Wiara w obliczu prześladowań

1 List Piotra 1,6-9
[1,6] Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; [7] aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; [8] a choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; [9] otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Hioba 42,5
[42,5] Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. 
List do Efezjan 2,8-9
[2,8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. [9] Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 
Ewangelia Jana 2,17-19
[2,17] I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie. [18] Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz? [19] Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. 
1 List do Koryntian 13,12
[13,12] Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.