Przebaczenie to dużo więcej niż myślisz

2 List do Koryntian 2,1-11
[2,1] A postanowiłem to sobie, aby nie przychodzić do was znowu w smutku. [2] Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jeśli nie ten, którego ja zasmucam? [3] A to wam napisałem, abym, gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od których powinienem doznawać radości, będąc pewien co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. [4] Gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca, wśród wielu łez pisałem do was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. [5] Jeśli więc ktoś spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części – by nie obciążyć – was wszystkich. [6] Takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was. [7] Tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. [8] Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swą miłość do niego. [9] Po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. [10] A komu wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa; [11] aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 8,12
[8,12] Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. 
Księga Micheasza 7,19
[7,19] Odwróci się i zlituje się nad nami; pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. 
Księga Psalmów 103,12
[103,12] Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. 
2 List do Koryntian 5,16
[5,16] Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy. 
List do Efezjan 4,32
[4,32] Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.