Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

407

Błogosławię Cię
Kiedy ziemia wydaje plon
Gdy obfitość Panie zlewasz swą,
Błogosławię Cię
Błogosławię Cię
Gdy pustynia w krąg otacza mnie
Choćbym nawet przez pustkowie szedł
Błogosławię Cię

PreREF: Za Twą łaskę, którą zsyłasz
Ja chwalę Cię
Choćby ciemność mnie przykryła
Ja powiem, że

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Błogosławię Cię
Kiedy słońca blask oświeca mnie
To, co dajesz mi najlepsze jest
Błogosławię Cię
Błogosławię Cię
Kiedy drogę moją znaczy cień
Chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię
Błogosławię Cię

PreREF: Za Twą łaskę, którą zsyłasz
Ja chwalę Cię
Choćby ciemność mnie przykryła
Ja powiem, że

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Ty dajesz z woli Swej,
Zabierasz, kiedy chcesz
W mym sercu zawsze chcę
Błogosławić Cię

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Oryginalny wykonawca: Tytuł oryginalny "Blesed Be Your Name". Autor: Mark Redman. Tłumaczenie: Dorota Wolska
Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Błogosławię Cię - Schola Domowego Kościoła
Ostatnia zmiana: 2024.03.09 13:56

54

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Jak wielki jest twarzy tej czar.
Urok ziemskich spraw dziwnie blednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar.

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już,
W Nim światłości i mocy jest zdrój.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Do posłuchania
Link: Zwróć swój wzrok na jezusa - Śpiewa Janusz Bigda
Ostatnia zmiana: 2023.12.11 19:23

404

1. Któż prowadzi zastępy niebios?
Przed kim królowie pokłonią się?
Przed czyim słowem się moce trzęsą?
Tyś jest Najświętszy Bóg!

2. Czy jest ktokolwiek, którego piękno
najwyższej chwały domaga się?
Czy sprawiedliwszy jest czyjś majestat
prócz Twego, Tyś jest Bóg!

Ref: Przyjdź i podziwiaj
On jest Jedyny!
Śpiewaj Mu "Święty"
Na wieki to Święty Bóg
Przyjdź i pokłon Świętemu złóż!

3. Któż inny mógłby mnie uratować?
Któż Jedynego by Syna dał?
Kto wezwał mnie,
bym Mu "Ojcze" mówił?
Tylko mój Święty Bóg!

Ref: Przyjdź i podziwiaj
On jest Jedyny!
Śpiewaj Mu "Święty"
Na wieki to Święty Bóg
Przyjdź i pokłon Świętemu złóż!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Pokora, Do posłuchania
Link: Only a Holy God - Wersja angielska [Keith & Kristyn Getty, CityAlight]
Ostatnia zmiana: 2023.12.11 19:23

405

1. Mój Odkupiciel żyje, wiem
Nadziei słodycz daje mi
Ten, który życie za mnie dał
pokonał śmierć i zmartwychwstał

On żyje, oto pusty grób
Wypełnił obietnicę tą,
Że nie ma potępienia już
Dla tych, którzy w Chrystusie są

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

2.Mój Odkupiciel żyje, wiem
Z Nim życie moje w unii jest
Na wysokościach nieba Ten
Najwyższy Kapłan wstawia się

Nie lękam się gdy wiedziesz mnie
Obecność Twa wciąż świeci mi
Nikt i nic nie jest w stanie nas
Odłączyć od miłości Twej

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

3. Mój Odkupiciel żyje, wiem
ma śmierć i życie Jego jest
spokojna dusza, przyszłość też
bo nie zostawi nigdy mnie

On żyje, nie opóźnia się
zobaczą moje oczy dzień
w swym ciele ujrzę Boga, gdy
w swej chwale Chrystus przyjdzie znów!

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

Oryginalny wykonawca: Getty Music "My Redeemer lives"
Tagi: Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Do posłuchania
Link: My Redeemer lives - Wersja angielska [Getty Music]
Ostatnia zmiana: 2023.12.11 19:22

394

1. Bóg jest ucieczką i siłą naszą
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą
Przeto się nie boimy
Choćby ziemia zadrżała
A góry się zachwiały w głębi mórz

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
Gdy On okazuje swoją moc!

2. Jest rzeka, której nurty
Cieszą miasto Boga
Święte mieszkanie Najwyższego!
Kiedy Bóg w nim przebywa
Nie grozi mu ruina
Bóg je wspomoże zanim przyjdzie świt

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

3. Burzą się narody
Chwieją się królestwa
Gdy On wydaje głos
Ziemia rozpływa się

Ref.: Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

4. Pójdźcie i zobaczcie
straszne dzieła Pana
Jak potężne cuda On czyni!
Kładzie kres wojnom na ziemi
Po jej same krańce
Wszystkie kruszy łuki i włócznie!

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

5. Wyciszcie się wszyscy
Poznajcie, żem Ja Bóg
Wielkim wśród narodów!
Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 46
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Bóg, Do posłuchania, Pismo Święte
Ostatnia zmiana: 2023.11.16 21:16

90

Jezus żyje, Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo dotknął mego serca.
Jezus żyje,Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo wierzę Jego Słowu.

On przebaczył wszystkie winy moje.
On napełnił mnie Duchem Swym.
Jest zawsze przy mnie, by pomagać mi,
Bo mój Pan Jezus żyje!

Jezus żyje, Jezus żyje
I tylko On zbawieniem jest dla ludzi.
Jezus żyje, Jezus żyje
Otwórz dziś dla Niego serce swoje.

On przebaczy wszystkie winy twoje,
On napełni cię Duchem Swym,
Będzie z tobą, by pomagać ci,
Bo twój Pan, Jezus żyje!


Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus
Ostatnia zmiana: 2023.08.05 19:22

403

1. Mój Bóg jest wierny
jest godzien wiary
nie ogranicza go nikt i nic
On jest mądrością
On jest prawością
Poszukującym objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

2. Jezus mą mocą
Jezus mą chwałą
włada nad wszystkim
mój Pan, mój Król.
Jest ponad czasem
jest sprawiedliwy
nad uciśnionym lituje się.

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

Miłością jest
a silnym ramieniem
i w lekkim powiewie objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach zgiętych
i na kolanach - Królu mój -
i na kolanach będę Cię czcił!

Tagi: Wyznanie o Bogu, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Jezus Chrystus
Ostatnia zmiana: 2023.02.13 10:35

24

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

O niebieskie duchy
I posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej,
Co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
W żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie
Ostatnia zmiana: 2022.12.27 17:52

380

Nic nie poradzę, gdy mi smutno jest,
Mam czasem doła obserwując świat,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Chcę widzieć Boga, który ma moc dać,
Bo wszystko to, co trzeba mi –
W Nim mam,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Nadzieję w Panu mam,
Cały jestem w Nim,
Strzec mnie zawsze będzie O-o-o-On
Nadzieję w Panu mam,
Zaufałem Mu.
Nadzieję w Panu mam!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Wezwanie, Dla dzieci, Wszechmoc
Ostatnia zmiana: 2022.12.03 18:26

322

1. Gdy pokój jak rzeka
wypełnia duszę mą
Choć fale cierpienia ją rwą
Cokolwiek mnie spotka,
Ty uczysz wciąż mnie
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

2.Choć szatan mnie nęka,
choć próby nastał czas
Niech myśl ta podtrzyma mnie dziś,
Że Jezus zwycięstwem
uczynił swój krzyż
I swą krew przelał za duszę mą!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

3. Wspaniała nowina,
że Jezus za mnie zmarł
On za mnie przekleństwem się stał,
A ja w mej wdzięczności
wyśpiewać to chcę:
Pana chwal, Pana chwal duszo ma!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

4. Sens życia odkryłem
w Chrystusie, Zbawcy mym,
Cokolwiek mnie spotka
trwam w Nim
Bo w każdej potrzebie
mój Pan wspiera mnie
Swym pokojem wypełnia me dnie!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

5. Już żyję w Chrystusie,
On gwiazdą jest mą,
W ciemności nie będę się bał
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią
W Nim pokoju wiecznego mam dział!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

6. Nasz Panie, czekamy,
aż przyjdziesz w chwale swej
Gdyż niebo - nie grób - to nasz cel
Dźwięk trąby anielskiej oznajmi ten dzień
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Oryginalny wykonawca: "It is well with my soul" - hymn z XIX w., autor Horatio Spafford
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Dobrze jest duszy mej - wersja po polsku - Wersja a cappella
Link: It Is Well - Wersja angielska
Ostatnia zmiana: 2022.11.19 13:15