Pragnę, wykonało się

Ewangelia Jana 19,28-30
[19,28] Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. [29] A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono na hizop i podano mu do ust. [30] A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 22,15
[22,15] Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci. 
Księga Psalmów 69,21
[69,21] Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem. 
Ewangelia Mateusza 5,17
[5,17] Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 
Ewangelia Jana 4,6-7
[4,6] A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni. A było około godziny szóstej. [7] I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. 
List do Efezjan 2,14-15
[2,14] On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; [15] znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 
2 List do Tymoteusza 4,6-8
[4,6] Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. [7] Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. [8] Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. 
Ewangelia Jana 17,4
[17,4] Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. 
List do Filipian 1,6
[1,6] będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.