Jak się ostać?

List do Efezjan 6,10-18
[6,10] W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. [11] Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. [12] Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. [13] Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. [14] Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; [15] i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. [16] A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. [17] Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; [18] we wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.