Osoba i dzieło Ducha Świętego

Ewangelia Jana 14,16-18
[14,16] A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; [17] Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. [18] Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 16,7
[16,7] Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. 
List do Efezjan 5,18
[5,18] A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 
1 List do Koryntian 2,11
[2,11] Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 
1 List do Koryntian 12,11
[12,11] A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 
List do Rzymian 15,30
[15,30] A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga; 
List do Efezjan 4,30
[4,30] I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 
List do Rzymian 8,26-27
[8,26] Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. [27] A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. 
Ewangelia Jana 6,63
[6,63] Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. 
Księga Ezechiela 11,19
[11,19] I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste; 
Ewangelia Jana 16,14
[16,14] On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. 
List do Rzymian 8,16
[8,16] Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
1 List do Koryntian 2,11-14
[2,11] Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. [12] My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. [13] A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. [14] Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. 
2 List do Tymoteusza 3,16-17
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; [17] aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. 
List do Rzymian 8,9
[8,9] Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 
1 List Jana 1,9
[1,9] Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.