Kościół: 3 obrazy, 3 przywileje i 3 odpowiedzialności

1 List do Koryntian 3,16-17
[3,16] Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? [17] A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 6,16
[6,16] Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. 
List do Efezjan 5,25-27
[5,25] Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; [26] aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; [27] by stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. 
List do Efezjan 1,22-23
[1,22] I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; [23] który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.