W obrona Ewangelii Paweł składa świadectwo. Cz. 3

List do Galatów 1,10-24
[1,10] Czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. [11] A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie ewangelia nie jest według człowieka. [12] Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem kościół Boży i niszczyłem go; [14] i wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. [15] Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską; [16] aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi; [17] ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. [18] Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem piętnaście dni. [19] A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. [20] Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię. [21] Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji; [22] a nie byłem osobiście znany kościołom Judei, które są w Chrystusie. [23] Słyszeli tylko: ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. [24] I chwalili Boga z mojego powodu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Tymoteusza 4,3
[4,3] Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. 
List do Efezjan 2,4-8
[2,4] Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; [5] i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; [6] i razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; [7] aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. [8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 
Ewangelia Mateusza 4,19
[4,19] I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. 
List do Hebrajczyków 3,15
[3,15] Dopóki jest powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.