Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

342

Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się, Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe serce
I kres swą męką najdroższą
Świat od zagłady ocalić

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

Tagi: Boże Narodzenie, Jezus Chrystus, Do posłuchania
Link: Nie było miejsca dla Ciebie
Ostatnia zmiana: 2022.06.25 12:35

25

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwalą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje.
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy był i winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani,
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Tagi: Boże Narodzenie
Ostatnia zmiana: 2022.06.25 12:21

391

1. Gdy wielka przepaść nas oddzielała,
Ogromne wzgórze dzieliło nas,
Wtedy z doliny w niebo spojrzałem,
By wezwać Cię w ten trudny czas.
Wtedy w ciemności przyszła Twa dobroć,
Zabrała smutek duszy mej.
Dzieło skończone, finał zwycięski.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

2. Kto mógł przewidzieć to miłosierdzie,
Kto pojąć zdołał tej łaski moc.
Bóg Wszechmogący opuścił chwałę,
By wziąć mój grzech i zakryć wstyd.
Przez krzyż przemówił, dał przebaczenie
I nazwał dzieckiem swoim mnie.
Cudowny Zbawco, jestem w Twych rękach.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

Ref. Alleluja! Wyzwoliłeś z grzechu mnie.
Alleluja! Śmierć straciła już swą moc.
W Twym imieniu wolność mam.
W Tobie wybawienie jest.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

3. Nastał poranek, ten obiecany,
Gdy w grobie życie przywrócił Bóg,
Wtedy Lew Judy przemówił z mocą,
Zwyciężył śmierć i uwolnił mnie.
Nadszedł poranek, ten obiecany,
Gdy w grobie życie przywrócił Bóg.
Wtedy Lew Judy przemówił z mocą,
Zwyciężył śmierć i uwolnił mnie.
Jezu to Ty zwyciężyłeś śmierć.

Ref. Alleluja! Wyzwoliłeś z grzechu mnie.
Alleluja! Śmierć straciła już swą moc.
W Twym imieniu wolność mam.
W Tobie wybawienie jest.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

Chrystus Pan nadzieja ma x2

Tagi: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie, Imię Jezusa, Do posłuchania, Wszechmoc
Link: Chrystus Pan - nadzieja ma
Ostatnia zmiana: 2022.04.23 12:06

387

Panie mój przychodzę dziś,
Serce me skruszone przyjm,
Skłaniam się przed świętym
Tronem Twym!

Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość mą wyznaję Ci!
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię!
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!

Nasz Bóg Ojciec Duchem jest
I On szuka Sobie tych,
Którzy w prawdzie będą czcili Go.

Ta godzina teraz jest,
Aby oddać Jemu cześć!
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię!
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!

Tekst pieśni na podstawie: Ew.Jana 4,23-24
Tagi: Nawrócenie, Poddanie Bogu, Wyznanie grzechów, Wyznanie, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Kościół, Do posłuchania
Ostatnia zmiana: 2022.02.16 20:06

400

1. Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie
na zielonych niwach pasie mnie
nad spokojne wody mnie prowadzi
duszę mą pokrzepia
i wiedzie mnie ścieżkami
sprawiedliwości Swojej.

Ref.: Choćbym nawet szedł
ciemną doliną
zła się nie ulęknę,
boś Ty ze mną,
laska Twoja i kij Twój mnie
pocieszają! Laj, la la laj...

2. Wobec nieprzyjaciół
zastawiasz stół przede mną,
namaszczasz olejkiem
głowę moją,
kielich mój pełniejszy
już być nie może,
a dobroć i łaska
na krok mnie nie odstąpią
przez resztę mego życia!

Ref.: Choćbym nawet szedł
ciemną doliną
zła się nie ulęknę
boś Ty ze mną,
w domu Pana zamieszkam
na wieki! Laj, la la laj ...

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 23
Tagi: Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego, Bóg
Ostatnia zmiana: 2022.01.29 12:42

395

1. Święty, Święty, Święty,
Boże niezmierzony,
Oto dzieci Twe, Przedwieczny,
Kornie wielbią Cię!
Święty, Święty, Święty,
W łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza,
Tobie chwała, cześć!

2. Święty, Święty, Święty!
Ciebie uwielbiają
Cherubowie, Serafowie,
patrząc w Twoją twarz.
A zwycięzcy swoje wieńce Ci składają,
Tyś był i jesteś, i na wieki trwasz!

3. Święty, Święty, Święty,
choć i w nocy toni
Choć nie widzi ludzkie oko
wspaniałości Twej.
Tylko Tyś jest Święty,
wszechświat w Twojej dłoni,
Hojny w miłości, mocy chwale Swej!

4. Święty, Święty, Święty,
Boże niezmierzony,
Cały wszechświat pragnie
uwielbienia hymn Ci wznieść.
Święty, Święty, Święty,
w łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza,
Tobie chwała, cześć!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Wyznanie o Bogu, Wyznanie, Hymn
Ostatnia zmiana: 2022.01.28 23:19

394

1. Bóg jest ucieczką i siłą naszą
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą
Przeto się nie biomy
Choćby ziemia zadrżała
A góry się zachwiały w głębi mórz

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
Gdy On okazuje swoją moc!

2. Jest rzeka, której nurty
Cieszą miasto Boga
Święte mieszkanie Najwyższego!
Kiedy Bóg w nim przebywa
Nie grozi mu ruina
Bóg je wspomoże zanim przyjdzie świt

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

3. Burzą się narody
Chwieją się królestwa
Gdy On wydaje głos
Ziemia się rozpływa

Ref.: Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

4. Pójdźcie i zobaczcie
straszne dzieła Pana
Jak potężne cuda On czyni!
Kładzie kres wojnom na ziemi
Po jej same krańce
Łuki i włócznie kruszy!

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

5. Wyciszcie się wszyscy
Poznajcie, żem Ja Bóg
Wielkim wśród narodów!
Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 46
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Bóg, Do posłuchania, Pismo Święte
Ostatnia zmiana: 2022.01.28 23:17

376

Ty na początku byłeś Słowem,
Tam, gdzie sam Najwyższy Pan.
Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył
Lecz objawił Ciebie nam.

Ref. Jakie piękne jest imię Twe,
Jakie piękne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jakie piękne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się.
Jakie piękne jest imię Twe
Twe imię, Jezu.

Ty mogłeś mieszkać w niebie bez nas,
Lecz przyszedłeś do nas tu.
Twa miłość, Jezu, jest największa,
Nic nas nie rozłączy już

Ref. Jakie piękne jest imię Twe,
Jakie piękne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jakie piękne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się.

|: Jak cudowne jest imię Twe
Twe imię, Jezu :| x2

Śmierć pokonana, zasłona rozdarta.
Zamilkł już grzech i zamilkł grób.
Głośno grzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc,
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg.
Ty nie masz rywala, sobie równego,
Na zawsze rządzisz w mocy swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo
A imię Twe najwyższe jest

Jak potężne jest imię Twe,
Jak potężne jest imię Twe
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jak potężne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się
Jak potężne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu.

Śmierć pokonana, zasłona rozdarta.
Zamilkł już grzech i zamilkł grób.
Głośno grzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc,
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg.
Ty nie masz rywala, sobie równego,
Na zawsze rządzisz w mocy swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo
A imię Twe najwyższe jest.

Jakie piękne jest imię Twe,
Jak cudowne jest imię Twe,
Jak potężne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu.

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie
Ostatnia zmiana: 2021.11.26 12:02

322

1. Gdy pokój jak rzeka
wypełnia duszę mą
Choć fale cierpienia ją rwą
Cokolwiek mnie spotka,
Ty uczysz wciąż mnie
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

2.Choć szatan mnie nęka,
choć próby nastał czas
Niech myśl ta podtrzyma mnie dziś,
Że Jezus w zwycięstwo
obrócił mój grzech
I swą krew przelał za duszę mą!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

3. Wspaniała nowina,
że Jezus za mnie zmarł
On za mnie przekleństwem się stał,
A ja w mej wdzięczności
wyśpiewać to chcę:
Pana chwal, Pana chwal duszo ma!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

4. Sens życia odkryłem
w Chrystusie, Zbawcy mym,
Cokolwiek mnie spotka
trwam w Nim
Bo w każdej potrzebie
mój Pan wspiera mnie
Swym pokojem wypełnia me dnie!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

5. Już żyję w Chrystusie,
On gwiazdą jest mą,
W ciemności nie będę się bał
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią
W Nim pokoju wiecznego mam dział!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

6. Nasz Panie, czekamy,
aż przyjdziesz w chwale swej
Gdyż niebo - nie grób - to nasz cel
Dźwięk trąby anielskiej oznajmi ten dzień
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Dobrze jest duszy mej - wersja po polsku - Wersja a cappella
Link: It Is Well - Wersja angielska
Ostatnia zmiana: 2021.11.24 17:19

363

Przyjdź i patrz
Miłości stał się cud,
Na krzyżu zawisł sam
Wszechświata Król,
Chrystus Pan.
Swą świętą przelał krew
W morzu boleści zanurzył się.

Ref1.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń.
On Panem grzesznych serc,
On naszym Zbawicielem.
Imię Jego godne czci jest.
Za wierność dziękuj Mu,
Za życie które oddał nam.

Zmęczony przyjdź
W Nim odpocznienie jest.
Strapiony wejdź, pocieszy Cię.
Ten, co zmarł
Śmierci pokonał moc.
Łaskę i życie weź z Jego rąk.

Ref1.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń.
On Panem grzesznych serc,
On naszym Zbawicielem.
Imię Jego godne czci jest.
Za wierność dziękuj Mu,
Za życie które oddał nam.

Ref2.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń,
On Królem nieba.
Tron Jego trwa przez wieki,
Dziećmi swymi nazywa nas.
Dziękuj za miłość,
Którą obdarza w każdy czas.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie
Ostatnia zmiana: 2021.11.20 22:08