Cechy Jana Chrzciciela

Ewangelia Łukasza 1,15-17
[1,15] Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. [16] I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. [17] On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Malachiasza 3,1
[3,1] Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. 
Ewangelia Mateusza 3,4
[3,4] A ów Jan miał ubranie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 
Ewangelia Mateusza 11,11
[11,11] Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. 
Księga Przysłów 20,1
[20,1] Wino jest szydercą, mocny trunek – wrzaskliwy, a każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest niemądry. 
List do Efezjan 5,18
[5,18] A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; 
Księga Kapłańska 10,8-9
[10,8] Następnie PAN powiedział do Aarona: [9] Nie pij wina ani mocnego napoju, ani ty, ani twoi synowie z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, abyście nie pomarli. To będzie ustawa wieczna dla wszystkich waszych pokoleń; 
Księga Przysłów 31,4
[31,4] Nie królom, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książętom bawić się mocnym napojem; 
Ewangelia Jana 1,6-8
[1,6] Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. [7] Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. [8] Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. 
Ewangelia Jana 1,29
[1,29] A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
Księga Malachiasza 4,5
[4,5] Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień PANA. 
Ewangelia Jana 1,21
[1,21] I pytali go: Kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział: Nie jestem. A oni: Jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: Nie jestem. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.