Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

394

1. Bóg jest ucieczką i siłą naszą
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą
Przeto się nie boimy
Choćby ziemia zadrżała
A góry się zachwiały w głębi mórz

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
Gdy On okazuje swoją moc!

2. Jest rzeka, której nurty
Cieszą miasto Boga
Święte mieszkanie Najwyższego!
Kiedy Bóg w nim przebywa
Nie grozi mu ruina
Bóg je wspomoże zanim przyjdzie świt

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

3. Burzą się narody
Chwieją się królestwa
Gdy On wydaje głos
Ziemia rozpływa się

Ref.: Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

4. Pójdźcie i zobaczcie
straszne dzieła Pana
Jak potężne cuda On czyni!
Kładzie kres wojnom na ziemi
Po jej same krańce
Wszystkie kruszy łuki i włócznie!

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

5. Wyciszcie się wszyscy
Poznajcie, żem Ja Bóg
Wielkim wśród narodów!
Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 46
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Bóg, Do posłuchania, Pismo Święte
Ostatnia zmiana: 2023.11.16 21:16

90

Jezus żyje, Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo dotknął mego serca.
Jezus żyje,Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo wierzę Jego Słowu.

On przebaczył wszystkie winy moje.
On napełnił mnie Duchem Swym.
Jest zawsze przy mnie, by pomagać mi,
Bo mój Pan Jezus żyje!

Jezus żyje, Jezus żyje
I tylko On zbawieniem jest dla ludzi.
Jezus żyje, Jezus żyje
Otwórz dziś dla Niego serce swoje.

On przebaczy wszystkie winy twoje,
On napełni cię Duchem Swym,
Będzie z tobą, by pomagać ci,
Bo twój Pan, Jezus żyje!


Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus
Ostatnia zmiana: 2023.08.05 19:22

403

1. Mój Bóg jest wierny
jest godzien wiary
nie ogranicza go nikt i nic
On jest mądrością
On jest prawością
Poszukującym objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

2. Jezus mą mocą
Jezus mą chwałą
włada nad wszystkim
mój Pan, mój Król.
Jest ponad czasem
jest sprawiedliwy
nad uciśnionym lituje się.

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

Miłością jest
a silnym ramieniem
i w lekkim powiewie objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach zgiętych
i na kolanach - Królu mój -
i na kolanach będę Cię czcił!

Tagi: Wyznanie o Bogu, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Jezus Chrystus
Ostatnia zmiana: 2023.02.13 10:35

24

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

O niebieskie duchy
I posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej,
Co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
W żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie
Ostatnia zmiana: 2022.12.27 17:52

380

Nic nie poradzę, gdy mi smutno jest,
Mam czasem doła obserwując świat,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Chcę widzieć Boga, który ma moc dać,
Bo wszystko to, co trzeba mi –
W Nim mam,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Nadzieję w Panu mam,
Cały jestem w Nim,
Strzec mnie zawsze będzie O-o-o-On
Nadzieję w Panu mam,
Zaufałem Mu.
Nadzieję w Panu mam!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Wezwanie, Dla dzieci, Wszechmoc
Ostatnia zmiana: 2022.12.03 18:26

322

1. Gdy pokój jak rzeka
wypełnia duszę mą
Choć fale cierpienia ją rwą
Cokolwiek mnie spotka,
Ty uczysz wciąż mnie
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

2.Choć szatan mnie nęka,
choć próby nastał czas
Niech myśl ta podtrzyma mnie dziś,
Że Jezus zwycięstwem
uczynił swój krzyż
I swą krew przelał za duszę mą!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

3. Wspaniała nowina,
że Jezus za mnie zmarł
On za mnie przekleństwem się stał,
A ja w mej wdzięczności
wyśpiewać to chcę:
Pana chwal, Pana chwal duszo ma!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

4. Sens życia odkryłem
w Chrystusie, Zbawcy mym,
Cokolwiek mnie spotka
trwam w Nim
Bo w każdej potrzebie
mój Pan wspiera mnie
Swym pokojem wypełnia me dnie!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

5. Już żyję w Chrystusie,
On gwiazdą jest mą,
W ciemności nie będę się bał
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią
W Nim pokoju wiecznego mam dział!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

6. Nasz Panie, czekamy,
aż przyjdziesz w chwale swej
Gdyż niebo - nie grób - to nasz cel
Dźwięk trąby anielskiej oznajmi ten dzień
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Oryginalny wykonawca: "It is well with my soul" - hymn z XIX w., autor Horatio Spafford
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Dobrze jest duszy mej - wersja po polsku - Wersja a cappella
Link: It Is Well - Wersja angielska
Ostatnia zmiana: 2022.11.19 13:15

401

1. Życie płynie znów z rozpędu,
Gdzie jest czas na wyjście z błędu?
Gdzie jest czas na wychowanie?
Na poprawę, nauczanie?

Ref.: Tam, przy Słowie siądź, przy Słowie.
Czas, by słuchać Go.
Zacznij szukać w Bożym Słowie
Całe natchnione jest.

2. Tyle znów jest do zrobienia,
Płynie czas, to się nie zmienia.
Czeka na nas dobre dzieło,
Jak gotowym być do niego?

3. Tyle wokół zawiłości,
Gdzie szukać sprawiedliwości?
Gdzie znaleźć wyposażenie
By nieść ludziom dziś zbawienie?

Boże, pomóż nam zrozumieć całe Pismo Twe.
I w pokorze, w cierpliwości całe życie badać je.
Boże, pomóż nam zrozumieć całe Słowo Twe.
I z mądrością je stosować, całe życie kochać je.

Tagi: Słowo Boże, Wyznanie, Wezwanie, Pismo Święte, Bóg, Modlitwa - Prośba
Ostatnia zmiana: 2022.10.06 20:20

369

1. Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym,
słowo Twoje jest światłością ścieżce mej.
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym złym,
słowo Twoje jest pokarmem duszy mej.

2. Jakże mogę ja oczyścić serce me?
Jeśli będę żyć, jak uczy słowo Twe.
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym (x2)

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Pokora, Słowo Boże
Ostatnia zmiana: 2022.10.06 19:22

342

Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się, Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe serce
I kres swą męką najdroższą
Świat od zagłady ocalić

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

Tagi: Boże Narodzenie, Jezus Chrystus, Do posłuchania
Link: Nie było miejsca dla Ciebie
Ostatnia zmiana: 2022.06.25 12:35

25

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwalą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje.
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy był i winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani,
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Tagi: Boże Narodzenie
Ostatnia zmiana: 2022.06.25 12:21