Jeden Kościół

List do Efezjan 4,1-6
[4,1] Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; [2] z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; [3] starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. [4] Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. [5] Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; [6] Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 11,28-29
[11,28] Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. [29] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. 
List do Efezjan 4,12-13
[4,12] dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa; [13] aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; 
List Jakuba 2,19
[2,19] Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. 
Ewangelia Jana 5,39
[5,39] Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. 
List do Efezjan 4,14-16
[4,14] abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. [15] Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. [16] Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. 
Ewangelia Jana 17,3
[17,3] A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.