNewSite Jak oddawać Bogu chwałę? Dariusz Derlacz 36m 25s 4 paź 2023 r.

Objawienie BogaOtremba Krystian

Pytanie 2. Skąd wiadomo, że istnieje Bóg?

Samo światło natury w człowieku oraz dzieła Boże jasno oznajmiają, iż istnieje Bóg. Jednak tylko jego Słowo oraz Duch w wystarczający i skuteczny sposób objawiają go ludziom dla ich zbawienia.
NewModalNewSite Objawienie Boga Krystian Otremba 39m 38s 18 paź 2023 r.

Autorytet Pisma Świętego i Jego rolaDariusz Derlacz

Pytanie 3. Co jest Słowem Bożym?

Słowem Bożym są Pisma Święte Starego i Nowego Testamentu. One są jedyną regułą wiary i posłuszeństwa.
NewModalNewSite Autorytet Pisma Świętego i Jego rola Dariusz Derlacz 44m 33s 8 lis 2023 r.

Wiarygodność Pisma ŚwiętegoOtremba Krystian

Pytanie 4. Skąd wiadomo, że Pisma Święte są Słowem Bożym?

Pisma pokazują, iż są Słowem Bożym poprzez swoje dostojeństwo i czystość; poprzez zgodność wszystkich ich części oraz wspólny cel całości, którym jest oddanie wszelkiej chwały Bogu; a także poprzez swoje światło oraz moc przekonywania i nawracania grzeszników oraz pocieszania i budowania wierzących ku zbawieniu. Jednak jedynie Duch Boży świadczący przez Pisma oraz wraz z nimi w sercu człowieka jest je w stanie w pełni przekonać, że są one prawdziwie Słowem Bożym.

Pytanie 5. Czego przede wszystkim uczą Pisma?

Pisma uczą przede wszystkim tego, w co człowiek powinien wierzyć odnośnie do Boga oraz jaką powinność Bóg nakłada na człowieka.
NewModalNewSite Wiarygodność Pisma Świętego Krystian Otremba 38m 05s 22 lis 2023 r.

Atrybuty BogaDariusz Derlacz

Pytanie 6. Co Pisma objawiają o Bogu?

Pisma objawiają, kim jest Bóg, osoby Bóstwa, Boże zrządzenia oraz ich wykonanie.

Pytanie 7. Kim jest Bóg?

Bóg jest duchem, który sam z siebie jest nieskończony w swoim bycie, chwale, błogosławioności i doskonałości; całkowicie samowystarczalnym, wiecznym, niezmiennym, niepojętym, wszechobecnym, wszechmocnym, wszechwiedzącym, najmądrzejszym, najświętszym, najsprawiedliwszym, najbardziej miłosiernym i łaskawym, cierpliwym oraz bogatym w dobroć i prawdę.
NewModalNewSite Atrybuty Boga Dariusz Derlacz 42m 08s 6 gru 2023 r.

Trójca Święta cz.1Otremba Krystian

Pytanie 8. Czy jest więcej niż jeden Bóg?

Istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg.

Pytanie 9. Ile jest osób Boskich?

Są trzy osoby Boskie – Ojciec, Syn i Duch Święty. Te trzy osoby są jednym, prawdziwym i wiecznym Bogiem, są tej samej istoty, równe w mocy i chwale; jednak można je rozróżnić dzięki ich osobowym właściwościom.
NewModalNewSite Trójca Święta cz.1 Krystian Otremba 44m 02s 20 gru 2023 r.

Trójca Święta cz.2Otremba Krystian

Pytanie 10. Jakie są osobowe właściwości trzech osób Boskich?

Jest właściwe Ojcu, że rodzi Syna, Synowi, iż jest zrodzony z Ojca, a Duchowi Świętemu, iż od wieczności pochodzi od Ojca i Syna.

Pytanie 11. Skąd wiadomo, że Syn i Duch Święty są Bogiem równym Ojcu?

Pismo objawia, że Syn i Duch Święty są Bogiem równym Ojcu, przypisując im takie imiona, atrybuty, dzieła oraz cześć, które właściwe są wyłącznie Bogu.
NewModalNewSite Trójca Święta cz.2 Krystian Otremba 38m 20s 3 sty 2024 r.

Boże zrządzeniaDariusz Derlacz

Pytanie 12. Czym są Boże zrządzenia?

Istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg.

Pytanie 13. Co w szczególności Bóg zrządził odnośnie do aniołów i ludzi?

Bóg za pomocą odwiecznego i niezmiennego zrządzenia, kierując się czystą miłością i na chwałę swojej wspaniałej łaski, która miała się objawić we właściwym czasie, wyznaczył niektórych aniołów do chwały; a także w Chrystusie wybrał część ludzi do życia wiecznego oraz środki do osiągnięcia tego celu. Ponadto według swojej suwerennej mocy i niezbadanego zamysłu swej woli (w którym okazuje oraz wycofuje swoją przychylność zgodnie ze swoim upodobaniem) pominął i przeznaczył resztę na gniew i pohańbienie, aby byli nimi obciążeni z powodu swoich grzechów, dla uwielbienia chwały swojej sprawiedliwości.

Pytanie 14. Jak Bóg wykonuje swoje zrządzenia?

Bóg wykonuje swoje zrządzenia w dziełach stworzenia i opatrzności, zgodnie ze swoją nieomylną przedwiedzą oraz dobrowolnym i niezmiennym zamysłem swej woli.
NewModalNewSite Boże zrządzenia Dariusz Derlacz 49m 48s 7 lut 2024 r.