Zawsze mamy za co dziękować Panu

Księga Psalmów 103,1-5
[103,1] Psalm Dawida. Błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię. [2] Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. [3] On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby; [4] On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. [5] On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tesaloniczan 5,16-18
[5,16] Zawsze się radujcie. [17] Nieustannie się módlcie. [18] Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. 
List do Kolosan 3,15-16
[3,15] A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. [16] Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. 
List do Efezjan 5,15-20
[5,15] Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; [16] odkupując czas, bo dni są złe. [17] Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. [18] A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; [19] rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; [20] dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.