Jaki kościół pragnie widzieć Chrystus?

Ewangelia Jana 17,8-26
[17,8] Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. [9] Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. [10] I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich. [11] A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. [12] Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo. [13] Ale teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. [14] Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [15] Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. [16] Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [17] Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. [18] Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. [19] A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [20] A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie; [21] aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. [22] I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. [23] Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. [24] Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. [25] Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. [26] Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 Księga Samuela 7,12
[7,12] Wtedy Samuel wziął kamień, ustawił go między Mispą a Szen i nazwał go Ebenezer, mówiąc: Aż dotąd pomagał nam PAN. 
Ewangelia Mateusza 16,18
[16,18] Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. 
Ewangelia Łukasza 10,20
[10,20] Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. 
List do Efezjan 5,25-27
[5,25] Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; [26] aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; [27] by stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. 
2 List do Tymoteusza 4,7-8
[4,7] Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. [8] Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. 
1 List Jana 1,3
[1,3] To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.