Niski obraz siebie - to nie dla mnie

List do Efezjan 1,3-7
[1,3] Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. [4] Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. [5] Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; [6] dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; [7] w którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Koryntian 12,9
[12,9] Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.