Postępowanie w światłości

List do Efezjan 5,11-20
[5,11] i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. [12] O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. [13] A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. [14] Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. [15] Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; [16] odkupując czas, bo dni są złe. [17] Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. [18] A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; [19] rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; [20] dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 5,1
[5,1] Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; 
List do Efezjan 5,8
[5,8] Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 
Ewangelia Mateusza 11,30
[11,30] Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. 
List do Efezjan 5,10
[5,10] Badając to, co podoba się Panu; 
List do Efezjan 5,7
[5,7] Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 
Księga Psalmów 1,3-4
[1,3] Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. [4] Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
List do Hebrajczyków 4,12
[4,12] Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. 
Księga Izajasza 60,1
[60,1] Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą. 
Księga Przysłów 9,10
[9,10] Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza o tym, co święte, to rozum. 
1 List do Koryntian 3,15
[3,15] Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień. 
Księga Psalmów 119,24
[119,24] Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami. 
Ewangelia Jana 4,34
[4,34] Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. 
Księga Przysłów 31,4-5
[31,4] Nie królom, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książętom bawić się mocnym napojem; [5] by pijąc, nie zapomnieli praw i nie wypaczyli sprawy wszystkich ludzi uciśnionych. 
Księga Przysłów 20,1
[20,1] Wino jest szydercą, mocny trunek – wrzaskliwy, a każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest niemądry. 
Ewangelia Łukasza 4,1
[4,1] A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię; 
Dzieje Apostolskie 6,3
[6,3] Upatrzcie więc, bracia, spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. 
Dzieje Apostolskie 11,24
[11,24] Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi. 
List do Kolosan 3,16
[3,16] Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. 
List do Rzymian 8,5
[8,5] Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.