Do spraw świętych stosować święte normy

1 List do Koryntian 11,17-34
[11,17] Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. [18] Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały, i po części temu wierzę. [19] Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. [20] Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. [21] Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. [22] Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. [23] Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb; [24] a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. [25] Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. [26] Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. [27] Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. [28] Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. [29] Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. [30] Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. [31] Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. [32] Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. [33] Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. [34] A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 10,29
[10,29] Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski? 
List do Efezjan 5,23
[5,23] Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała. 
List do Kolosan 1,18
[1,18] On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; 
Ewangelia Mateusza 22,11-13
[22,11] A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. [12] I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zaniemówił. [13] Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.