Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

Józef Andrzejewski

Urodziłem się w Wielkopolsce i tam się wychowywałem. Po maturze poszedłem na studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które to studia ukończyłem dyplomem i tytułem magistra inżyniera. W trakcie studiów w Krakowie, jesienią 1988 roku, oddałem swoje życie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi i krok ten zupełnie zmienił kierunek mojego życia. Szybko i mocno zaangażowałem się w służenie Bogu w ramach międzynarodowej organizacji Campus Crusade for Christ, która później w Polsce przyjęła nazwę Ruchu Nowego Życia. Tym którzy nie znają dobrze Ruchu Nowego Życia, powiem tylko, że jest to chrześcijańska organizacja kładąca, ogromny nacisk na ewangelizację (osobistą i grupową) oraz czynienie uczniami, czyli prowadzenie osób w ich rozwoju duchowym. Służyłem Bogu w Ruchu najpierw jako student, a w latach 1992-1998 jako pełnoetatowy pracownik tej organizacji. Bóg w niezwykły sposób użył Ruchu w moim wzroście duchowym, gdyż oprócz zbierania doświadczenia na polu misyjnym, pozwolił mi na rozwój mojej wiedzy o Nim. W ramach pracy w Ruchu ukończyłem dużą liczbę kursów z zakresu teologii, biblistyki, historii Kościoła oraz procesu wzrostu w wierze.

Czas mego przyjazdu do Warszawy (w ramach służby w Ruchu), zbiegł się z czasem powstawania Kościoła Dobrego Pasterza.

Uczestniczyłem w spotkaniach organizacyjnych, tworzeniu statutu Kościoła oraz byłem jednym z członków założycieli. W tym też Kościele, na początku 1997 roku, Bóg powołał mnie do pełnienia funkcji Starszego, a następnie (w latach 1998-2002) do służby jako pastor młodzieżowy.

Po okresie zaangażowania w nauczanie dzieci, intensywniej zająłem się sprawami doktryn i teologii chrześcijańskiej i zobaczyłem, jak wiele może zyskać życie duchowe przez dokładne i systematyczne poznanie nauki Słowa Bożego. Bóg położył mi na sercu nauczanie w kościele oraz organizowanie kursów pogłębiających wiedzę i chodzenie z Bogiem.

W marcu 2015 roku zostałem ordynowany w Kościele Dobrego Pasterza jako pastor.

Mam żonę oraz trójkę dzieci i na co dzień pracuję w dziale rozliczeń i raportów w firmie z branży telefonii komórkowej.


Wróć do: Kto jest kim

Zobacz też: