Księga Rodzaju - Wstęp

Księga Rodzaju 1,1-5
[1,1] Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. [2] A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. [3] I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. [4] Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. [5] I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 71,7
[71,7] Dla wielu jestem jakby cudem, lecz ty jesteś moim potężnym schronieniem. 
Ewangelia Marka 7,21-23
[7,21] Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa; [22] kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. [23] Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. 
List do Efezjan 2,8-9
[2,8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. [9] Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 
List do Hebrajczyków 11,17-19
[11,17] Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna; [18] on, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo; [19] uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.