Parafia: Kościół Dobrego Pasterza Warszawie

1

[: Świętemu Bogu oddaj cześć.
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń,
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam :]

[: W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogaty jest,
Gdyż wszystko dał nam Bóg :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus

2

Panie, dzięki Ci,
Panie, dzięki Ci,
[: Za zbawienie, za uzdrowienie
I przebaczenie grzechów mych :]

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Jezus Chrystus

3

Chwalmy Go! Pan w majestacie Swym,
Jezus godzien wszelkiej chwały mocy i czci!
Chwalmy Go! Złóżmy korony swe!
Pan nasz na tron zasiadł wśród chwał,
Wszyscy Go czczą!
Bowiem Bóg wywyższył sam imię Jezusa!
Wszelki stwór niech wyzna więc,
Że Jezus to Pan!
Chwalmy Go! Pan w majestacie Swym,
Jezus co zmarł, teraz wśród chwał,
To królów Król!

Tekst pieśni na podstawie: Filipian 2:11
Tagi: Wezwanie, Wielkanoc, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego

4

Bóg dobry jest - o Nim śpiewamy!
Bóg dobry jest - my czcimy Go!
Bóg dobry jest - już nie wątpimy!
Bóg dobry jest - prawdziwy On!

I kiedy myślę, jak On kocha mnie,
Moje serce Go wielbi,
Czuję, że jest przy mnie,
Bo w Jego sercu dla mnie miejsce jest,
Więc pobiegnę z otwartymi ramionami!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

5

Dobry jest nasz Bóg Wszechmocny!
Dobry jest, wielbimy Go!
Dobry jest, z całą pewnością!
Dobry jest, wierzymy w to!

Gdy myślę o tym, że kocha mnie,
Serce chwałą brzmi, chcę z radości tańczyć!
Bóg w sercu Swym dla mnie miejsce ma,
Więc z ufnością biegnę Doń.

Tagi: Wszechmoc, Bóg, Wyznanie o Bogu

6

Wznieś głowę wzwyż!
spójrz, na tronie Król!
Skłoń się przed Nim w uwielbieniu
I zaśpiewaj chwały pieśń!

W majestacie Swym
Godzien wszelkiej czci!
Czysty, święty, Pan wszechświata,
Królem królów jest!

Tagi: Pokora, Bóg, Wyznanie o Bogu

7

[: Hosanna, hosanna,
Królowi królów cześć! :] x 2
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi,
Zmartwychwstał Król i żyje dziś,
[: Chwalmy Go, najwyższy On
i godzien wszelkiej czci! :] x 2

[: Wielbimy, wielbimy,
Wielbimy Panie Cię :] x 2
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi,
Zmartwychwstał Król i żyje dziś,
[: Chwalmy Go, najwyższy On
i godzien wszelkiej czci! :] x 2

[: Kochamy, kochamy,
Kochamy Panie Cię :] x 2
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi,
Zmartwychwstał Król i żyje dziś,
[: Chwalmy Go, najwyższy On
i godzien wszelkiej czci! :] x 2

Tagi: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie

8

Przyszedł bezbronny na świat
Do ludzi, których stworzył sam.
Nie aby żąć, lecz by siać,
Nie aby wziąć, lecz Siebie dać.

[Ref.] To jest mój Bóg, sługa i Król,
Dziś tak jak On, chcę służyć Mu.
Swe całe życie na Jego ołtarz kłaść,
To co mi dał, chcę teraz dać.

W ogrodzie tam, pełen łez,
Na Siebie wziął mój ciężar win.
Wycierpiał strach, gorycz, ból,
Lecz woli Ojca poddał się.
[Ref.] To jest mój Bóg...

Na rany spójrz rąk i nóg.
To cierpień i ofiary znak.
Tak, w ręce te, Stwórcy gwiazd
Okrutne gwoździe wbił mój grzech.
[Ref.] To jest mój Bóg...

Więc uczmy się służyć też,
I w życiu swym tron Jemu dać,
Znać bliźnich ból, pomoc nieść,
Chrystusa sługą zawsze być.
[Ref.] To jest mój Bóg...

Tagi: Wielkanoc, Pokora, Poddanie Bogu, Wezwanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

9

Panie, światło miłości Twej świeci,
Pośród wszelkiej miłości świeci,
Oświeć nas Jezu, światłości świata,
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
Oświeć mnie, oświeć mnie.

[Ref.] Świeć, Jezu, świeć,
Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płoń, Duchu, płoń,
W sercach ogień złóż!
Płyń, rzeko, płyń,
Zalej łaską narody całe!
Ślij Słowo Twe,
Światłość niech stanie się!

Panie, wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem,
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości,
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności,
Oświeć mnie, oświeć mnie. [Ref.]

Widzę Twoją królewską jasność,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie,
Oświeć mnie, oświeć mnie. [Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Prośba

10

[: Święty, święty, święty Pan, Bóg siły i mocy,
Niebo, ziemia pełne są chwały Twej :]
[: Hosanna. hosanna na wysokości :]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Wyznanie o Bogu

11

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze,
Przez Baranka krew wejdźmy tam.
Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc,
Wywyższając Boży tron,
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał,
[: Chwała Ci, Jezu :]

Tagi: Wezwanie, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie

12

[Ref.] Twój pokój będzie jak rzeka, chwałę Bóg da,
Gdy zakosztujesz tej wody,
Która wina ma smak.
Poznasz pełnię miłości i radość, co trwa,
Wiecznego życia dla ciebie On ma dar.

Wszyscy szukajcie dziś Pana!
Wzywaj Go, póki jest czas!
Niech niezbożny opuści swój grzech
I niech powróci Doń dziś!
Nuże więc wszyscy pragnący,
Pójdźcie do wód życia pić!
Przyjdź, wina i mleka w Nim zdrój,
Przyjdź bez pieniędzy i pij! [Ref.]

Będziesz z radością już iść,
Pokój będzie cię strzec.
I góry, pagórki zanucą swą pieśń
I drzewa klaskaniem swych rąk!
Gdzie głód był, cyprysy wyrosną
I pokrzyw nie będzie, lecz mirt.
Będzie to Panu ku sławie i czci,
Na Jego wieczny znak! [Ref.]

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

13

[: Jezus jest pośród nas,
Obecny tu w Duchu Swym,
Wszystkich nas wzywa, zbliżcie się! :]

[: Znów dotknij serc, nasz Panie,
Napełń nas Swym Duchem!
Dotknij serc, nasz Panie, napełń nas! :]

Tagi: Jezus Chrystus, Duch Święty, Modlitwa - Prośba, Wyznanie o Jezusie

14

[: Chrystus jest życiem mym,
A śmierć zyskiem jest :]
To mój Król, moja pieśń,
Życie me i radość ma,
Moja moc i mój miecz,
Pokój mój, tym jest mój Pan!

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

15

[: Pokojem moim Bóg,
On skruszył wszelki mur!
Pokojem Bóg, pokojem mym! :]
[: Złóż na Niego ciężar swój,
On ci pomoc Swą da!
Pokojem Bóg, pokojem mym! :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

16

Majestat Twój nie wstrzymał Cię,
Korony Swej wyrzekłeś się,
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś,
Mój grzech, mój brud zmazałeś sam,
Kiedyś zmarł i zmartwychwstał,
Dziś rządzisz Ty nad niebo wywyższony.

Tylko Ciebie, Panie, wielbić chcę,
Bo tylko Ty zdobyłeś serce me,
Na wieki wieków będę kochać Ciebie.
Bo tylko Ty zdecydowałeś się,
Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie,
Za to Tobie więc dziś śpiewam
W uwielbieniu pieśń.

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie
Link: Wykonanie - Amicus Dei

17

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu.
Rozraduj się w Nim, Światłości twej.
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu.
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

M: Przyjdźmy do Jego bram z uwielbieniem.
K: U Jego tronu oddajmy cześć.
M: Przyjdźmy do Jego bram z dziękczynieniem.
K: Radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

18

[: Stworzyciel twój Królem królów jest,
Wszechmocny, wszechmocny :]

Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg,
W miłości Swej dla nas na ziemię zszedł.
Od wieków jest i na wieki trwa.
Król królów, Pan panów, amen.

Tagi: Wszechmoc, Bóg, Wyznanie o Bogu

19

Dla Ciebie pląsam dziś, śpiewam Ci,
Wznoszę ręce, wielbiąc Cię.
Tak chcę wyrazić miłość mą.
Wielbię Cię i chwalę Imię Twe,
Szukam Cię, chcę w obecności Twej trwać.
Chcę w obecności Twej trwać, wciąż trwać,
Wyrazić miłość mą chcę.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

20

Jam jest twój Bóg, uzdrawiam cię,
Ja jestem twym Lekarzem.

Posyłam Słowo i uzdrawiam cię,
Ja jestem twym Lekarzem.

Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie,
Tyś Panem, mym Lekarzem.
Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym Lekarzem.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Słowo Boże, Bóg

21

Błogosławmy Imię Pana chwał!
Bo On godzien wszelkiej chwały i czci!
Dziś wznosimy ręce swe do Pana chwal!
W pieśniach błogosławiąc Go, błogosławiąc Go,
Błogosławiąc Imię Pana chwał!

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

22

[: Boże mój, chcę wysławiać Ciebie dziś :]
Dusza moja pragnie Cię,
Tyś rozkoszą w każdym dniu,
Boże mój, chcę wysławiać Ciebie dziś.

[: Panie Jezu, uwielbiam Imię Twe :]
Słowo Twe światłością jest,
Gdy przychodzi w mocy Twej,
Panie Jezu, uwielbiam Imię Twe.

[: Duchu Święty, wypełnij dzisiaj mnie
Abym dzięki sile Twej
Mógł zwyciężyć wszelkie zło,
Duchu Święty, wypełnij dzisiaj mnie.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Słowo Boże

23

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi;
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

Tagi: Boże Narodzenie

24

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

O niebieskie duchy
I posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej,
Co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
W żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

25

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwalą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje.
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy był i winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani,
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Tagi: Boże Narodzenie

26

Gdy śliczna panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili, lili laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba śliczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Lili, lili jaj, mój wonny kwiateczku,
Lili, lili laj, w ubogim żłobeczku.

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

27

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
[: Nad dzieciątka snem :]

Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
[: Gdzie się spełnił cud :]

Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn.
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
[: Odkupienie win :]

Tagi: Boże Narodzenie

28

Witaj Jezu, o cześć Ci, Królu,
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę,
Wielbienie, Boży Synu.
Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe
Na znak szacunku, miłości,
Wdzięczności, o alleluja.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja, o alleluja.
Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe,
Na znak szacunku, miłości,
Wdzięczności, o alleluja.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus

29

Tyś jest schronieniem mym,
Napełniasz serce me
Wolnością swych pieśni, .
Kiedy strach ogarnia duszę mą.

Będę ufać Ci, będę ufać Ci,
Słaby niechaj wyzna: mocą i siłą mą Bóg!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie
Link: Tyś jest schronieniem mym

30

Boża obecność dziś wypełnia miejsce to.
Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc.
Słychać szum anielskich skrzydeł,
Twarze blaskiem chwały lśnią,
Boża obecność dziś wypełnia miejsce to.

Tagi: Kościół, Aniołowie, Bóg, Wyznanie o Bogu

31

[: Włożył w moje usta nową pieśń,
Włożył w moje usta nową pieśń,
Włożył w moje usta nową pieśń,
Bogu memu pochwalną pieśń :]

Usłyszał płacz i pomógł mi,
I z moich grzechów uwolnił mnie.
Postawił mnie na skale Swej
I włożył w moje usta nową pieśń.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

32

Wszechświat cały dziełem Twym jest,
Dałeś, Panie, życie Swe nam.
Tyś królewską godność nam dał
Przez Swą krew.
Jesteś, Boże, zawsze ten sam,
Godzien aby śpiewać Ci pieśń.
Chcemy sławić wciąż Imię Twe
Z wszystkich sił.

Gdy wielbimy Twoją moc,
Sławimy wielką łaskę Twą,
Skosztować musi klęski wróg
Z ręki Twej.
Gdy idziemy drogą Twą,
Przed tronem Twym korzymy się,
Zwycięstwo świętej armii Twej
Pewne jest.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Kościół, Pokora

33

Mój Pan mocą moją jest,
On jest pieśnią mą.
Dał mi Swej wolności dar,
Stał się mym zbawieniem,
On Bogiem mym.

O Panie, otwieram serce me,
Przed Tobą otwieram serce me.
O Panie, otwieram serce me.

[: Mój Pan Królem moim jest
Na wieki On króluje,
On Bogiem mym :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wyznanie

34

[: Niechaj połączy nas miłość,
Niech nas rozgrzewa jej blask,
By mógł zobaczyć nasz naród,
Że Święty Duch łączy nas.

Chciejmy na nowo odkrywać,
Że miły jest bratu brat.
Niech Boża złączy nas miłość,
Niech spoi nas :]

Tagi: Wezwanie, Duch Święty, Kościół

35

[: Król królów, Pan panów,
Chwała, alleluja :]
[: Jezus, Książę pokoju,
Chwała, alleluja :]

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

36

To szczęśliwy dzień,
Dziękuję Bogu za pogodę.
To szczęśliwy dzień
I dla Pana przeżywam go.
To szczęśliwy dzień
I wszystko będzie dobrze,
Żyjąc w każdym dniu Słowem,
Które daje nam.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Słowo Boże

37

Wczoraj, dzisiaj i na wieki
Jezus jest ten sam.
Świat się zmienia, góry, rzeki,
Tylko nie mój Pan.
Chwała Jemu, cześć,
Chwała Jemu, cześć,
Świat się zmienia, góry, rzeki,
Tylko nie mój Pan.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie

38

[: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? :] x3
Świątynią w której mieszka Święty Duch.

[Ref.] [: Pełni mocy, wdzięczności i chwały :] x3
Świątynią w której mieszka Święty Duch.

Czy nie wiecie, że jesteście kościołem? ...

Czy nie wiecie, że jesteście wspólnotą? ...

Tak, my wiemy, że jesteśmy wspólnotą...

Tagi: Wyznanie, Kościół

39

Jezus, Jezus, Jezus,
Ile treści w Imieniu tym.
Zbawca, Mistrz mój, Jezus,
Jak woń kwiecia tchnie w sercu mym.
Jezus, Jezus, Jezus,
Cała ziemia niech wieść tę zna.
Ziemskich królestw czas skończy się wnet.
Imię Jezus na wieki trwa.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

40

Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,
Bliźniego swego, tak jak siebie samego.
Miłuj Boga całym sercem swym,
Ze wszystkich sił i z całej duszy swojej.

Bóg chce twoim życiem być,
On chce miłość Swoją wielką dać.
Czyż trudno wziąć?
Pamiętaj, Bóg miłością jest.

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Łukasza 10:27
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie, Fragment Pisma Świętego

41

[: Albowiem tak Bóg świat umiłował :]
Umiłował, umiłował,
Umiłował tak Bóg świat.

[: Że dał nam Syna jedynego :]
Dał Syna, dał Syna,
Jednorodzonego dał.

[: Ażeby każdy, kto weń wierzy :]
Nie zginął, nie zginął,
Ale żywot wieczny miał.

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Jana 3:16
Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Wyznanie, Fragment Pisma Świętego

42

[Ref.] [: Spójrz na ptaki niebieskie,
Które karmi nasz Bóg,
Czy nie jesteś czymś więcej od nich tu? :]

[: Nie troszcz się o swe życie,
Co jeść będziesz, co pić,
Wie twój Ojciec najlepiej, co dać ci :]
[Ref.] .

[: Szukaj najpierw Królestwa,
W którym jest Jezus, Bóg,
A otrzymasz zapłatę za swój trud :]
[Ref.]

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Mateusza 6:25-33
Tagi: Wezwanie, Fragment Pisma Świętego

43

[: Ugnij się dziś przed Bogiem swym :]
[: A On wywyższy cię :]

[: Złóż dziś na Niego troski swe :]
[: A On pocieszy cię :]

[: Wylej przed Panem serce swe :]
[: A On zrozumie cię :]

[: Zaufaj Panu jeszcze dziś :]
[: Bo On ostoją jest :]

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Pokora

44

Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła,
Panie, Boże wszechwładny.
Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże,
Wielki Królu narodów.
Któż by nie uczcił Ciebie - jesteś godzien czci.
Któż by się nie bał Ciebie - Tyś święty jest.
Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą,
Gdy ujawnią się Twe wyroki.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.

Tekst pieśni na podstawie: Apokalipsa Jana 15:3-4
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Fragment Pisma Świętego

45

Jak wielki jest Bóg, cudowny nasz Pan.
W miłości bez dna objawił się nam.
Przez Morze Czerwone
Przeprowadził Swój lud.
Przyrzekł nie opuścić ciebie,
Więc zaufaj Mu.

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

46

Tylko Imię Jezus, tylko Imię Jezus
Daje zwycięstwo nam.
Tylko Imię Jezus, tylko Imię Jezus
Szatana może zgnieść.

Któż wypowie, co może Pan?
Nasz Zbawiciel z grobu wstał.
Tylko Imię Jezus, Jezus
Daje zwycięstwo nam.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc

47

Oto Pan, oto Król.
On wstał z martwych, objął tron,
On Panem jest.
Wszyscy ugną się, aby wyznać Mu,
Że Jezus Panem jest.

To mój Pan, to mój Król.
On wstał z martwych, objął tron,
On Panem jest.
Przed Nim ugnę się, Jemu wyznam, że
Mym Panem Jezus jest.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie

48

To przykazanie Ja dziś daję wam,
[: Byście się miłowali, jak Ja miłuję was :]
[: A wtedy wszyscy poznają, żeście Moi,
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie :]

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Jana 13:34-35
Tagi: Kościół, Fragment Pisma Świętego

49

[: Przedziwnym Jego zwą :]
Przedziwnym Jego zwą, Jezus mój Pan.
Potężnym Królem On,
Nad wszystkich Jego tron.
Przedziwnym Jego zwą, Jezus mój Pan.

On mym pasterzem, On skałą odwieczną.
Wszechmocnym Bogiem On.
Hołd Mu składajmy, czcijmy, kochajmy.
Przedziwnym Jego zwą, Jezus mój Pan.

Tagi: Wszechmoc, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

50

Cudowna Boża łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie.
Zgubiony, grzeszny byłem ja,
Lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me,
I wtedy zobaczyłem w łzach,
Żem na przepaści dnie.

Lecz łaska podźwignęła mnie
i naprzód wiedzie wciąż,
Przez ciemne i burzliwe dnie,
Tam gdzie Ojcowski dom.

O Boże dzięki, dzięki Ci,
Za cudną łaskę Twą.
Do nóg Twych padam w kornej czci,
Niebiosa chwałą brzmią.

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Do posłuchania
Link: Śpiewa Judy Collins - Po angielsku, niesamowicie piękne wykonanie.

51

[: Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą :]

[: Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą :]

[: Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą :]

[: Boży pokój jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

52

[: Święty, święty, święty jest nasz Pan,
Święty jest nasz Pan Wszechmogący :]
On był i jest i przyjdzie znów,
Święty, Święty, Święty jest nasz Pan.

[: Chwała, chwała, Barankowi cześć,
Barankowi cześć, za nas zmarł :]
On był i jest i przyjdzie znów,
Chwała, chwała, Barankowi cześć.

[: Jezus, Jezus, On Barankiem jest,
On Barankiem jest, za nas zmarł :]
On był i jest i przyjdzie znów,
Jezus, Jezus, On Barankiem jest.

[: Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai,
Kadosh Adonai, El Shaddai :]
Ha ja, ho ve, ve ja vo,
Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai.

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

53

[: Wy jesteście na ziemi światłem Mym :]
[: Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest :]

[: My jesteśmy na ziemi światłem Twym :]
[: Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest :]

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Mateusza 5:14-16
Tagi: Kościół, Fragment Pisma Świętego, Bóg

54

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Jak wielki jest twarzy tej czar.
Urok ziemskich spraw dziwnie blednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar.

Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już,
W Nim światłości i mocy jest zdrój.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Do posłuchania
Link: Zwróć swój wzrok na jezusa - Śpiewa Janusz Bigda

55

[: Gdy Boża moc wypełnia mnie,
Jak Dawid śpiewać chcę :]
[: Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid śpiewać chcę :]

[: Gdy Boża moc wypełnia mnie,
Jak Dawid pląsać chcę :]
[: Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid pląsać chcę :]

[: Gdy Boża moc wypełnia mnie,
Jak Dawid wierzyć chcę :]
[: Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid wierzyć chcę :]

[: Gdy Boża moc wypełnia mnie,
Jak Dawid ufać chcę :]
[: Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid ufać chcę :]

[: Gdy Boża moc wypełnia mnie,
Jak Dawid służyć chcę :]
[: Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid służyć chcę :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

56

[: Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz,
A ja za Nim tylko kroczę :]
Siły na dziś On daje mi,
O jutro już się nie troszczę,
Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz,
A ja za Nim tylko kroczę.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

57

[: Rzuć w niepamięć przeszłość swą,
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go :]
Rzuć w niepamięć przeszłość swą,
Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go.
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go.

[: Dziś przychodzę, Panie mój,
Tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Cię :]
Dziś przychodzę, Panie mój,
Tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Imię Twe.
Wielbię Cię, chwalę Imię Twe.

[: Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go :]
Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go.
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go.

Tagi: Wezwanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Jezus Chrystus

58

[: Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, Amen mów :]
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy,
Pokój w sercu masz prawdziwy,
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, Amen mów.

[: Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz :]
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy,
Pokój w sercu masz prawdziwy,
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz.

[: Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powstań wraz :]
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy,
Pokój w sercu masz prawdziwy,
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powstań wraz.

[: Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokaż to :]
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy ,
Pokój w sercu masz prawdziwy,
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokaż to.

Tagi: Wezwanie

59

Królestwa Bożego szukajcie wpierw
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne dodane będzie wam,
Alleluja, amen! Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja, amen!

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Mateusza 6:33
Tagi: Bóg, Fragment Pisma Świętego

60

Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,
Który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się
I radujmy się w nim, i radujmy się w nim.
Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
Weselmy się i radujmy się w nim.
Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,
Który dał nam Pan.

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

61

[Ref.] [: Sercem kocham Jezusa :]
Zawsze będę Go kochał,
Bo On pierwszy ukochał mnie.

Czy ty kochasz Jezusa?
Tak, ja kocham Jezusa.
Dlaczego kochasz Jezusa?
Bo On pierwszy ukochał mnie. [Ref.]

..., czy kochasz Jezusa?
Tak, ja kocham Jezusa.
Dlaczego kochasz Jezusa?
Bo On pierwszy ukochał mnie. [Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Dla dzieci

62

Srebra i złota mi brak,
Lecz to co mam, daję ci.
W Imię Pana Jezusa mego
Daj rękę, powstań i bożą.
[: I chodząc, i skacząc wciąż Pana chwal.
I chodząc, i skacząc wciąż Pana chwal.
Jezus Chrystus zbawić cię chce,
Daj rękę, powstań i bożą :]

Tekst pieśni na podstawie: Dzieje Apostolskie 3:6
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego

63

[: On trzyma cały świat w ręce swej :]
On trzyma cały świat w ręce swej,
On trzyma w ręce cały świat.

On trzyma wiatr i deszcz w ręce swej...

I małe dziecko trzyma w ręce swej...

On trzyma ciebie i mnie w ręce swej...

On trzyma wszystkich ludzi w ręce swej...

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Dla dzieci

64

Jezu, Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dałeś Swojego Ducha,
Uwielbiam Cię.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus

65

Bóg jest ucieczką i siłą naszą,
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą,
Przeto się nie boimy,
Choćby ziemia zadrżała
I góry się zachwiały w głębi mórz.

Bóg jest obroną naszego życia,
Na Niego wszystkie troski swe składajmy.
Podźwignie nas Swym Słowem,
Choćby wszyscy zawiedli.
On całą wieczność będzie wierny nam.

Tekst pieśni na podstawie: Pslam 46:1-2
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego

66

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.
Radość tchnij, proszę, w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

[Ref.] Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął.
Pokój tchnij, proszę, w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął.
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.
[Ref.]

Miłość tchnij w serce me, abym służył.
Miłość tchnij, proszę, w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył.
Bym swą służbą także chwalił Cię.
[Ref.]

Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił.
Wiarę tchnij, proszę, w serce me.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił.
Bym modlitwą także chwalił Cię. [Ref.]

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg

67

[: Godzien, o godzien jest nasz Pan,
Godzien, aby przyjąć cześć
I uwielbienia pieśń :]
Śpiewajmy alleluja
Przed Baranka tronem,
Wielbijmy Go i czcijmy,
Śpiewajmy chwały psalm.
Alleluja, chwała Barankowi,
On w walce jest zwycięzcą,
Bóg z nami, Król i Pan.

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

68

[Ref.] Idź, ogłoś to po górach,
Wszystkim dolinom ogłoś rad.
Idź, ogłoś to po górach,
Że Zbawca przyszedł na świat.

Gdy byłem jeszcze grzeszny,
Modliłem się by Bóg
Ukazał mi Swą drogę,
Sprowadził z błędnych dróg. [Ref.]

Zacząłem szukać Zbawcy,
Szukałem dzień i noc,
On widział me pragnienia,
Okazał Swoją moc. [Ref.]

Bóg zrobił mnie strażnikiem,
Bym murów miasta strzegł,
Gdy skończę swoją pracę,
Na drugi przejdę brzeg. [Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Nawrócenie, Głoszenie Ewangelii

69

Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat Swym
zmartwychwstaniem,
Ty, Panie, Panie.
[: Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty :]

Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty, Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty, Panie, Panie.
[: U Twych stóp cały świat,
Ty wiesz co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty :]

W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty, Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty, Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Wielkanoc, Zmartwychwstanie

70

Jeśli miłość w sercu chcesz mieć,
Miłość, która wiecznie ma trwać,
[: Przed tron Boga przyjdź
I głoś Jego chwałę :]
Przed tron Boga przyjdź
I głoś Jego chwałę i moc,
[: Głoś chwałę i moc :]

Jeśli pokój...

Jeśli radość....

Tagi: Wezwanie, Bóg, Głoszenie Ewangelii

71

Pan kiedyś stanął na brzegu,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.

[Ref.] O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu.
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce. [Ref.]

Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności. [Ref.]

Dziś wyjedziemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.
[Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Kościół, Głoszenie Ewangelii

72

[Ref.] [: Podaj rękę swemu bratu,
Niechaj nikt nie czuje się sam.
Chrystus przyszedł pokój dać światu
I ten pokój zostawia nam :]

Jesteś, Panie, chlebem życia,
Jako pokarm dajesz się nam
[: I zaprawdę ten, kto wierzy w Ciebie,
Życie wieczne ma :] [Ref.]

Chcemy, Panie, naszym braciom
Twoją miłość i pokój dać,
[: Aby wszyscy ludzie poznawali
Uczniów Twoich w nas :] [Ref]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Kościół

73

[: Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi :]
Jak jest dobrze, przebywać
Razem z braćmi.
Zobaczcie, jak jest dobrze
Przebywać razem z braćmi.

[: Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona :]
Jak olej na brodę Aarona.
Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona.

[:Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu :]
Jak rosa na górach Syjonu.
Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu.

[: Tam Jahwe nam zapewnił Swoje błogosławieństwo :]
Nam zapewnił Swoje błogosławieństwo.
Tam Jahwe nam zapewnił Swoje błogosławieństwo.

[: Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi :]
Jak jest dobrze, przebywać razem z braćmi.
Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 133:1-3
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego

74

Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój,
Tak pragnę wielbić Cię, bo ty dajesz mi
Patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać wolę Twą,
Tak pragnę wielbić Cię.

Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń,
Ramiona polnych drzew niosą Tobie cześć,
A ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg
Link: Tak pragnę wielbić Cię dobry Panie mój

75

[Ref.] Przyjaźń to największy dar, jaki daje tobie Bóg,
Przyjaźń to największy skarb, umiej go wziąć.
On z przyjaźni tobie dał ciszę letnią i toń mórz,
Błękit nieba, górski szczyt On tobie dał.

Kiedy tak idziesz sam, proszę cię, zatrzymaj się.
Dziś do ciebie mówi Pan
Przez szum lasu, ptaków śpiew.
Gdybyś chciał usłyszeć Go -
On do ciebie zbliża się,
On ci daje przyjaźń Swą,
Zechciej przyjąć ją. [Ref.]

W zwykłym życiu zdarza się -
Serce twoje ściśnie ból,
On jest z tobą, wspiera cię,
On twój Pan, przyjaciel twój.
Gdybyś nawet został sam,
Cały świat opuścił cię,
To On z tobą zawsze jest -
Jezus bardzo kocha cię. [Ref.]

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus

76

Wielkość Jego głosi ziemi krąg.
Niebo, gwiazdy dziełem Jego rąk.
Ale On, choć wszechświat przed Nim drży,
Obojętny mi.

Narodzenie Jego święci świat,
Bo to znany historyczny fakt.
Ale On, choć wielu Jego czci,
Obojętny mi.

[: Aż jednego dnia Stworzyciel nasz
Spotkał mnie na drodze twarzą w twarz,
Teraz wiem już, że On nie jest Bogiem,
Który nie dba, który mieszka w górze gdzieś.

Teraz przy mym boku zawsze Bóg,
Wiernie chroni, bym nie zbłądził znów.

Sam prowadzi pośród krętych dróg.
On wszystkim dla mnie jest]

Tagi: Jezus Chrystus, Bóg, Wyznanie o Bogu, Nawrócenie

77

Radować się będzie dziewczę w korowodzie.
Młodzi, starsi, wszyscy razem też.
Laj, laj, laj, laj...

Żałobę ich zamienię im w wesele,
Dam im moje pocieszenie.
[: I wtedy radość im dam, zamiast smutku ich,
I Ja im radość dam :]

Tagi: Wyznanie

78

Wejdę do Jego bram
Z dziękczynieniem w sercu mym,
Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał.
Powiem dziś, że to jest dzień,
Który dał mi Pan,
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.

[: Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan,
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan;]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

79

[: Od świtu aż po zmierzch
Chwalić będę Imię Twe,
Bo potężne i godne chwały jest :]
Uwielbiam, wywyższam, ręce me wznoszę.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Wyznanie o Bogu

80

Idzie Jezus,
Spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus,

On jest Panem tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On umacnia cię.
[Podnosi cię | Kocha cię | Pociesza cię | Karmi cię]

Tagi: Jezus Chrystus, Dla dzieci, Wyznanie o Jezusie

81

Pewnego dnia Noe do lasu wszedł,
By zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta,
Bo rozgniewany Pan Bóg chciał zesłać potop,
Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je.

[Ref.] Tu stoją krokodyle i orangutany,
Dwa malutkie wężyki i królewski orzeł
I kot, i mysz, i bardzo duży słoń.
Dlaczego jeszcze nie ma dwóch jednorożców?
[: La, la, la, la, la, la, la, la :] x3
La, la, la, la, la, la.

Zwierzęta szybko do arki szły,
Bo wielka, czarna chmura była już na niebie
I kropla po kropli zaczęło padać,
Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je.
[Ref.]

Z ulewy tej na ziemi potop był,
Lecz w arce było dobrze ludziom zwierzętom.
Noe nie myślał już o jednorożcach,
To nie jego wina, że spóźniły się.
[Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Dla dzieci

82

Jezus jest tu, Jezus jest tu,
O wznieśmy ręce chwaląc Jego Imię,
Jezus jest tu.

[: Bóg jest wśród nas :]
O wznieśmy ręce chwaląc Jego Imię,
Bóg jest wśród nas.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

83

Chwalcie Boga dziś w świątyni Jego,
Chwalcie Go na wielkim nieboskłonie,
Chwalcie Go, bo wielkich dzieł dokonał,
Chwalcie niezmierzoną wielkość Jego.

[Ref.] [: Wszystko, co życie ma
Niech chwali Pana,
Alleluja, alleluja :]

Chwalcie Boga dziś na głośnych trąbach,
Chwalcie Go na harfie i na cytrze,
Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem,
Chwalcie Go na strunach i na flecie.
[Ref.]

Chwalcie Boga na cymbałach dźwięcznych,
Chwalcie Boga na cymbałach głośnych.
[Ref.]

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 150:1-6
Tagi: Wezwanie, Bóg, Fragment Pisma Świętego

84

Temu, który ma wszelką moc,
By was strzec, aby was strzec od upadku
I z radością wielką was stawić
Nieskalanych, czystych przed obliczem Swym.

Jedynemu, mądremu Bogu,
Niech będzie wciąż,
Chwała i moc, majestat,
Potęga teraz i zawsze.

Amen, amen, amen, amen.

Tekst pieśni na podstawie: List Judy 1:24-25
Tagi: Wezwanie, Bóg, Fragment Pisma Świętego

85

[: Baranek jest godzien :]
Baranek ofiarny, On jest godzien.

By moc otrzymać i bogactwo,
Mądrość i siłę, wszelką siłę.

I szacunek, uwielbienie,
Błogosławieństwo, On jest godzien.
Baranek ofiarny.

Tekst pieśni na podstawie: Apokalipsa Jana 5:12
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego

86

[: Kiedy nowy wstaje dzień,
A gdy słońce w cień kładzie się,
Boże imię chwalić chcę :]

Niech imię to chwalą wszyscy ludzie, których znam,
Chwalcie imię Jego - Pan.
Błogosławcie odtąd więc Mu, na wieki już,
Chwalcie imię Jego - Pan.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

87

Kto stworzył
[: mrugające gwiazdki x3 :]?
Kto stworzył mrugające gwiazdki?
Nasz Ojciec Bóg.

...falujące morze,
...fruwające ptaszki,
...pływające rybki,
...krokodyla z Nilu,
...słonia z wielką trąbą,
...ciebie i mnie.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Dla dzieci

88

Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała,
Tak Jemu chwała i cześć.

Tekst pieśni na podstawie: List Judy 1:25
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie, Fragment Pisma Świętego

89

[: Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś :]
Z miłością, podziwem uginam kolana
Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś.

[: Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś :]
Tyś zbawił mnie Panie I życie mi dałeś,
Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś.

[: Duchu Święty racz napełnić i mnie :]
Bądź ze mną I kieruj, doprowadź do celu.
Duchu Święty racz napełnić i mnie.

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wielbienie

90

Jezus żyje, Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo dotknął mego serca.
Jezus żyje,Jezus żyje
Wiem to dziś,
Bo wierzę Jego Słowu.

On przebaczył wszystkie winy moje.
On napełnił mnie Duchem Swym.
Jest zawsze przy mnie, by pomagać mi,
Bo mój Pan Jezus żyje!

Jezus żyje, Jezus żyje
I tylko On zbawieniem jest dla ludzi.
Jezus żyje, Jezus żyje
Otwórz dziś dla Niego serce swoje.

On przebaczy wszystkie winy twoje,
On napełni cię Duchem Swym,
Będzie z tobą, by pomagać ci,
Bo twój Pan, Jezus żyje!


Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus

91

Są chwile jak ta, gdy śpiewam mą pieśń,
Mą miłości pieśń do Jezusa.
Są chwile jak ta, gdy wznoszę mój wzrok,
Mój głos, ręce do Pana chwał.

[: Śpiewam: kocham Cię Panie.
Śpiewam: kocham Cię,
Panie, kocham Cię :]

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie

92

[: Wnet nadejdzie dzień,
Gdy ujrzymy Króla chwał :] x3

Ref.: Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.

[: Wnet ustanie śmierć,
Gdy ujrzymy Króla chwał :] x3
Ref.

[: Wnet ustanie płacz,
Gdy ujrzymy Króla chwał :] x3
Ref.:

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wyznanie

93

Jezu, najpiękniejsze imię Twe,
Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie,
Jezu, gdy upadam podnosisz mnie,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, chcę uwielbiać imię Twe,
Jezu, wciąż ten sam nie zmieniasz się,
Jezu, usuwasz strach, zabierasz gniew,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść,
Jezu dajesz miłość w niej chcę żyć,
Jezu, wznoszę głos, by wielbić Cię,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Tagi: Imię Jezusa, Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus

94

[: Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach :]
Sławić chcemy Cię wciąż,
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź, Boże nasz,
Hosanna niechaj Bogu brzmi.

[: Chwała, chwała, Królowi królów chwała cześć :]

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

95

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga,
Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć.
Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę,
Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan.

Wiem, żyje Pan, w Nim mam pewność jutra,
Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach.
I wiem, że On zna moją przyszłość,
Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie

96

Ojcu naszemu oddajmy dziś cześć,
Bogu Wszechmogącemu.
Temu jedynie, co godzien czci jest, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Sztandar Jezusa podnieśmy dziś wzwyż,
Majestat Jego czcijmy.
Temu jedynie, co...

Chwalmy Go za to, że Ducha nam dał,
Który napełnia nas.
Temu jedynie, co...

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Wezwanie

97

Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.
I my też tam będziemy,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.

Gdy święci swój opuszczą grób...
Gdy Boga tron otoczą w krąg...
Gdy Księgę Swą otworzy Bóg...
Gdy po imieniu wezwie Pan...
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...
Gdy zabrzmi pieśń: "Alleluja"...
Alleluja, alleluja....

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

98

Świat nie jest domem mym,
Jam tu przechodniem jest,
Me skarby w niebie są,
Nie w tej dolinie łez.
Do Nieba, tam do gwiazd,
Anieli wabią mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się,
Obcym tu czuję się.

[Ref.] O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi,
Gdzie pójdę, jeśli Ty
Przede mną zamkniesz drzwi?
Świat nie jest domem mym,
Blask z Nieba wabi mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się,
Obcym tu czuję się.

Już tylu bliskich mych
Na drugi przeszło brzeg,
Czekają na mnie tam,
Gdy ziemski skończę bieg.
Już uchylili drzwi,
Wołają także mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się,
Obcym tu czuję się. [Ref.]

W chwalebnym kraju tym
Będziemy wiecznie żyć,
Z żywota drzewa jeść
I żywą wodę pić.
Tam uwielbienia pieśń
Z ust wszystkich wzniesie się,
Chciałbym stąd wyrwać się,
Obcym tu czuję się. [Ref.]

Oryginalny wykonawca: Albert E. Brumley
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Wyznanie

99

Dobry Bóg przebaczył grzechy me,
W wielkiej Swej miłości zbawił mnie,
I rozkazał, abym przyszedł tu
Opowiedzieć wam o miłości tej.

[Ref.] On rzekł: darmo, darmo wziąłeś z Mych rąk,
Darmo innym chciej dać,
W Moim Imieniu idź na cały świat,
Dobrą nowinę im nieś.

W tym Imieniu dana wszelka moc
Na Niebie i na ziemi tu,
I w Imieniu tym przychodzę dziś,
Aby przeżyć z wami tę Bożą moc.
[Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Nawrócenie

100

[: Bądź mocny w Panu, raduj się,
Amen, alleluja :]
[: Amen, amen, amen, alleluja :]

Tagi: Wezwanie, Bóg

101

[: Śpiewaj alleluja Panu :]
Śpiewaj alleluja, śpiewaj alleluja,
Śpiewaj alleluja Panu.

Jezus Królem nieba, ziemi...

Jezus zwyciężył w śmierci Swej..

Jezus wciąż żyje w sercu mym...

Jezus powróci wkrótce znów...

Tagi: Wezwanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

102

Sprawdźmy bieg naszych dróg,
Wróćmy do Pana dziś,
Wznieśmy serca i ręce swe wzwyż.
Serca swe wznieśmy wzwyż,
Tam, gdzie Bóg ma Swój tron,
Wróćmy do Pana dziś.

Wielka jest łaska Twa,
Zachowujesz nas wciąż,
Nie ustaje w miłości Swej Pan.
Co poranek jest nowa,
Co poranek jest nowa,
Wielka jest wierność Twa.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Wyznanie grzechów

103

[: Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Nade mną Jego miłość lśni :]
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Nade mną Jego miłość lśni,
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.

[: Jedna tylko droga do pokoju
Przez Zbawcy krew i krzyża moc :]
Jedna tylko droga do pokoju
Przez Zbawcy krew i krzyża moc.
On chroni, prowadzi mnie sam.

[: Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego Słowie zawsze trwać :]
Kocham Go więcej z każdym dniem,
Chcę w Jego Słowie zawsze trwać.
On tobie Swą miłość chce dać.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

104

[: Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz :]
[: By w Imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć,
I społeczność z Tobą, Panie Jezu mieć :]

Tagi: Kościół, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Imię Jezusa

105

[: Radość, radość, radość, radość,
Radość mają ci, których Panem jest Bóg :]
[: Spytasz, skąd ja mam ten entuzjazm :]
[: Jezus mnie zbawił, dał nowe życie,
On mi Swą radość dał obficie,
To On mi daje ten entuzjazm :]

Miłość.

Szczęście.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

106

[: Wielbić mego Pana chcę :]
[: Wielbić mego Pana chcę :]
On zmienił życie me pewnego dnia,
On zmienił serce me i wskazał drogę Swą,
Dał życie wieczne mi,
Więc chcę powiedzieć, że
Wielbić mego Pana chcę.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Wyznanie o Bogu

107

Dzięki, kochany Ojcze z Nieba,
Dzięki za każdy nowy dzień,
Dzięki, że wszystkim, czego trzeba,
Ty obdarzasz mnie.

Dzięki za ludzi mi życzliwych,
Dzięki za wiele dobrych serc,
Dzięki, gdy mogę Słowem żywym
Wroga zjednać też.

Dzięki za miejsce pracy mojej,
Dzięki za każdy szczęścia wiew,
Dzięki, że domu mam podwoje
I radosny śpiew.

Dzięki za Twą pociechę w bólu,
Dzięki za Twoją dobrą dłoń,
Dzięki, że mnie do Siebie tulisz
I mą chłodzisz skroń.

Dzięki za Twoje mocne Słowo,
Dzięki, że dajesz łaski czas,
Dzięki, że miłość Twa na nowo
Wciąż otacza nas.

Dzięki, że łaska Twa tak hojna,
Dzięki, że mogę z niej tu żyć,
Dzięki, że dusza ma spokojna
Może wdzięczną być.

Tagi: Bóg, Modlitwa - Dziękczynienie, Słowo Boże

108

Bądź pozdrowiony, gościu nasz,
W radosne progi nasze wejdź.
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe wyspy naszych serc.

Tagi: Kościół

109

Dobrze, że jesteś,
Dobrze, że jesteś,
Dobrze, że jesteś.

Tagi: Wyznanie, Kościół

110

[: Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy
Spośród wszystkich, królów Król :]
[: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz :]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg

111

[Ref.] [: Boża miłość jest jako słońce,
Ona zawsze i wszędzie nam lśni :]

Wyjdź jej tylko naprzeciw,
Weź z niej tyle, ile chcesz. [Ref.]

Napełniony tą miłością,
Czyń co ona szepcze ci. [Ref.]

Podaj tę miłość dalej,
Wszystkim, którzy pragną jej. [Ref.]

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

112

Dotknął mnie dziś mój Pan
I radość ogromną w sercu dziś mam.
Z tej radości chcę śpiewać j klaskać w dłonie me.
[: Więc wszyscy razem chwalmy Go za to,
Że trzyma nas ręką Swą :]

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

113

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
I cieszy się, bo jestem Jego dzieckiem,
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Dla dzieci

114

Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Jestem szczęśliwy, radosny i cieszę się
I życie nowe zaczynam wieść,
Zyskałem spokój i nadzieję swą.

[Ref.] [: On spojrzał na mnie, więc idę z Nim,
Bo wezwał do Siebie mnie,
O szczęście Ty me, a życie me zyskało sens :]

Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Nikt dotąd jeszcze nie przemawiał, tak jak On,
Królestwo Swe zapowiadał nam,
Ma wiara z uśpienia zbudziła się.
[Ref.]

Chrystusa Pana spotkałem dziś,
Znoszono chorych, i ślepych, i chromych doń.
On Swoją ręką dotykał ich
I leczył wszystkich Boską mocą Swą.
[Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

115

[Ref.] Wiele jest serc, które czekają na ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają, wciąż.

Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
[: A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi :]
[Ref.]

Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
[: Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa :]
[Ref.]

Tagi: Wezwanie, Głoszenie Ewangelii, Bóg, Wyznanie o Bogu

116

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam
Radosną wieść, tę wieść,
Pokoju dar, wśród życia dróg przychodzi już
Władać Bóg, Królem Bóg.

[Ref.] [: Królem Bóg, Królem Bóg :]

To za nasz grzech On cierpiał i zraniony był,
To za nasz grzech On zmarł.
Gdyśmy jak owce błądząc rozproszyli się,
Przyszedł tu, zbawić nas. [Ref.]

Trzeciego dnia zmartwychwstał w majestacie Swym,
On żyje dziś, o tak!
On jest wśród nas, wszechmocny i potężny Bóg,
Królem jest, Królem jest! [Ref.]

Tagi: Wielkanoc, Wszechmoc, Jezus Chrystus, Bóg, Zmartwychwstanie, Wyznanie

117

Święty, święty, święty, święty,
Święty, święty Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce,
Uwielbiając miłość Twą.
Święty, święty, święty, święty.

Dobry Ojcze, dobry Ojcze,
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem,
dobry Ojcze.
Dziś wznosimy nasze ręce,
Uwielbiając miłość Twą.
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.

Drogi Jezu, drogi Jezu,
Swoją krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu.
Dziś wznosimy nasze ręce,
Uwielbiając miłość Twą.
Drogi Jezu, drogi Jezu.

Duchu Święty, Duchu Święty,
Przyjdź napełnij nas na nowo, Duchu Święty.
Dziś wznosimy nasze ręce,
Uwielbiając miłość Twą.
Duchu Święty, Duchu Święty.

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wielbienie

118

Wystarczy iskra, by rozpalić wielki ogień.
Od jego żaru już wokoło wszystko płonie.
I tak z miłością Bożą jest,
Gdy raz doświadczysz jej,
Rozgłaszać chcesz każdemu ją,
Każdemu dać ją chcesz.

Cudownie wiosną jest, gdy kwitną wszystkie drzewa,
Ptak nuci swoją pieśń, kwiat płatki rozpościera.
I tak z miłością Bożą jest,
Gdy raz doświadczysz jej,
Chcesz śpiewać jej wiosenną treść,
Każdemu dać ją chcesz.

Chcę, przyjacielu mój, byś w Bogu znalazł szczęście,
Na Niego zawsze licz, nieważne gdzie twe miejsce.
[: Chcę krzyczeć to z wierzchołków gór,
Chcę aby pozna! świat:
Miłości Pan dziś do mnie wszedł,
Każdemu chcę Go dać :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

119

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,
Dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham.
Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg, Jezus Chrystus

120

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię.
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

121

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie.
Tyś pragnieniem mojego serca,
Ciebie, Panie, wielbić chcę.

Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest,
na Tobie tylko polegać chcę!
Tyś pragnieniem mojego serca,
Ciebie, Panie, wielbić chcę!

Oto łzy chlebem moim są
każdej nocy, każdego dnia,
gdy pytają codziennie mnie:
„Gdzie się podział ten twój Bóg?”

Tak, ze łzami pamiętam te chwile
gdy w domu Bożym czciłem Ciebie.
Pośród głosów radości świętowałem,
Wdzięczność wyrażałem Ci.

Czemu duszo moja drżysz
i czemu we mnie rozpaczasz dziś?
Ufaj Bogu każdego dnia
bo jeszcze będę wielbił Go!

Tylko On wybawieniem moim,
Tylko On jest Bogiem mym!

Dusza moja zgnębiona jest,
na pamięć więc przywołuję Cię!
Z ziemi Jordan, ze szczytów gór,
w odgłosie wodospadów Twych!

Pan za dnia okazuje Swą łaskę,
a w nocy nucę Mu me pieśni.
Modlę się do Boga mego życia,
mówię doń: ”Tyś skałą jest!”

Czemu zapomniałeś mnie?
I czemu chodzę posępny tak?
Nieprzyjaciel ubliża mi,
pyta:” Gdzie jest ten twój Bóg?”

Ufam Bogu każdego dnia,
bo jeszcze będę Go wielbił,
Tylko On wybawieniem moim,
Tylko On jest Bogiem mym!

Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest,
na Tobie tylko polegać chcę!
Tyś pragnieniem mojego serca,
Ciebie, Panie, wielbić chcę!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 42
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Prośba, Poddanie Bogu

122

Gdy dotykasz mego życia się ręką Swą,
To budzi w sercu moim pieśń:
Panie, kocham Cię.

Z głębi ducha ślę wyznanie to, miłe Ci,
Tyś jest mój Król, Tyś jest mój Bóg,
Panie, kocham Cię.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Jezus Chrystus

123

Póki mego życia Panu śpiewać chcę,
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi.
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,
Będę radować się w Panu, Bogu mym.

[Ref.] [: Błogosław duszo moja Panu,
Alleluja, alleluja,
Błogosław duszo moja Panu, alleluja :]

Panu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje,
Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy
Ujrzą chwały Twojej blask. [Ref.]

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 104:33-34
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wielbienie, Fragment Pisma Świętego, Głoszenie Ewangelii

124

Panie, Tyś cenniejszy jest nad srebro,
Panie. Tyś niż złoto droższy jest,

Panie, Tyś piękniejszy od diamentów
I nic nie może z Tobą równać się.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg

125

Chwalmy Pana wszyscy razem,
Alleluja, alleluja, alleluja.
Przed oblicze Jego przyjdźmy,
On Panem jest, on Panem jest,
On Panem jest.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

126

Panie, Twa łaska jest życiem mym,
Wielbią Cię za nią wciąż usta me.
Ku Tobie, Panie, ręce me wznoszę,
Mój wielki Boże, chcę zawsze wielbić Cię.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

127

Ojcze, chwała Tobie,
Swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie.

Jezu...

Duchu...

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wyznanie

128

Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś,
Chodź, chodź, w świetle chodź.
By spotkać się z Panem,
Według słów Jego żyć,
[: Chodź, w świetle chodź :]
Chodź, w świetle chodź,
Chodź, w świetle Jego chodź.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie, Kościół

129

Kocham Ciebie, więc Ci służę,
Darowałeś życie mi.
Byłem niczym, lecz mnie znalazłeś,
Obdarzyłeś życiem Swym.
Smutek i cierpienie
Nie są dla mnie groźbą dzięki Tobie,
Przecież umarłeś za mnie,
Abym teraz mógł żyć.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Wielkanoc

130

O Panie mój, jakże kocham Cię
I dzień po dniu sławię Imię Twe.
Weź życie me i uczyń mnie
Dźwiękiem, co cieszy uszy Twe.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Prośba, Bóg

131

W czasie Swym, w czasie Swym,
On uczyni wszystko pięknym w czasie Swym,
Panie, naucz czekać mnie,
Bym cierpliwie ufał Ci,
Że Ty wszystko zdążysz zrobić
W czasie Swym.

W czasie Twym, w czasie Twym,
Ty uczynisz wszystko pięknym
W czasie Twym.
Panie, daję życie me,
Abyś tak przemienił je,
By cieszyło serce Twe w czasie Twym.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wyznanie

132

Podnieśmy głosy, śpiewajmy razem,
Wielbijmy Boga jak Abraham, Izaak i Jakub,
Bo Pan Zastępów jest naszym Zbawcą
I On okazał wierność Swą
nad całym ludem Bożym już.
Pójdźmy razem, śpiewajmy Bogu na chwałę,
Bowiem Pan wybawił synów Swych,
A Jego lud ma czcić Go pieśnią wciąż.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

133

Zwiąż, Panie, razem nas,
Zwiąż mocno razem nas
Węzłem, co nic nie rozerwie.
Zwiąż, Panie, razem nas,
Zwiąż mocno razem nas,
Zwiąż Panie nas Swą miłością.
Jeden jest tylko Bóg,
Jeden jest tylko Syn,
Jeden jest tylko Duch,
Dlatego wielbię Cię.

Tagi: Kościół, Modlitwa - Prośba, Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wielbienie

134

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu,
Jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała
Na wieki wieków. Amen.

Tekst pieśni na podstawie: 1 List Tymoteusza 1:17
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego

135

Zobaczcie, jak wielką miłością
Obdarzył nas Ojciec.
[Ref.] [: Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja :]

On nazwał nas Swymi dziećmi,
I rzeczywiście nimi jesteśmy.
[Ref.]

Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni.
[Ref.]

Będziemy widzieć Pana
Takiego, jakim jest.
[Ref.]

Każdy, kto w Nim ma nadzieję,
podobnie jak on jest święty.
[Ref.]

Tekst pieśni na podstawie: 1 List Jana 3:1-3
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wielbienie, Fragment Pisma Świętego

136

Panie, razem z Twoim ludem
Ciebie chwalić chcę;
Tylko Ty jesteś święty,
Otacza Cię Izraela cześć.

Daj nam święcić Twoją dobroć,
Wielką miłość Twą.
Niech Twe Imię będzie święte
W Niebie. na ziemi i w sercu mym.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Kościół

137

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg,
Bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, święty Bóg miłości,
[: Śpiewaj Panu, ziemio,
Chwalcie wszystkie świata strony :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

138

Jezus jest królem chwały,
Księciem pokoju On.
Nieba i ziemi Panem jest,
Objął sprawiedliwy tron.
Chóry aniołów przed Nim,
Wielbią Go, oddają
Cześć i odwieczną nam głoszą wieść:
Jezus Chrystus Panem jest.

[: Hosanna, Jezus syn Dawida,
Hosanna, Jezus królów Król,
Całe Niebo pełne chwały,
Bo Jezus Chrystus Panem jest :]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Aniołowie

139

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel. Słowo Żywota.
Święty Bóg. Mesjasz prawdziwy.
Jedyny Ojca Syn umiłowany,
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.

Tagi: Imię Jezusa, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Do posłuchania
Link: Wersja instrumentalna na fletni [Artur Thomas]

140

Dzięki Jezu, drogi Jezu.
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, drogi Jezu,
Dzięki Ci, o dzięki Ci. że kochasz mnie.

Na Golgocie za mnie zmarłeś,
Dzięki Ci...

Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
Dzięki Ci...

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz,
Dzięki Ci...

Alleluja, alleluja, dzięki Ci...

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Zmartwychwstanie

141

Tyś jest, o Panie, mym schronieniem.
Tę pieśń wznoszę dziś ku Twej czci,
[: Mój duch i mój głos wielbi Cię,
Boś Ty żywy Bóg.
Tyś jest mój Pan i mój Król :]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg

142

[: Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony
I błogosławiony Bóg zbawienia mego :]
Dziś będę śpiewał pieśń, sławił Imię Twe.
Pomiędzy narodami głosił chwałę Twą.
Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony
I błogosławiony Bóg zbawienia mego.

Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Głoszenie Ewangelii

143

Jak cudowna to rzecz, cudowna to rzecz.
Być obmytym krwią, zbawić duszę swą.
Być dziedzicem wraz z Panem
I mieć Ducha miecz,
Cudowna, cudowna to rzecz.

Tagi: Duch Święty, Trójca, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Wyznanie o Bogu

144

O zbudź się wreszcie i ze snu powstań,
A uwolni prawda cię,
Bo z góry Syjon twój idzie Zbawca
I rok łaski zaczął się.

[Ref.] [: O alleluja, o alleluja,
Alleluja. Panu cześć :]

Dziś przez żar pieca wielkich utrapień
Ja prowadzę ciebie, spójrz,
Lecz dam ci srebro zamiast żelaza,
Zamiast miedzi, złota skarb. [Ref.]

Tyś mym wybranym, Jam cię odkupił,
Na Swojej dłoni noszę cię,
Znów zbiorę wszystek lud rozproszony.
Do Swej ziemi wejdę wnet. [Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Wezwanie, Bóg

145

Panie nasz. Twojego sądu chmury już gromadzą się.
Jak mam się ostać?
Nie chce świat praw Twoich strzec
A ludzkie serca niszczy grzech, niesprawiedliwość.

[Ref.] O zmiłuj się. O przebacz nam.
Odbuduj, Panie, przebudź Kościół Twój.
Niech prawo Twe i miłość Twa
I pokój Twój wypełnią cały świat.

Panie nasz, z tęsknotą czeka świat.
By zstąpił pokój Twój jak gołębica.
Boże nasz, gdy jedni giną z głodu,
Inni kują broń, brakuje chleba. [Ref.]

Panie nasz, moc piekła chce zatracić
Całą ziemię tę przez strach, nienawiść.
Boże nasz, zniweczy miłość Twoja
Wszelką złego moc, przyjdź Twe Królestwo. [Ref.]

Panie nasz, Zwycięstwa Twego
Krzyż niech będzie twierdzą nam
W tym grzesznym świecie.
Kościół Twój, przez ogień prób,
Doświadczeń, bólu przejdzie znów.
By zabrzmieć pieśnią. [Ref.]

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie, Słowo Boże

146

Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 23:1-2
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego

147

Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż,
Z miłością darmo dajesz życia dar.

[Ref.] [: Przed tobą korzę się,
Chcę w pełni pojąć miłość Twą :]

Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż.
Z miłością darmo dajesz życia dar.
[Ref.]

Tak łatwo można przyjść do Ciebie łaskę wziąć.
Z radością darmo dajesz życia dar.
[Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wyznanie

148

Ty jesteś skałą zbawienia mego,
W Tobie ma siła i moc.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem,
Wznoszę do Ciebie mój głos.
Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci,
Bo Twa miłość wierna jest.
Tyś pomocą mą w potrzebach mych,
Panie, przy Tobie chcę być.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

149

Gdy schodzimy się,
Niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się,
By wielbić Imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte,
Błogosławisz, boś obiecał to,
Błogosławisz mocą Swą.

Niewyczerpane są łaski od Pana,
Bez końca wielka jest miłość Twa.
Ciągle świeża i nowa,
Świeża i nowa,
Wielka jest, Panie, wierność Twa,
Wielka jest wierność Twa.

Tagi: Bóg, Duch Święty, Modlitwa - Wyznanie
Link: Gdy schodzimy się - Wykonawca - Rafał Bielecki

150

Bogiem moim jest, światłem moim jest,
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.
Odwiecznym Bogiem On,
Co stworzył ziemi krąg,
Więc chwalmy Go w imieniu Jezusa.

Obdarował świat miłością swą,
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba,
Cóż Ci mogę dać, Panie mój,
Prócz wdzięczności mej?
Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa.

Ref.: Miłości Twojej, Panie nasz
I łaski Twej nie pojmie nikt,
Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś
I oświeć wszystkich nas
Twoją prawdą niezmienną na wieki
Utwierdź w wierze nas.

Ty, Panie, tak miłujesz świat,
Że Swego Syna dałeś by,
Za ludzki grzech na krzyżu zmarł
I dał nam poznać Cię,
Twoją prawdę niezmienną na wieki
I wielką miłość Twą.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Bóg, Wyznanie o Bogu, Do posłuchania
Link: Bogiem moim jest - Wykonanie zespół z Kościoła Baptystów na Waliców w Warszawie

151

Ojcze, kochamy Cię,
Wielbimy, wywyższany,
Imię Twe niech sławi cały świat.
Niechaj cały świat sławi Imię Twe,
Imię Twe niech sławi cały świat.

Jezu, kochamy Cię...

Duchu, kochamy Cię..

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

152

[: Duch Boży w nas woła Ojcze :]
Wewnątrz nas świadczy wciąż i
potwierdza to, że za synów uznaje nas Bóg.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Duch Święty

153

Oddajmy pokłon Panu,
Pochylmy przed Nim czoła.
Niech będzie uwielbiony,
Chrystus nasz Pan!

On godzien wszelkiej chwały,
On godzien wszelkiej chwały,
Niech będzie uwielbiony,
Chrystus nasz Pan!

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

154

Śpiewaj dziś Panu, głoś Jego chwałę,
Śpiewaj dziś Panu, wywyższaj Go.
Niebo i ziemia się przed Nim skłonią,
Panu dziś oddaj cześć.

Tagi: Wezwanie, Bóg

155

Wielki jest Bóg i godzien jest czci,
A miasto Boga świętym miejscem jest.
Radością ziemi Pan!
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam.
On mocnym Swym ramieniem wspiera nas,
Kolana skłońmy swe.

Wywyższać chcemy, Panie, Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu,
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą,
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,
Tu na ziemi i na niebiosach!

Tagi: Wszechmoc, Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Wyznanie o Bogu

156

Alleluja, miłość Twa
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
Alleluja, niech biją dziś dzwony!
Niech wielbi Cię cały świat!
Alleluja!

Alleluja, płynie pieśń,
Więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.
Alleluja, niech biją dziś dzwony!
Niech wielbi Cię cały świat!
Alleluja!

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

157

[: Nie bój się, bo jestem z tobą :]
Nie bój się, bo jestem z tobą,
Mówi Pan.

Jam cię odkupił, twoje
Tyś dzieckiem mym.
Choćbyś musiał przez wodę,
Przez ogień przejść,
Sam będę cię strzegł.
[: Jam Pan, twój Bóg :]
Nie możesz utonąć, nie spłoniesz.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

158

Pan wywyższony,
Nasz Król wywyższony wśród chwał,
Uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony,
Nasz Król wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!
Królem jest Pan,
Jego prawda na wieki trwa.
Niebo i ziemio
Radujcie się Jego Imieniem,
Pan wywyższony,
Nasz Król wywyższony wśród chwał!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

159

O, pozwól Zbawcy, by cię dotknął
Swoim Duchem, łaską Swą.
Pozwól Mu, by zaspokoił serce twe.
Zabierze to, co ci przeszkadza
Czystym sercem chwalić Go.
Święty Duch niech mocą Swą uzdrowi cię.
[Ref.] Jezu, o Jezu,,
Przyjdź napełnij mnie.
Jezu, o Jezu, lud Twój błaga Cię.

O przyjdź, z wdzięcznością śpiewaj pieśni
Gdyś radości pełen jest,
Ręce wznieś, z ufnością Panu powierz się.
Dziś oddaj Jemu wszelki smutek,
Cały ból i wszystkie łzy,
I w Imieniu. Jezus śmiało w życie idź.
[Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Duch Święty, Modlitwa - Wielbienie, Wezwanie

160

Jezu, Zbawicielu,
Za nas krzyż przyjąłeś, Panie,
Odkupiłeś z grzechu tych,
Co Twojej dziś pomocy szukać chcą.

Stojąc dziś przed Tobą,
Winy chcę Ci wyznać swoje,
Wiem, że nie odrzucisz mnie,
Bo miłość Twa przewyższa to, co złe.

Chcę uwielbiać Ciebie,
Imię Twe wywyższać Panie,
wszystkim w życiu jesteś mi,
Więc będę chwalić Cię do końca,
Będę chwalić Cię do końca,
Będę chwalić Ci o końca dni.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wyznanie grzechów

161

Abba, Ojcze, dzieckiem Twym,
Dzieckiem Twoim być chcę.
Niech Twa wola woli mej
Zawsze wskaże cel.
Niech w mym sercu płonie żar,
Nie daj bym letni się stał.
Abba, Ojcze, dzieckiem Twym,
Dzieckiem Twoim być chcę.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Modlitwa - Prośba

162

Wielbimy Cię i czcimy,
Hołd Ci oddajemy,
Pieśni chwały nucąc,
Ręce nasze wznosząc.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie

163

Alleluja, alleluja! Godzien jest Baranek czci.
Przez Swą śmierć dał nam zbawienie
I odkupił Bogu nas!
Alleluja, alleluja! Barankowi dajcie cześć!
On panować będzie na wieki!
[: Królów Król i Panów Pan! :]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

164

Alleluja, nasz Wszechmocny Pan
wszelką władzę ma!
Alleluja, nasz Wszechmocny Pan
wszelką władzę ma!
Radujmy się, cieszmy się
I dajmy Jemu chwałę dziś.
Alleluja, nasz Wszechmocny Pan
wszelką władzę ma.

Alleluja, Królem naszym jest
Wszechmogący Bóg!
Alleluja, Królem naszym jest
Wszechmogący Bóg!
Radujmy się i weselmy,
Oddajmy Jemu chwałę, cześć!
Alleluja, Królem naszym jest
Wszechmogący Bóg!

Tagi: Wszechmoc, Bóg, Wyznanie o Bogu

165

Ani brat mój, ani siostra, tylko, Panie, ja
Muszę więcej modlić się.
Ani brat mój, ani siostra, tylko, Panie, ja
Muszę więcej modlić się.
Tak ja, tak, Panie, ja
Muszę więcej modlić się.
Tak ja, tak, Panie, ja
Muszę więcej modlić się!

Ani ojciec, ani matka, tylko, Panie, ja...

Ani gość mój, ani sąsiad, tylko, Panie, ja...

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

166

Baranka tron lśni blaskiem chwał.
Aniołów pieśń otacza Go.
On jest zwycięzcą.
On odziedziczył tron,
Ma Imię Jezus, On Panem

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Aniołowie

167

[Ref.] Bądź błogosławiony nasz Boże,
Ty byłeś, jesteś i masz przyjść.
Bądź błogosławiony nasz Boże
Na wieki wieczne trwasz.

Niebiański Ojcze, kochamy Cię,
Wywyższać chcemy święte Imię Twe,
Twe Królestwo niechaj będzie
utwierdzone w nas,
Swą potęgę objawiasz w ludzie Swym.
[Ref.]

Najświętszy Boże wywyższamy Cię.
Kładziemy wszystko dziś przed
tronem Twym.
Wonność Twojej obecności
odczuwamy wciąż,
Gdy wielbimy wspaniałe Imię Twe.
[Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg
Link: Bądź błogosłąwiony nasz Boże

168

Bądź dzielny, bądź silny,
Bo Pan twój Bóg jest z tobą,
Bądź dzielny, bądź silny,
Bo Pan twój Bóg jest z tobą.
Ja nie lękam się,
Ja nie martwię się,
Idę drogą zwycięskiej wiary,
Idźmy razem tą drogą wiary,
Bo Pan twój Bóg jest z tobą.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

169

Będę Cię uwielbiać póki będę żyć,
Chcę się Tobą karmić, z Twego źródła pić.
Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie
był Twój krzyż,
Dzisiaj przekonałeś mnie Swą miłością.
Jeszcze wczoraj głupstwem dla mnie
był Twój krzyż,
Dzisiaj przekonałeś mnie miłością Swą.

Chcę Ci wręczyć klucze do pałaców mych,
Pootwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich.
Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi,
Dzisiaj otworzyłeś je Swą miłością.
Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi,
Dzisiaj otworzyłeś je miłością Swą.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus

170

Będziesz cieszyć się i w pokoju żyć!
Góry, wzgórza wszystkie wraz swą
grać będą pieśń!
Radość będzie brzmieć! Polne drzewa w ten takt
Będą klaskać w dłonie swe!

Będą drzewa wciąż klaskać w dłonie swe,
Będą drzewa wciąż klaskać w dłonie swe,
Będą drzewa wciąż klaskać w dłonie swe,
Z radością będziesz iść!

Tagi: Wezwanie

171

Bo Tyś jest mój Bóg!
Tyś radości mej zdrój!
Uwielbiam Cię dziś!
Bo Tyś jest mój Bóg!
Tyś radości mej zdrój!
Uwielbiam Cię dziś!
Tyś moim działem się stał!
Tobie mogę powierzyć swój los!
Dziedzictwo Tyś piękne mi dał
I życie, co wiecznie już trwa!

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

172

Boże nasz, Ty stworzyłeś niebo
Cały wszechświat mocą Swoją.
Panie nasz, Ty stworzyłeś ziemię
Wyciągniętym ramieniem Swym.
Wszystko mocą Swoją możesz sprawić,
Wszystko jest dla Ciebie możliwe.
O potężny Boże nasz,
Wielki w radzie i czynach Swych,
Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko,
Wszystko jest dla Ciebie możliwe.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

173

Bóg dał mi życie nowe,
Przemienił, przekształtował,
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.
Miłością doskonałą ogarnął duszę całą,
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.

Dlatego śpiewam Mu po wszystkie moje dni.
Dziękować chcę za wszystko co mi dał.
Radości granic nie ma
Gdy Pan mnie rozpromienia,
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

174

Bóg dobry jest, Bóg dobry jest,
Bóg dobry jest, dobry dla mnie jest,

On kocha mnie, On kocha mnie,
On kocha mnie, dobry dla mnie jest.

Wywyższam Go, wywyższam Go,
Wywyższam Go, dobry dla mnie jest.

Alleluja, alleluja, alleluja,
Dobry dla mnie jest.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

175

Bóg kocha ciebie i mnie.
Bóg kocha ciebie i mnie.
On życie dał,
Cóż większego mógł dać?
O jak On kocha, o jak On kocha,
Bóg kocha ciebie i mnie.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

176

[: Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan? :]

Ref.: Ach! Czasem mą duszą wstrząsa
drżenie, drżenie, drżenie.
Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan?

Byłeś tam, czy słyszałeś gwoździ zgrzyt?
Ref.: Ach! Czasem mą...
Byłeś tam, czy słyszałeś gwoździ zgrzyt?

Byłeś tam, gdy przebili Jego bok?
Ref.: Ach! Czasem mą...
Byłeś tam, gdy przebili Jego bok?

Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób?
Ref.: Ach! Czasem mą...
Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób?

Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask?
Ref.: Ach! Czasem mą...
Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask?

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc

177

Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech,
Za mnie umrzeć chciał.
Ażebym znał mój ogrom win
I wiedział że krew Jego zbawia,
Oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem
Dziś najwyższy składam hołd.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie

178

Chwal Go, chwal Go,
Chwal Go pieśnią swą.
Chwal Go, chwal Go,
Chwal Go cały dzień.
[Ref.] [: Bowiem Bóg jest godzien,
Godzien naszej chwały, czci :]

Chwal, chwal Go, chwal Go,
Chwal Go sercem swym.
Chwal Go, chwal Go,
Daj Mu serce swe. [Ref.]

Chwal, chwal Go, chwal Go,
Chwal Go życiem swym.
Chwal Go, chwal Go,
Oddaj Jemu hołd. [Ref.]

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Wyznanie

179

Chwalcie Imię Jezus!
Chwalcie imię Jezus!

Skałą jest, wybawieniem,
Twierdzą wysoką On
I w Nim ufność mam.
Chwalcie Imię Jezus!

Tagi: Wezwanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

180

[: Chwała, chwała memu Panu,
Chwała, chwała Wszechmocnemu,
Chwała Barankowi Bożemu,
Chwała żyjącemu Słowu,
Barankowi chwała :]
[: Oddaj chwałę (chwałę),
Chwałę (chwałę), chwałę Barankowi daj :]
Oddaj Barankowi chwałę.

Tagi: Jezus Chrystus, Wezwanie, Imię Jezusa

181

Cóż to za Dziecię słodko śpi
Na sianie, w twardym żłobie?
Aniołów pieśń dla Niego brzmi
Wśród pól w tej nocnej dobie.
To, to jest Chrystus Pan,
Co ludziom z nieba został dan.
Śpiesz, śpiesz Mu oddać cześć!
To Jezus, Marii Syn.

Przynieście Jemu dary swe,
Królowie i wieśniacy!
Przez Niego Bóg zbawienie śle
Dzisiejszej dziwnej nocy.
Brzmij, brzmij ma pieśni chwał,
Bóg grzesznym ludziom Zbawcę dał!
Cud! Cud! Bo w żłobie śpi
Dzieciątko, Marii Syn.

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

182

Daj Bogu chwałę i oddaj Mu cześć,
Niech twój głos będzie miły Mu dziś.
Nasze serca w miłości otwórzmy przed Nim,
Chwaląc Go pieśnią z głębi serc.

[: Śpiewaj allelu, śpiewaj allelu,
Śpiewaj allelu, alleluja :]

Tagi: Bóg, Wezwanie

183

[Ref.] [: Daj miłość, daj moc,
Bądź obecny w życiu mym :]

A będę sercem swym oddawać Ci cześć
I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść,
Chcę zawsze wielbić Cię ze
wszystkich swych sił,
Tyś Panem mym jest,
Tyś Panem mym.
[Ref.]

A będę sercem swym wciąż szukać Cię,
I każdą myślą swą za Tobą biec.
Chcę zawsze wielbić Cię ze
wszystkich swych sił,
Tyś Panem mym jest,
Tyś Panem mym.
[Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Prośba, Bóg, Jezus Chrystus

184

[: Duchu Boży z górnych stron,
Dziś na mnie zstąp :]
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.
Duchu Boży z górnych stron,
Dziś na mnie zstąp!

Tagi: Duch Święty, Modlitwa - Prośba

185

Dziś rozrywa Bóg kajdany,
Dziś rozrywa Bóg kajdany,
Dziś rozrywa Bóg kajdany
I swobodę daje nam.
My nie możemy dłużej bez Jezusa żyć,
On fundamentem i nadzieją naszą jest.
On nas wyzwala z więzów grzechu,
śmierci, piekła,
My nie możemy dłużej bez Jezusa żyć.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

186

Emmanuel, Emmanuel,
Najmilsze Imię: Emmanuel,
Z nami Bóg! On żyje w nas!
Bo Jego Imię: Emmanuel.

Tagi: Imię Jezusa, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

187

Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo Święty jest wśród nas.
Przed Panem kolana skłoń
Z bojaźnią i ze czcią.
Nie znajdziesz grzech w Nim,
Gdyż Bóg nasz święty jest.
Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo Święty jest wśród nas.

Gdy trwam w uwielbieniu,
Jaśnieje w życiu mym
Zapala w nim święty żar ,
Wypełnia pięknem Swym.
Przejmuje lękiem mnie
Widok światłości tej.
Gdy trwam w uwielbieniu,
Jaśnieje w życiu mym

Stoimy przed Panem, Jego moc
Wypełnia miejsce to.
On przyszedł oczyszczać, leczyć nas,
Udzielać łaski Swej.
Wszystko możliwe jest,
Jeśli wierzymy Mu.
Stoimy przed Panem, Jego moc
Wypełnia miejsce to.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

188

Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
Chwałę, cześć i moc!
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w Swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam!
Na Twoją radość zostało stworzone!
Godzien jesteś wziąć cześć!

Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc!
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w Swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam,
I z woli Twojej zostało stworzone,
Godzien jesteś wziąć cześć!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Wielbienie

189

Hołd składam Ci, o Panie,
Wywyższam Imię Twe.
Ty stworzyłeś wszechświat cały,
Tyś wszystkiego Panem jest
[Ref.] Wielbię Imię Twe, oddaję życie swe,
Najwyższy składam hołd.
Panie, wielbię Cię, daję Ci życie swe,
Najwyższy składam hołd.

Gdy Twój Duch w mym działa sercu,
Najgłębszy koisz ból.
Przed Twym tronem wznoszę ręce,
Przyjmuję łaskę Twą. [Ref.]

Ty zniszczyłeś moje więzy,
Darując wolność mi.
Wznoszę głos, by Ciebie wielbić,
Całą wieczność śpiewać Ci. [Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Duch Święty

190

[: I wrócą zbawieni przez Pana w tym dniu,
Na Syjon przyjdą pieśń śpiewając.
A wieczna radość wnet nad głowy wzniesie się :]
Będą się śmiać z radości w głos,
I smutne wzdychanie odejdzie precz!

I wrócą zbawieni przez Pana w tym dniu,
Na Syjon przyjdą pieśń śpiewając.
A wieczna radość wnet nad głowy wzniesie się!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

191

Izrael szedł z Egiptu ziem,
Chce iść naród mój.
Bo nie mógł żyć gnieciony
Chce iść naród mój.
[Ref.] Ruszył Mojżesz, szli Egiptu pól,
Powiedz władcy: chce iść

Nie wstrzymuj ich, powiedział Pan,
Chce iść naród mój.
Ty syna masz, ja piorun mam.
Chce iść naród mój. [Ref.]

Skończony już niewoli dzień,
Chce iść naród mój.
Zapomnieć chcą piramid cień.
Chce iść naród mój. [Ref.]

Nie szczędził Pan wskazówek Swych,
Chce iść naród mój.
I Mojżesz tak prowadził ich.
Chce iść naród mój. [Ref.]

Gdy przeszli już przez morskie dno,
Chce iść naród mój.
Dziękczynną pieśń śpiewali swą.
Chce iść naród mój. [Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

192

[: Jak otacza pasmo gór Jeruzalem,
Tak Pan otacza w krąg Swój lud :]
[: Kto ufa Mu nie zachwieje się,
Bo Pan otacza w krąg Swój lud :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

193

Jest jedno Imię drogie mi,
Najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi,
Wpisane w sercu mym.

[Ref.] Sercem kocham Jezusa
Sercem kocham Jezusa.
Zawsze będę Go kochać,
Bo On pierwszy ukochał mnie!

Miłości dzieje głosi mi,
Miłości aż na krzyż.
Osładza wszystkie moje dni,
Do nieba wiedzie wzwyż. [Ref.]

To Jezus, mój Zbawiciel, Pan,
To o Nim śpiewać chcę,
On mi zbawienie swoje dał,
Miłuje także cię! [Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

194

Jest strumień pełen świętej krwi
Z Jezusa krwawych ran,
Kto z wiarą w nim pogrąży się
Oczyści duszę z plam.
[: Oczyści duszę z plam :]
Kto z wiarą w nim pogrąży się
Oczyści duszę z plam.

Złoczyńca. co na krzyżu zmarł
W tym zdroju grzech swój zmył,
Dla wszystkich dana łaska ta,
Bóg chce, by każdy żył.
[: Bóg chce, by każdy żył :]
Dla wszystkich dana łaska ta,
Bóg chce, by każdy żył.

Baranku Boży, Twoja krew
Nie traci mocy swej,
Obficie płynie na ten świat,
Zbawienie tylko w niej.
[: Zbawienie tylko w niej :]
Obficie płynie...

Gdym wiarą ujrzał strumień ten,
Gdym poznał moc tej krwi,
Od chwili tej mój wdzięczny śpiew
Na chwałę Zbawcy brzmi.
[: Na chwalę Zbawcy brzmi :]
Od chwili tej...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie

195

Jesteś tu, obecny w Swojej chwale,
Olśniewasz pięknem Swym.
[: Ucisz mnie, chcę słyszeć Cię.
Sercu memu objaw się.
Obecność Twa to odpowiedź
Na pragnienie duszy mej :]

Chcę wielbić Cię,
Swym śpiewem chwalić Ciebie,
Rozgłaszać wielkość Twoją:
[: Tyś mnie uwolnił, Panie,
Królestwem Swym obdarzasz mnie,
Obecność Twa to odpowiedź
Na pragnienie duszy mej :]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Jezus Chrystus

196

Jesteśmy w Nim
I w Nim jest nasze życie,
Jesteśmy w Nim
I w Nim jest nasze życie!
Głośno raduj się!
Śpiewaj, Panu chwał!
Miłość wyznaj Mu,
Skacząc przed Nim.
Głośno raduj się!
Śpiewaj, Panu chwał!
Miłość wyznaj Mu,
Alleluja!

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

197

[: Jeśli lud mój, jeśli lud mój,
Który zna Imię Me,
Przyjdzie w poście, modlitwie,
Szukać twarzy Mej i rzuci, rzuci
Wszystkie swe drogi złe :]
[: Wtedy wysłucham prośby,
Przebaczę grzechy im :]
Uzdrowię ich kraj

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

198

Jeśli na piasku zbudujesz swój
Gdyby na piasku on stał,
Wiedz, że choćby piękny był
I podwójne mury miał,
Budować będziesz jeszcze raz.
Na mocnej skale dom twój ma stać,
I fundament on solidny musi mieć,
Bo gdy uderzy wiatr i deszcz
Twój dom będzie pewnie stał.

Tekst pieśni na podstawie: Ewangelia Mateusza 7:24-26
Tagi: Wyznanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego

199

[Ref.] Jezu mój, jakże kocham Cię wciąż!
Jesteś najmilszy i dobroć Twą znam!
Jesteś mi gwiazdą poranną co dnia!
Jezu mój, jakże kocham Cię wciąż!

Alleluja, Jezus mój jest Panem mym!
Alleluja, Jezus mój jest wszystkim mi!
[Ref.]

Alleluja, Jezus zmarł, lecz zmartwychwstał!
Alleluja, Jezus zmył mój wszelki grzech!
[Ref.]

Alleluja, Jezus chce Swą cichość dać!
Alleluja, Jezus chce twe brzemię nieść!
[Ref.]

Alleluja, Jezu, przyjdź! Tak czekam Cię!
Alleluja, Jezu, przyjdź po Kościół Swój!
[Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie

200

Jezus Chrystus przyszedł na świat
Aby zniszczyć na wieki potęgę zła.
Chrystus w nas zwycięzcą jest,
Więc radujmy się dziś,
Bo Jego Królestwo jest w nas.

[Ref.] Wszelki grzech Pan zwyciężył,
(alleluja, Pan zwyciężył!)
Śmierci moc pokonał,
(alleluja, pokonał!)
Nad chorobą triumfuje,
(alleluja, triumfuje!)
Jezus Królem jest.

Imię Pana, moc Jego krwi
Nad szatanem daruje zwycięstwo nam.
Musi pierzchnąć złego moc.
Chrystus Panem tu jest
I Jego zwycięstwo jest w nas. [Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc

201

[Ref.] Jezus, Jezus,
Boży Syn, jedyny Pan, Jezus.
Jezus, Jezus,
Z grobu wstał króluje w chwale,
Jezus.

Twe Imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch wodą życia duszy mej,
Twe słowo jak lampa dla mych stóp,
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Cię.
[Ref.]

Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Imię Jezusa

202

[Ref.] Król Jezus oczekuje cię cały dzień.
Król Jezus oczekuje cię cały dzień.
Król Jezus oczekuje cię cały dzień,
A ty, czy modlisz się?

Nadchodzi dobra nowina,
Wyraźnie słychać jej zew.
Ach uwierzcie w Jezusa,
Bo zbawi was Jego krew.

Ja wiem, że jestem zbawiony,
Nie muszę już się bać.
Znam swego Zbawiciela,
I chcę przy Nin zawsze stać. [Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

203

Któż jest tak święty, jak nasz Pan?
Bogiem jest tylko On!
Nie ma innej skały tu tylko Bóg!
Któż jest tak święty, jak nasz Pan?

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

204

Moja dusza jak jeleń na pustyni,
Żywej wody chce.
Tylko Ciebie pożąda serce moje,
Pragnę wielbić Cię.
Mocą mą jesteś tylko Ty,
Chcę służyć Tobie ze wszystkich sił
Tylko Ciebie pożąda serce moje,
Pragnę wielbić Cię.

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 42:1-2
Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Fragment Pisma Świętego

205

Mój Bóg jest źródłem mego życia,
Swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie.
Mój Bóg jest źródłem mego życia,
Swą łaską obdarza mnie wciąż.

I według bogactwa chwały Swej
Obdarza moje życie codziennie,
Daje mi aniołów co strzegą wciąż mnie.
Jahwe o mnie troszczy się, troszczy się,
Jahwe o mnie troszczy się.

Tagi: Aniołowie, Wyznanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

206

[: Na kolanach będziemy łamać chleb :]
[Ref.] Kiedy klęcząc oblicze swe
zwrócę na słońca wschód,
Nade mną, Panie, litość miej!

[: Na kolanach będziemy wino pić :]
[Ref.]

[: Na kolanach będziemy Boga czcić :]
[Ref.]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

207

Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą.
Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną.
W każdej sytuacji która trapi mnie
Troski i kłopoty u Twym nóg złożyć chcę.

[Ref. Jezu, Jezu, Jezu.]
Ojcze, Ojcze, Ojcze.
Duchu Święty, Święty.

Przyjdź o Duchu Święty i rządź życiem mym.
Niech w ramionach Twej miłości skryję się.
Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę mą,
Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą.
[Ref.)

Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je.
Niech w ramionach Twej miłości skryje cię.
Gdy Mu oddasz życie On ci wolność da.
Będziesz żył, panował. wiecznie już razem z Nim.
[Ref.]

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Prośba

208

[Ref.] [: Niech z radości tańczy serce me!
Niech z radości tańczy serce me.
Tyś wspaniały Pan, wspaniały Król, mój Bóg! :]

Jakże inaczej znieść radość tak wielką, o Panie mój.
W Swoim zwycięstwie wolności Swej dar dałeś mi.
[Ref.]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

209

O błogosławiony, radością wsławiony,
Pełny łaski godowy czas!
[: Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony,
Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz! :]

O błogosławiony, radością wsławiony,
Pełny łaski godowy czas!
[: Chrystus sam się stawił, aby nas wybawił.
Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz! :]

O błogosławiony, radością wsławiony,
Pełny łaski godowy czas!
[: Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie,
Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz! :]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Boże Narodzenie, Wezwanie

210

O duszo, tyś taka strudzona,
I płomień pochodni twej zgasł.
Patrz, Jezus wyciąga ramiona,
Niech Jego oświeci cię blask.

[Ref.] Zwróć swój wzrok na Jezusa,
W cudowną tę twarz prosto spójrz.
Wtedy świata czar straci urok swój,
W blasku chwały jaśniejszej od zórz.

Przez śmierć Jego mamy zbawienie,
I pokój i radość już tu.
W Nim cisza i trosk zapomnienie,
Zaufaj i życie Mu złóż. [Ref.]

Gdy będziesz mieć pewność zbawienia,
Pamiętaj przebłogą tę wieść,
I innym, co płaczą w cierpieniach,
Z radością codziennie chciej nieść.
[Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

211

O przyjdź i z nami razem tańcz!
Ten taniec zaczął się
Gdy Chrystus Pan w stajence zrodził się.
Przez wszystkie mroczne lata złe
Nie ustał taniec ten.
O przyjdź, o przyjdź, do tańca dołącz się!

[Ref.] O raduj się, o raduj się,
I w górę wznieś swój głos,
I otwórz serce, by przywitać Go!
O raduj się, o raduj się,
Królowi pokłon daj,
Bo Chrystus Pan w stajence zrodził się!

O przyjdź i zrzuć już brzemię swe
I przetańcz troski twe,
Bo Chrystus Pan w stajence zrodził się.
On przyszedł złamać grzechu moc,
Noc; zmienić w jasny dzień.
O przyjdź, o przyjdź, do tańca dołącz się! [Ref.]

Niech zabrzmi śmiech, aniołów śpiew,
W radości serce drgnie,
Bo Chrystus Pan w stajence zrodził się.
I jeśli szczerze szukasz Go
On w tłumie znajdzie cię.
O przyjdź, o przyjdź, do tańca dołącz się! [Ref.]

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

212

[: O, uczyń mnie, Panie,
Narzędziem Twej chwały!
Podnoszę swe ręce i głos! :]

[: O, obudź w nas, Panie,
Symfonię Twej chwały!
Wznosimy swe ręce i głos! :]

[: Cześć, chwała Ci, Jezu,
Niech będzie na wieki!
Wznosimy swe ręce i głos! :]

[: Więc śpiewam Ci pieśni
Miłości i chwały!
Podnosząc swe ręce i głos! :]

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wielbienie

213

Ojcze, połącz nas,
Ojcze, połącz nas,
Aby poznał świat, żeś nam Syna dał.
Ojcze, połącz nas.

Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Kościół

214

Ojcze, Tyś najcenniejszy w życiu skarb,
Radość ma i nadzieja duszy mej,

[Ref.] [: I ja kocham Cię, i ja kocham Cię.
Panie, kocham Cię, Tyś mój skarb :]

Jezu, Tyś najwspanialszej łaski dar,
Radość ma i nadzieja duszy mej.
[Ref.]

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie

215

Ojcze, wołam dziś do Ciebie,
Jestem dzieckiem Twym
Od dziś na zawsze dzieckiem Twym,
Boś, Panie, Ojcem mym.

Ojcze, jak ja kocham Ciebie,
Tobie śpiewam pieśń
Od dziś na zawsze Tobie cześć,
Boś, Panie, Ojcem mym.
[Ref.] Ojcze, Ojcze, o Ojcze mój,

Ojcze, święty Ojcze, o Ojcze mój
Ojcze, pragnę służyć Tobie,
Będę szukał Cię
Od dziś na zawsze szukał Cię,
Boś, Panie, Ojcem mym. [Ref.]

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie, Pokora

216

Okaż Swoją moc,
Niech objawi się królestwo Twoje.
Słowo prawdy Twej
Niech rozsławi, Boże, święte Imię Twe.
Wielkie są dzieła Twe, Boże nasz,
Znów objaw się wśród nas.
Okaż Swoją moc, o Panie, okaż znów.

Okaż Swoją moc,
Niech Twój Kościół zerwie się do czynu.
Przepędź wszelki strach,
Daj skosztować mocy przyszłych
wieków dziś.
My, Twój lud, chcemy słuchać Cię
I służyć z całych sił.
[: Okaż Swoją moc, wyzwalaj ludzi :]
Okaż Swoją moc, wyzwalaj ludzi dziś.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg, Słowo Boże

217

Kto uwierzył wieści naszej,
A komu Pan objawił się?
Wyrósł przed Nim jak latorośl,
Jak korzeń z suchej ziemi tej.

On za nasze cierpiał winy,
Zraniony był za nasz grzech.
Wzgardzony i opuszczony,
Ktoś przed kim zakrywa się twarz.

Ref 1: Wszyscy jak owce zbłądzili,
Każdy własną drogą szedł.
Jego dotknął karą Pan
Za całego świata grzech.

Bito Go i torturowano,
W pokorze On znosić to chciał.
Jak jagnię na rzeź prowadzone,
On nie otworzył Swych ust.

Nieuczciwy proces to był,
Z więzienia zabrano Go.
Za przestępstwa Mojego ludu
Na Niego spadł śmiertelny cios.

Ref 1: Wszyscy jak owce zbłądzili,
Każdy własną drogą szedł.
Jego dotknął karą Pan
Za całego świata grzech.

Wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych,
Choć bezprawia nie czynił On,
Lecz to Panu się upodobało,
By w ofierze złożył życie Swe.

Sprawiedliwy Sługa Mój
Usprawiedliwi wielu z nich,
Dlatego dam Jemu dział,
Gdyż na śmierć wydał duszę Swą.

Ref 1: Wszyscy jak owce zbłądzili,
Każdy własną drogą szedł.
Jego dotknął karą Pan
Za całego świata grzech.

Ref 2: Lecz przebity został On,
Starty przez nasze przewinienia,
Ukarany został On
Dla naszego zbawienia!

Tekst pieśni na podstawie: Izajasza 53
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Fragment Pisma Świętego

218

Oto Odkupiciel, Jezus, Boży Syn,
Mesjasz i Baranek Boży, Święty Pan.

[Ref.] Boże Ojcze dzięki Ci,
Żeś Syna Swego dał,
I Ducha zesłałeś Swego
By pomagał nam.

Mój Odkupicielu, któż dorówna Ci?
Tyś ofiarą doskonałą,
Godnyś najwierniejszej czci
[Ref.]

Gdy Cię spotkam, Panie, ujrzę Twoją twarz.
Będę Ci z radością służyć
Już po wieczny czas.
[Ref.]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Dziękczynienie

219

Oto tutaj jest miejsce święte,
Kiedy przed obliczem Twoim,
Panie, dziś stoimy.
Pozwól nam wielbić Jezusa,
Gdy na miejscu świętym tu przed Tobą
Stoimy dziś.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wielbienie, Wyznanie

220

Otwórz me oczy, Panie mój,
Abym Twej prawdy poznał zdrój!
Tonę w ciemnościach, ach pośpiesz się,
Moc Twojej łaski w duszę wlej!
Oczy są moje pełne tez,
Połóż strapieniom moim kres.
W bólu okrutnym serce drży,
Dopomóż Ty!

Wrócić do Ojca pragnę już,
Błogi tam pokój jest dla dusz.
Pełen litości jest Ojciec mój,
Łaską uzdrowi serce me.

Teraz swe serce Jemu dam,
znajdę u Ojca błogi raj.
Wieczny też pokój będzie tam,
Gdzie niebios Pan.

Pięknie jutrzenka wschodzi, lśni,
Blaskiem odwiecznej, Bożej czci.
Z oczu mych, patrz, nie płyną już łzy,
Przez miłość wszystkim jesteś Ty.

Według niezłomnych Twoich słów,
Wzbudzisz mnie Sam z grobowych snów.
Panie, dodawaj więcej sił,
Bym z Tobą żył.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg, Wyznanie o Bogu

221

Pan Bóg, nasz Bóg, jest pośród nas,
On zwie się Panów Pan!
Będzie radował się, nasz Bóg,
Odnowi nas miłością Swą,
Będzie weselić się
W radości Swej, w radości Swej,
W radości Swej, w radości Swej,
W radości Swej!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

222

Pan jest mocą Swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja siła,
To mój Bóg! Nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

223

Oczyść serce me,
Chcę jak złoto lśnić
I jak czyste srebro.
Oczyść serce me,
Chcę czystego złota
Blaskiem lśnić.

[Ref.] Zstąp ogniu zstąp,
Przyjdź oczyść serce me.
Pragnę być święty,
Tobie oddany, Panie chcę
Zawsze być święty,
Tobie, mój Mistrzu,
Na zawsze oddany,
Gotów, by służyć Ci.

Oczyść serce me,
Obmyj Swoją krwią,
Spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me,
Z najtajniejszych grzechów
Oczyść je. [Ref.]

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca

224

[: Twa obecność jest szczęściem mym :]
Ona wnosi w życie me
Twe światło, życie Twe,
I objawia moc, potęgę Twą.
Przed majestat Twój chcę nieść
W ofierze moją pieśń,
Miłości pieśń, o Królu mój.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Jezus Chrystus

225

[: Jezus jest mym Panem,
Mym Mistrzem i Zbawcą :]
Jezus jest mym Panem,
Mym Mistrzem i Zbawcą,
Takim na wieki On, alleluja,
Takim na wieki On!

Panie Jezu, chwała Ci,
Chwała za Twoją świętą krew!
Królów Król i panów Pan!
Bóg Abrahama, alleluja,
Bóg Abrahama.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie

226

[: Święty, święty Bóg,
Jemu cześć, On Królem jest,
Wszechmocny Pan na wieki trwa,
Błogosławmy Go! :]
Błogosławmy Go!

[: W majestacie i chwale,
W świętym mieście zasiadł Król,
On zwyciężył, dał nam życie,
Godzien chwały jest :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

227

Ojcze mój, Panie mego życia.
Będę wielbić Cię i dziś i na wieki.
Ogłaszać chcę Twą dobroć i łaskę,
Miłość co wciąż dajesz mi.
Twa dobroć, Panie, ogarnia świat,
Ty mnie podnosisz
Gdy sam nie mogę wstać.
Twa dobroć Panie,
Pokoju źródłem jest,
Oczyszczasz z nieprawości mnie,
Nowe życie dajesz Swe.

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie
Link: "Ojcze mój, Panie mego życia" - Wykonawca - B. Pieczyrak

228

[: Ty jesteś Bogiem mym
Wspaniałym Bogiem mym.
Uwielbiam Cię,
Wywyższam święte Imię Twe :]
[: O Panie chcę dziękować Ci
Za to żeś mnie obdarował,
Dałeś tak wspaniałe życie,
Dałeś tak wspaniały świat :]

Oryginalny wykonawca: Grupa Mojego Brata
Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Do posłuchania
Link: Grupa Mojego Brata - Oryginalne wykonanie
Link: Wykonanie wspólnotowe - Trochę za wolno

229

Pokój jak rzeka, miłość jak góra
Wiatr Twego Ducha
Niech wieje mocą Swą.
Radość niech tryska
Jak źródło życia,
Przyjdź, Duchu Święty,
Rozpal płomień w nas.

Tagi: Duch Święty, Modlitwa - Prośba

230

Wśród tylu trosk mieć marzeń czas,
A kłamstwem nie plamić swoich ust.

[Ref.] Po prostu z Jezusem żyć,
Zwyczajnie bez wielkich słów,
Każdy dzień powierzać Mu,
Stale przy Nim być.

Miłość do ludzi czerpać zeń,
Dobrocią koić wszelki ból.
[Ref.]

Szczęściem radosnych cieszyć się,
A krzywdą smutnych przejąć się.
[Ref.]

Mocno uścisnąć bratnią dłoń,
Każdemu w oczy spojrzeć móc.
[Ref.]

Oryginalny wykonawca: Tomasz Żółtko
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Do posłuchania
Link: Oryginalne wykonanie Tomasza Żółtko

231

Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością
Dobry Bóg, uwielbiaj Go
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli
Dobry Bóg, On prawdą jest.

Gdy Jego miłość ogarnia mnie
W sercu radość mam,
Przed Nim tańczyć będę.
On dla mnie w sercu Swym miejsce ma,
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam.

Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu

232

Duchu Święty, prowadz mnie
Bądź jak ogień w duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie Jego wielkie jest,
Okazuje dobroć Swoją dziś,
Dla tych, którzy chcą miłować Go.

Tagi: Duch Święty, Modlitwa - Prośba, Bóg

233

[: [: Złożyłem w Panu całą nadzieję, :]
On schylił się nade mną i wysłuchał
wołania mego. :]

Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota,
A stopy me postawił na skale
I umocnił moje kroki.

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 40:1-2
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego

234

Duchu Święty, Duchu Święty
Przyjdź, dotknij mnie, Panie mój.
Niech Twa miłość, niech Twa miłość
Rozleje się w sercu mym.

Usłysz mój głos, Panie wzywam Cię.
Pragnę doświadczyć obecności Twej,
Chcę byś dotknął teraz mnie.
Duchu Święty przyjdź.

Tagi: Duch Święty, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie

235

Zmartwychwstałeś, Panie,
Moce zła rozbroiłeś na krzyżu,
Śmierć zwyciężona, zniknął lęk.
Do końca w niebie jest otwarta droga.

Ref: [: Bo Twoje Słowo wiecznie trwa,
Bo Twoja miłość nie ustąpi nigdy :]
Będzie wiecznie, wiecznie trwać,
Na wieki, na wieki, na wieki.

Mieszkanie w niebie szykujesz nam,
A my idziemy za Twoim krzyżem,
Ujrzymy Ciebie twarzą w twarz.
Płaczu, czy lęku nigdy tam nie będzie.

Ref: Bo Twoje Słowo ...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie, Słowo Boże, Wielkanoc, Zmartwychwstanie

236

[: Czcijmy Jezusa, czcijmy Go :] x4
[: Powstał z martwych :] x2
I On żyje na wieki już.
[: Powstał z martwych :] x2
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstania ten dzień.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Wezwanie, Zmartwychwstanie

237

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan.
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
W ręku Słowa Jego miecz,
W moc odziani tak idziemy,
Zdobywamy ziemię tę.

Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem
By objawiać Jego cześć.

Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Kościół, Wyznanie, Głoszenie Ewangelii
Link: Jest jedno Ciało, jest jeden Pan - Zespół - Clemensianum

238

Jezus mój - dobry jest,
Dobry jest - Jezus mój,
Książę Pokoju - dobry jest.

Jezus mój - wspaniały jest,
wspaniały jest - Jezus mój.
Doradca, Boży Syn,
Wszechmogący Bóg -
Wspaniały jest.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Imię Jezusa

239

Któż jest tak potężny jak nasz Pan?
Któż w zwycięstwie wiedzie nas?
Któż miłością Swą obdarza świat?,
Któż nam daje tyle łask?.

Ref: I
To Pan, nasz Bóg - Potężny Król w niebiosach,
To Pan, nasz Bóg - Na ziemię do nas zszedł,
To Pan, nasz Bóg - Zamieszkał w naszych sercach
I miłością Swą zamienia smutek w śmiech.

Jego serce zawsze czułe jest,
On usłyszy każdy szept,
On przygarnia wszystkie dzieci Swe
I za rękę wiedzie je.

Ref: I To Pan, nasz Bóg - Potężny Król w niebiosach,
To Pan, nasz Bóg - Na ziemię do nas zszedł,
To Pan, nasz Bóg - Zamieszkał w naszych sercach
I miłością Swą zamienia smutek w śmiech.

Ref: II
To Pan, nasz Bóg - W miłości nieskończonej,
To Pan, nasz Bóg - Przychodzi do nas dziś,
To Pan, nasz Bóg - Więc oddaj Jemu życie
A zobaczysz jak przemieni serce twe.

Ref: III
To Pan, nasz Bóg - Niech chwały pieśń popłynie,
To Pan, nasz Bóg - Wywyższaj sercem Go,
To Pan, nasz Bóg - Uwielbiaj Jego imię,
Jemu składaj dzisiaj chwałę, cześć i hołd.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

240

[: Wielbić imię Pana dziś chcę :] x3
[: To mój Bóg :]

[: Imię Pana jest twierdzą,
Warowną twierdzą,
Skałą zbawienia, schronieniem mym. :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

241

[: Nie wstydźcie się słów Moich
przed tym światem, mówi Pan. :] x4
[: A i Ja nie zawstydzę się was, gdy przyjdę
w chwale Ojca Swego. :] x4

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

242

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,
Swym Duchem ogarnij mnie,
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz
I w miłość Twoją wtopić się.

Tagi: Bóg, Duch Święty, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Prośba

243

[: Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie,
Dziękczynienie Tobie, Ojcze :]

Gdyby nie Twoja łaska nie poznałbym Jezusa,
Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał.
Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia,
Gdyby nie Twoja łaska Ojcze, Ojcze.

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Bóg

244

Ref: [: Nasz Pan - to Król :]
Ziemio raduj się, ziemio raduj się, ziemio raduj się,
Niech raduje się lud, że włada Bóg.

W płomieniach ognia znikną zastępy nieprzyjaciół,
Pagórki stopnieją i rozpłyną się jak wosk,
Kiedy Pan powróci znów.

Ref: Nasz Pan ...

Niebiosa głoszą chwałę i Bożą sprawiedliwość,
Tyś Bóg, Tyś nasz Król,
[: Niech Cię sławi cały świat :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

245

Chcę wywyższać imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś by nas zbawić.

M: Z nieba zstąpiłeś i chcesz
K: Prowadzić mnie.
M: Na krzyżu zmarłeś, by mój
K: Zapłacić dług.

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
Chcę wywyższać imię Twe.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie, Wielkanoc

246

Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,
Nie mam sił, by przy Tobie Panie stać.

Ref. [: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą. :]

Pomaż maścią leczącą rany me,
Spraw by język mój też przemówić chciał

Ref. [: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą. :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie

247

[: Chcę podobnym do Ciebie być, Jezu :]

Uczyń mnie narzędziem w ręku Twym,
Chcę podobnym do Ciebie być.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Jezus Chrystus, Poddanie Bogu

248

Uczyń Panie życie me ofiarą miłą Ci,
Wszystko, co od Ciebie mam niech zawsze służy Ci.
Weź mój głos i daj mi pieśń, pieśń dla Króla chwał,
chcę wonnością Twoją być, swym życiem Ciebie czcić.

Otwieram Panie serce me, wyznając winę swą,
Złamany i skruszony duch - chcę pełnić wolę Twą.
Otwórz Panie usta me, chcę chwały śpiewać pieśń,
Swym życiem zawsze Ciebie czcić, wonnością Twoją być.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Poddanie Bogu, Pokora, Wyznanie grzechów, Bóg

249

Jezus - najwyższej godzien chwały,
Jezus - najwyższej godzien czci.
Jego imię jest ponad wszystko,
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go!

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na imię "Jezus" każdy skłoni się.
I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn.
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd.

Wszelka władza i moc, i majestat,
Są w rękach Twych, są w rękach Twych,
Tak władza i moc, i majestat,
Są w rękach Twych, są w rękach Twych.
Tyś Pan i Król, Boży, jedyny Syn.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Jezus Chrystus
Link: Jezus najwyższej godzien chwały

250

Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

Ref: Jezus siłą mą ...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

251

[: Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg. :]

[: Wznieśmy wszyscy nasze serca,
Wznieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go :]

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Bóg

252

[: On jest moim życiem, On jest moją siłą,
On jest mą nadzieją, Jezus - mój Pan :]

Wielbić Cię chcę życiem mym,
Wielbić Cię chcę pieśnią mą,
Ze wszystkich mych sił,
Uwielbiać Cię chcę,
Moja nadzieja, to Ty!

[: On jest moim życiem, On jest moją siłą,
On jest mą nadzieją, Jezus - mój Pan :]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie

253

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,
Pokłońmy się Temu, który
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
[: Bóg to nasz Pan i tylko On! :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

254

[: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu,
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie
I lutni, i dźwięcznej cytrze :]

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 92:1-3
Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Wyznanie, Fragment Pisma Świętego

255

[: Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się,
Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym :]

Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego
Oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk.

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

256

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,
Ja nie wiem czemu On miłością darzy mnie,
W darze nowe życie, ofiarował mi,

[: Odtąd mogę mieszkać razem z Panem mym :]

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

257

Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest,
Wszystko zakryć chce i we wszystko wierzy też.
Źle nie myśli, nie, nie, nie, też nie postępuje źle,
Nie unosi się, prawdą jest.

Miłość nie chełpi się, zawsze z prawdy cieszy się,
Nie nadyma się, nie zazdrości, o nie!
Wszystko znosi, tak, tak, tak, nie ustaje, ciągle trwa.

[: Miłuj cały świat właśnie tak :] x3

Tekst pieśni na podstawie: 1 List do Koryntian 13:4-7
Tagi: Wyznanie, Fragment Pisma Świętego

258

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
Tak dusza moja pragnie Ciebie.
Tyś pragnieniem mojego serca,
Ciebie Panie wielbić chcę.

Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest,
Na Tobie tylko polegać chcę,
Tyś pragnieniem mojego serca,
Ciebie Panie wielbić chcę.

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 42,1-2
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Fragment Pisma Świętego

259

Wysławiajcie wszyscy Pana, wysławiajcie wszyscy Pana,
Wysławiajcie słudzy Pańscy.
Wysławiajcie wszyscy Pana, wysławiajcie wszyscy Pana,
Którzy trwacie na czuwaniu w domu Pańskim.

Wznieście ku Niemu ręce, wznieście ku Niemu ręce
I wysławiajcie Pana,
Którzy trwacie w domu Pana, swego Boga,
Czuwając nocami.

[: Alleluja, alleluja, alleluja :]
[: Allelu, allelu, alleluja :]

Tagi: Bóg, Wezwanie

260

Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń,
Błogosławię Imię Twe.
Jedynym Bogiem Tyś,
Godnym chwały i czci
Tyś mój Bóg, mój Król.

Tylko Ty, nadajesz życiu sens,
Tylko Ty przywracasz chorym wzrok.
Tylko Ty dajesz pokój mi,
Tylko Ty przy mnie jesteś wciąż,
Tylko Ty!

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg

261

Tęsknię za Tobą Panie
Chcę zatańczyć miłość, ptaków śpiew
Tyś największe me pragnienie
Z Tobą mogę po bezkresach biec
Tyś największe me pragnienie
[: Z Tobą mogę po bezkresach ... :] x2
Z Tobą mogę po bezkresach biec!

Laj, laj ...

Kiedy mówisz do mnie Panie
W Twoje oczy kiedy patrzę się
Moje życie tańczy taniec
Takie proste i radosne jest
Moje życie tańczy taniec
[: Takie proste i radosne ... :] x2
Takie proste i radosne jest!

Laj, laj ...

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

262

[: Tylko Tyś jest godzien chwały.
Tylko Tyś jest godzien czci.
Tylko Tobie cześć i honor,
Oddajemy Panie dziś :] x2

Wielkie Twe imię,
Wielkie Twe dzieła są, Panie nasz.
Każdego dnia, Swą łaskę na nowo dajesz nam.
Któż taki jest jak Ty?
Któż nas kocha tak Jak Ty?
O Jahwe!!!

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg

263

Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan.
Ziemia śpiewała znad niebiańskich grań.

Ref.: Raduj się śpiewaj pieśń,
Oto Król narodził się, Jemu cześć

Maria cieszyła się, widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonie chylili głowy swe.

Ref. Raduj się śpiewaj pieśń...

Mędrcy przybyli znając miejsce to.
Złożyli dary uwielbiając Go.

Ref. Raduj się śpiewaj pieśń...

Śpiewam o Panie chwaląc imię Twe.
Dziś w Twoje ręce składam życie me.

Ref. Raduj się śpiewaj pieśń...

Tagi: Boże Narodzenie

264

[: Ooo, Niebo jest w sercu mym. :] x2
Królestwo Boga tutaj jest.
Niebo jest w sercu mym.
Majestat Jego wokół nas
Niebo jest...
l w Nim radości pełnia jest.
Niebo jest...
Świętości światło bije w krąg.
Niebo jest...

[: Ooo, Niebo jest w sercu mym. :] x2

Swe cenne życie za mnie dał.
Niebo jest...
Bym w sobie wieczne życie miał.
Niebo jest...
W Chrystusie cała ufność ma.
Niebo jest...
Nadzieja na dziedzictwo me.
Niebo jest...

[: Ooo, Niebo jest w sercu mym. :] x2

Świątynią Jego tronu - my.
Niebo jest...
A Jezus fundamentem jest.
Niebo jest...
Powróci wkrótce, by nas wziąć.
Niebo jest...
Przez Ducha swego woła: "Przyjdź!".
Niebo jest...

[: Ooo, Niebo jest w sercu mym. :] x4

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Duch Święty

265

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg. On jest moim cieniem.
[: Czuwa nade mną Bóg. :] x3
Mój Bóg, Mój Odkupiciel żyje!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

266

Święte imię Jezus
Święte imię Jezus

Jest na ustach mych
I w sercu mym
W mocy Ducha uwielbiam Cię

Nie ma w innym zbawienia
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia w Nim zbawienie jest.

Tekst pieśni na podstawie: Dzieje Apostolskie 4:12
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego, Do posłuchania
Link: Śpiewa Mietek Szcześniak

267

[: Bóg dobry jest
I na wieki Jego łaska trwa :] x4

[: Odpuszcza wszystkie moje winy
Leczy wszystkie moje choroby :] x2

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

268

Golgoto, Golgoto, Golgoto !

1. W tej ciszy przebywać wciąż chcę
W tej ciszy daleki świat ten.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę cię Zbawco przez łzy.

Ref. To nie gwoździe Cię przebiły,
Lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili,
Lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały,
Lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało
Widziałeś mnie.

2. Ja widzę Cię, Jezu mój tam
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc
zawiodła Cię tam
Uwolnić mię z grzechów i win.

Ref. To nie gwoździe Cię przebiły...

3. Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień,
Gdym przyszedł pod krzyż
z ciężarem mych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn.

Ref. To nie gwoździe Cię przebiły...

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Wyznanie, Wielkanoc
Link: Wykonanie Beaty Bednarz - Pieśń z płyty "Pasja Miłości" (2009) + fragmenty filmu "Pasja" (Mel Gibson).

269

[: Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam,
Kim jestem i kim chciałbym być. :] x2

Ref.: [: Tylko z woli Twej jestem wolny :] x4

[: Wszystkie me pragnienia, plany też,
Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe. :] x2

Ref.: ...

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie

270

Niechaj miłość Twa
Jak potężna fala
Spłynie tu
przez łaski Twej zdrój
Ojcze dotknij mnie.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg

271

Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus,
Nikt w świecie nie jest jak mój Pan.
Nikt w świecie nie może zrobić tego co On
On jest najwyższy, a imię Jego wielkie jest.

On mnie obmył z grzechów swoją krwią,
On napełnił radością duszę mą.
On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie,
Jezus Chrystus Panem moim jest.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

272

Pewnej nocy łzy z oczu mych,
Otarł dłonią swą Jezus.
I powiedział mi nie martw się,
Jam przy tobie jest wciąż.
Potem spojrzał na grzeszny świat,
Pogrążony w ciemnościach
I zwracając się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę,
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

Tam na wzgórzu Golgoty,
Za nich życie oddałem,
Tam umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć.

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich ...

Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus.
Przedtem byłem jak ślepy,
On przywrócił mi wzrok.

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich ...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Głoszenie Ewangelii, Wezwanie, Wielkanoc

273

Skałą i zbawieniem jest mój Jezus,
Skałą i zbawieniem jest mój Pan
Skałą i zbawieniem jest Baranek
On mi nowe życie dał

Ref. Jezus wyciągnął do mnie dłoń
Jezus radość w serce moje wlał
Jezus z moich grzechów obmył mnie
Swą krwią, najdroższą krwią.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Nawrócenie
Link: Skałą i zbawieniem jest mój Jezus

274

Po zboczach góry rzeka mknie
Odświeża wszystko na drodze swej
Ożywia pustynie przynosi plon
Bo źródłem tej rzeki jest Boży tron

Ref.
Ta rzeka jest tu serce me wypełnia
Ta rzeka jest tu daje wolność mi
Ta rzeka jest tu sprawia, że chcę tańczyć
Wierzymy, że wody życia są tu

Wzdłuż brzegów rzeki pragniemy iść
Ze źródeł życia będziemy pić
By Boża chwała mieszkała w nas
A Chrystus był wywyższony wśród nas

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus

275

[: Czas najwyższy, aby Boża chwała
Głośno brzmiała dziś w Świątyni Jego Ducha.
Więc bądź gotowy już !
Uwielbienia przynieś pieśń !
Boża chwała dziś wypełnia miejsce to ! :]

[: Chwalmy Go (Tak, chwalmy Go) :]

Bóg stale mieszka w chwałach Swego ludu,
Pragnie, byś Go wielbił, On odpowie ci.
Więc bądź gotowy już !
Uwielbienia przynieś pieśń !
Boża chwała dziś wypełni miejsce to !

[: Chwalmy Go (Tak, chwalmy Go) :]

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Wezwanie

276

[: Jezu Tyś Panem moim jest
Wyznaje Cię i ogłaszam Królem swym :]

Niech żyje Król, niech żyje Król
Niech żyje Król, mój Pan i mój Bóg.
Niech żyje Król, niech żyje Król
Niech żyje Król, mój Pan i mój Bóg.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie

277

[: O wstań !
Błogosław Bogu dziś,
Teraz i zawsze, wciąż aż na wieki :]

Niech Imię Twe, o Panie,
Rozsławia świat,
Przewyższasz wszystko,
Czym chwałę mogę Ci dać.

Niech Imię Twe, o Panie,
Rozsławia świat,
Bo wywyższony jesteś na wieki !

Tagi: Wezwanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg

278

Ref. Przyjdź więc i świętuj dziś
Bożej miłości dar
Świętuj dziś
Jezusa, który ukochał nas
i życie dał

On daje radość nam
Nikt inny takiej nie może dać
Dziś naszą miłość wyznajmy Mu
Z radością, wielbiąc Go

Ref. Przyjdź więc i świętuj dziś...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

279

[: Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i składam Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję,
Radośnie śpiewam Ci pieśń. :]

O Panie Jezu, chce wyznać, że
Ja kocham Ciebie - Ty zmieniasz mnie !
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił.
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

280

Wielki jest Pan !
I godzien wielkiej chwały jest.
W mieście Boga i na świętej górze tej,
Radością ziemi jest.

Wielki jest Pan !
Zwycięstwo dane jest nam w Nim
On wspiera nas ramieniem mocnym Swym.
Wznosimy ręce swe.

[: Panie wywyższamy Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu.
W Tobie Panie pokładamy ufność swą
Bo Ty jesteś wielkim Bogiem
Tu na ziemi i na niebiosach :]

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Wyznanie o Bogu

281

Zawsze wierny byłeś mi
Kiedy zawodziłem ja
Niepojęty w miłości swej
Dobrze jest z Tobą być

Darowałeś życie mi
Zabrałeś winę mą i grzech
Nikt nie kocha tak jak Ty
Dałeś życie swe

|: Bo jesteś dobry dla mnie zawsze
Twoja łaska wiecznie trwa :|

Ponad wszystko jesteś Ty
Jednak sługą stałeś się
Słyszysz każdy płacz i krzyk
Miłosierny mój Pan.

Przed świętością Twoją drżę
Spraw bym serce czyste miał
Wobec świata chcę kochać Cię
Dawać miłość Twą

|: Bo jesteś dobry dla mnie zawsze
Twoja łaska wiecznie trwa :|

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus

282

Jesteśmy w Tobie
Bezpieczni w Tobie
Schronieni każdego dnia
Ukryci w Tobie
Obmyci z winy
Trzymasz w swym ręku nas
Ufam Tobie wiem że mogę
Dobre rzeczy dajesz mi
Jesteś dobry nieskończony
Panie w miłości swej

[: Gdybym nie miał Ciebie
To nie miałbym niczego :]

Ty jesteś siłą mą nie ugnę się
Kto ufa Tobie nie zachwieje się

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

283

Mów do mnie Panie
Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie
Nie chcę się chować
Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym Panie chcę iść

Święty
Potężny jesteś Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce
Nie dzięki nam samym

Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie
Link: Mów do mnie Panie
Link: Mów do mnie Panie

284

Wiem, Jezus zbawił mnie
Jego krew zakrywa mój grzech
Zmartwychwstał, zmartwychwstał
Jezus sam za mnie zmarł
By życie wieczne dać
Zmartwychwstał, zmartwychwstał
Podnieśmy głosy, bo nasz Pan
pokonał śmierć

[: Jezus zmartwychwstał :] x4

Mój Zbawiciel żyje

Zbawiłeś nas
Chcemy z tobą żyć
Czekamy na ten wielki dzień
By oglądać królestwo Twe

Mój Zbawiciel żyje

Tagi: Wielkanoc, Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Zmartwychwstanie

285

Panie mym pragnieniem
Wywyższać Cię
Całym sercem swym
Uwielbiać Cię
Wszystkim co jest we mnie
Wychwalać Cię
Wszystko co jest cenne
W Tobie mam

Serce oddaję Ci i duszę Panie mój
Dla Ciebie pragnę żyć
W każdy dzień, każdą noc
I chwilę daną mi
Czyń ze mną to co chcesz

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Pokora
Link: "Serce oddaję Ci" - Zespól: Jezus Drogą

286

Łaska Twa sięga aż do niebios
Wierność Twa pod obłoków cień
Twa sprawiedliwość jest jak góry Boże
Prawo Twe - niezgłębiona toń

Wznoszę dłonie swe
By chwałę oddać Ci
W cieniu skrzydeł Twych
Dajesz pokój siłę mi

Tagi: Słowo Boże, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg

287

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się!
W nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

[: Ref. Królów król, z nami Bóg :]
[: Jezus, Jezus :]

O, jak słodko mi Jego uczniem być,
Gdy o Jego ramię oprę się!
W Jego świetle iść, w Jego mocy żyć,
Gdy o Jego ramię oprę się.

Ref.: Królów król...

Bać nie muszę się, ani ronić łez,
Gdy o Jego ramię oprę się!
Pokój w duszy mam, gdy On blisko jest,
Gdy o Jego ramię oprę się!

Ref.: Królów król...

Oryginalny wykonawca: Mate.O
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Imię Jezusa, Do posłuchania
Link: Wykonanie Mate.O

288

Dzięki Ci o Panie nasz
Twa miłość na wieki trwa
Bo dobroć Twa ponad wszystko jest
Twa miłość na wieki trwa
Śpiewajmy pieśń!

W mocy swej, majestacie swym
Twa miłość na wieki trwa
Na rozstajach dróg odnalazłeś nas
Twa miłość na wieki trwa

[: Śpiewajmy pieśń!:]
[: Alleluja:]

Na zawsze Bóg jest wierny
Na zawsze dobry jest
Na zawsze Bóg jest z nami
Na zawsze

Chwały blask, Twojej łaski moc
Twa miłość na wieki trwa
Zbawco nasz, chcemy krzyczeć w głos:
Twa miłość na wieki trwa

[: Śpiewajmy pieśń!:]
[: Alleluja:]

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

289

Tyś jak powietrza wiew
Tyś jak powietrza wiew
Swym Świętym Duchem
Przenikasz mnie
A ja...
Tak pragnę Ciebie
A ja...
Tak Ciebie pragnę, Jezu

Tyś jak powszedni chleb
Tyś jak powszedni chleb
Swym Świętym Słowem
Wypełniasz mnie

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Słowo Boże, Modlitwa - Wyznanie

290

Otwórz oczy duszy mej Panie
Otwórz oczy duszy mej
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie

Widzieć miłość i wielkość Twą
Doświadczać Twej potęgi i chwały
Tyś Jezus - wywyższony Pan
Śpiewam Ci
Święty, święty, święty
Święty, święty, święty

Święty, święty, święty
Chcę widzieć Ciebie

Tagi: Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus

291

Jak miłe są przybytki Twe
Panie Zastępów
Ma dusza tęskni do przedsionków Twych
Tam serce me spokojne jest
Panie Wszechmocny
Spod skrzydeł Twych pieśń chwały
śpiewać chcę

Ref. Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w przedsionkach niż
Gdziekolwiek tysiąc

I tylko tego pragnę dziś
Odnaleźć Ciebie
Tam gdzie Twa moc i chwały
Twojej blask
I tylko tego pragnę dziś
Odnaleźć Ciebie
Tam gdzie Twa moc i chwały
Twojej blask

Ref. Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych ....

Me serce woła dziś:
Tyś skałą, tarczą mi!
Radośnie śpiewam chwały pieśń
O proszę Panie weź
I mocno przytul mnie
Chcę blisko Ciebie być
Chcę blisko Ciebie być
Chcę być...

Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w przedsionkach niż
Gdziekolwiek tysiąc

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

292

Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci hołd
Tyś jest Wszechmocny, Wielki Pan
Twa Chwała i Moc wiecznie trwa, wiecznie trwa

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Wszechmoc, Bóg, Głoszenie Ewangelii

293

Oto Pan, oto Król,
Zbawca nasz, Boży Syn,
Ojciec nasz, Jahwe Król,
Święty Pan, Tyś wiecznie żywy Bóg.

Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię.
Ty ogarniasz cały świat,
Okazujesz łaską Swą.
Chwalimy Cię i uwielbiamy Cię,
Panie Jezu Zbawicielu nasz. x2

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie

294

Nie szczycę się mądrością swą Panie
Nie szczycę się dostatkiem swych sił
Nie jestem dumny z tego co posiadam
Tylko Tobą Panie szczycę się.

Jakże wzniosły jest twój tron
Ty rządzisz narodami
Jakże wzniosły jest twój tron
Cała ziemia drży
Jakże wzniosły jest twój tron
Stwórco mój, Zbawco mój
Tylko Tobą Panie szczycę się

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

295

Ref. Mój Jezus Królem królów jest
Mój Jezus władać będzie wciąż
Królestwo Jego wiecznie trwa
On zbawił duszę mą
I teraz we mnie mieszka już

On dał mi całkiem nowe życie
Uczynił mnie dzieckiem światłości
Dziedzictwem swym obdarzył mnie
Bo umiłował mnie mój Ojciec, Bóg

Ref. Mój Jezus Królem królów jest
Mój Jezus władać będzie wciąż
Królestwo Jego wiecznie trwa
On zbawił duszę mą
I teraz we mnie mieszka już

On wziął na siebie moje winy
On wyrwał mnie z królestwa ciemności
Choroby wszystkie wziął na siebie
I już nie muszę się niczego bać

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

296

Godzien, o godzien jest Bóg
Siedzący na tronie
Baranek wśród chwał,
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc
Błogosławieństwo i cześć

Ref.: On Panem jest od wieków na wieki /x3 Amen

Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W miłości i prawdzie
Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc
Błogosławieństwo i cześć.

Ref.: On Panem jest od wieków na wieki /x3 Amen

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu

297

[: Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając miłość Twą. :] x2

Ref. [: Bo wielkiś Ty,
Wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt,
Nie dorówna Tobie nikt. :] x2

[: Jesteś mą nadzieją, wiarą życiem,
Daj mi poznać Twoje drogi,
Bym nie zbłądził nigdy już. :] x2

[: Jesteś świata Panem i opoką,
W Tobie składam troski swoje,
Tobie daję serce swe. :] x2

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

298

Mój Jezus, Zbawiciel
Nie ma innego niż Ty!
Przez wszystkie dni wielbić Cię chcę,
Wspaniałą, wielką miłość Twą.
Mój pokój, zbawienie, twierdza schronienia od zła
Pozwól mi wciąż, całym mym tchem
Nieustannie wielbić Cię!

Podnieś swój głos, godzien chwały jest Bóg
Wszystkie narody oddajcie cześć Mu
Niebo niech zabrzmi, a góry upadną
Od blasku chwały Twej!

Wszystkim co mam będę wielbić Cię dziś
Teraz i zawsze chcę w Tobie się skryć
Niczego na świecie nie pragnę,
Bo Ciebie mam!

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie

299

Gdy przechodził będziesz wody, będę z tobą
Gdy przez rzeki – nie zaleją one ciebie
Nie bój się, bo cię wykupiłem
Twym imieniem cię nazwałem, jesteś mój!

M: Bo Ja jestem Pan, twój Bóg/K: Ja jestem Pan, twój Bóg
M: Ja jestem Pan, twój Bóg/K: Ja jestem
Święty, Izraelski
Wybawiciel!

M:Ja jestem Pan/K:Nie bój się
M:Ja jestem Pan/K:Nie bój się
Ja jestem Pan!

Gdy przechodził będziesz ogień, będę z tobą
Żaden płomień cię nie spali i nie spłoniesz
Nie bój się, bo cię wykupiłem
Twym imieniem cię nazwałem, jesteś mój!

Tekst pieśni na podstawie: Izajasza 43:1-4
Tagi: Wyznanie, Fragment Pisma Świętego

300

|: Jak to dobrze jest, że jesteś tu, Panie
Jak to dobrze jest , że jesteś tu :|x2

Ref: |: Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być
Przy Tobie zawsze być, przy Tobie być :|x2

|: Naucz, Panie, mnie tej wielkiej miłości
Naucz, Panie, mnie jak kochać Cię :|x2

Ref: |: Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być
Przy Tobie zawsze być, przy Tobie być :|x2

|: Umiłowałem Ciebie, Panie,
I zaufałem Ci :|x2

Jak dobrze być przy Tobie,
Uwielbiać świętość Twą
W świetlistej Twej Osobie
Pokładać ufność swą.

|: Umiłowałem Ciebie, Panie,
I zaufałem Ci :|x2

Przynoszę puste ręce przed Twój ołtarza tron
Lecz me gorące serce zobaczy przecież On

|: Umiłowałem Ciebie, Panie,
I zaufałem Ci :|x2

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Modlitwa - Prośba

301

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...

I anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują
Chwała na wysokości...

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości...

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy
Chwała na wysokości...

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

302

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Przed nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

Długo wzdychali, długo czekali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

Hej ludzie prości Bóg z wami gości
skończony czas niewoli.
On daje siebie chwała na Niebie
i pokój ludziom dobrej woli.

Tagi: Boże Narodzenie, Do posłuchania
Link: Magdalena Tul - Mizerna cicha

303

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.

Ref.: Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, i Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Ref.: Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Ref.: Chrystus się rodzi...

I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Ref.: Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa.
Króla nad królmi, Króla nad królmi
Uwielbić Chrystusa.
Ref.: Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
Dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony
Na zielonym sianie.
Ref.: Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
Jezu niezmierzony.
Ref.: Chrystus się rodzi...

Tagi: Boże Narodzenie

304

Jesteś blisko mnie a tęsknię za Duchem Twym,
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi,
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów że:

Ref: Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

Jesteś blisko mnie, potrzebuję cię wciąż
Kocham słowa Twe, one pokarmem są,
Dla duszy mej każdego dnia, posilam się
I czuję znów że:

Twoja miłość...

Jesteś blisko mnie, miłość dajesz mi swą
Jesteś tarczą mi, Tyś obroną jest mą,
Słyszę Twój głos w sercu mym,
Otwieram się i czuję znów że:

Twoja miłość jak....x2

Oryginalny wykonawca: Mietek Szcześniak/New Life Music
Tagi: Słowo Boże, Duch Święty, Modlitwa - Wyznanie, Do posłuchania
Dodatkowe informacje: tekst 2 i 3 zwrotki napisał Grzegorz P.
Link: Śpiewa Mietek Szcześniak

305

Kiedy ranne wstają zorze
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na Niebie
I szukam Go wkoło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg

306

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!

My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.

Tagi: Boże Narodzenie, Aniołowie

307

Drogą Via Dolorosa Jeruzalem w tamten dzień
Umęczony zbity człowiek wolno szedł.
Tłum się cisnął z wszystkich stron
Wykrzykując słowa te: "Ukrzyżuj Go".

Kolce wieńca cierniowego mocno w skronie wbiły się,
Z pleców pociętych biczowaniem spływała krew.
Z trudem stawiał każdy krok,
Gdyż ohyda ludzkich grzechów ciążyła Mu.

Ref.: Drogą Via Dolorosa zwaną drogą cierpień mąk,
Jak Baranek Mesjasz szedł - Chrystus Król.
Dobrowolnie tędy szedł,
Bo umiłował ciebie i mnie.
Drogą via Dolorosa na śmierć na Golgotę.

Drogą Via Dolorosa Jeruzalem w tamten dzień,
Człowiek na śmierć osądzony wolno szedł.
W tłumie słychać drwiący śmiech
Jeszcze ciągle nie dość im zniewagi tej.

Ref.: Drogą Via Dolorosa...

Ta krew, która ma moc
Brud grzechów z duszy zmyć
Znaczyła na drodze ślad
W samym sercu Jeruzalem.

Ref.: Drogą Via Dolorosa...

Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus
Link: Via Dolorosa - Sandi Patty - Oryginalne wideo - wersja angielska + część pieśni po hiszpańsku.

308

Miał koronę cierniową ze szkarłatu płaszcz
berło z trzciny do rąk Mu podali.
[:Na kolana padając szydzili Zeń tak:
Pozdrowiony bądź Królu Żydowski:]

Zasłonili Mu oczy i bili Go w twarz,
Kolce z ciernia wbijały się w czoło.
[: Pluto nań, kiedy On broczył krwią, pełen ran
Tłum naśmiewców zeń szydził wokoło :]

Choć tak bardzo ucierpiał Zbawiciel, nasz Pan
chociaż bardzo już był umęczony
[:Coraz bardziej ból duszy zwiększało Mu to,
że od swoich był tak odrzucony :]

Po okrutnym zhańbieniu Go, dano Mu krzyż,
Miał go dźwigać, lecz padł wyczerpany
[:To za ciebie, mój bracie, On hańbę tę zniósł
Byś od zguby mógł być zachowany :]

Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus

309

1. Czy wiesz, że na Golgocie ten krzyż straszny stał,
gdzie umierał nasz Zbawca i Pan?
To za grzech twój w ofierze On życie Swe dał,
by zbawienia dar ludziom był dan.

Ref.: Pomóż mi, Boże mój,
Pojąć dziś Miłość Twą,
Że na krzyżu Twój Syn za mnie zmarł.
Abym mógł wiernie iść i nadzieję mieć tę,
Że Ty Sam przeprowadzisz przez świat.

2. Nie zapomnij, iż Jezus tak czysty bez win
między Niebem a Ziemią tam zmarł,
aby z Ojcem na wieki pojednać cię Swym,
byś żywota wiecznego miał dział.

Ref.: Pomóż mi, Boże mój…

3. Bóg od dawna cię woła, o usłysz Jego głos,
przyjmij w serce te słowa i żyj.
Tyś szczęśliwy, żeś światu zaprzedał swój los,
nie doceniasz ofiary tej krwi.

Ref.: Pomóż mi, Boże mój…

4. W każdy czas pamiętajmy, że Jezus, nasz Pan
przez Swą miłość Sam podjął ten krzyż.
On Zbawienie i radość dla wiernych Swych dał,
więc miłujmy i my Jego dziś.

Ref.: Pomóż mi, Boże mój…

Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus

310

1. On szedł w spiekocie dnia
i w szarym pyle dróg
a idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł,
On nie znał, kto to wróg
pochylał się nad tymi którzy płaczą.

Ref: Mój Mistrzu,
przede mną droga,
którą muszę przebyć tak jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie,
których kochać trzeba tak jak Ty.

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar
wziąć w ramiona tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko,
jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. Idziemy w skwarze dnia
i w szarym pyle dróg
a On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść,
zapomnieć kto to wróg
pochylać się nad tymi którzy płaczą.

Ref: Mój Mistrzu...

3. On drogą męki szedł,
na krzyż by zbawić mnie
miłość silniejsza od wszelkiego bólu
wśród wrogich grzesznych dusz,
w milczeniu swoich ust,
krwią brocząc dał zawiesić się na krzyżu.

Ref: Mój Mistrzu...

Oryginalny wykonawca: 3 zwrotka Grzegorz P
Tagi: Wielkanoc, Jezus Chrystus

311

Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją.
On nas wybawia z wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc, wnet zginąć by nam trzeba,
lecz walczy za nas chrobry Wódz, sam Bóg Go zesłał z nieba.
Któż On? - pytasz się? - Jezus On się zwie,
to Chrystus, nasz Pan, szatański zburzy plan,
innego nie masz Boga.

Choć diabłów pełen byłby świat, co połknąć by nas chcieli,
my nie boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli.
Książę ziemi tej w całej złości swej
nie szkodzi już nam, bo jest skazany sam
wszechmocnym Boga Słowem.

Niech Bożych słów nie tyka wróg! Wziąć sobie ich nie damy;
Duch Boży z nami, z nami Bóg i z łaski swej darami.
Choć pozbawią źli żony, dzieci, czci,
Chytra grabież ta zysk lichy wrogom da;
Królestwo naszym będzie.

Tekst pieśni na podstawie: Wolne tłumaczenie Psalmu 46
Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Hymn
Dodatkowe informacje: Pieśń autorstwa Marcina Lutra, zwana Hymnem Reformacji. Niniejszy tekst jest kompilacją wersji ze „Śpiewnika Pielgrzyma“ i wersji ks. Romańskiego

312

Ref.: Jezus mój, dobry jest,
On włożył chwały pieśń w serce me.
Jezus mój,dobry jest,
Poprzez ciemność wciąż przebija Jego blask.
Jezus mój, dobry jest w każdy czas.

1. Grzesznikiem byłem nic nie wartym,
Ale Jezus za mnie zmarł.
On wypełnił mnie swym Duchem,
Więc ogłaszam teraz wam,
Jego miłość nieskończoną, Jego łaskę,
która wiecznie trwa.

Ref.: Jezus mój dobry jest...

2. Jeśli idziesz poprzez ciemność,
Nie bój się On z tobą jest.
On cię zawsze poprowadzi.
On ochroni zawsze cię.
On cię nigdy nie porzuci,
Nie opuści, bo obiecał to.

Ref.: Jezus mój dobry jest...

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Wezwanie

313

1. Tajemny akord kiedyś brzmiał,
Pan cieszył się gdy Dawid grał,
Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje.
Kwarta i kwinta tak to szło.
Raz wyżej w dur, raz niżej w mol,
I z serca się wydarło: alleluja!

Ref.: Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.

2. Melodia ta doleci w dal,
Zatrzyma się u nieba bram
I odda pokłon Bogu jedynemu.
Całe stworzenie śpiewa mu
I chwali go, wywyższa go
I wszyscy wraz śpiewają alleluja!

Ref.: Alleluja...

3. Radosny akord teraz brzmi,
Bo Pan siłę wciąż daje mi
I dłonią swoją wciąż mnie podtrzymuje.
Teraz na pewno wiem już że,
On z grzechów mych wyzwolił mnie,
Więc chwalę go i śpiewam alleluja!

Ref.: Alleluja...

Tagi: Wyznanie, Bóg

314

W cieniu Twoich rąk
Ukryj proszę mnie.
Gdy boję się, gdy wokół mrok,
Bądź światłem, bądź nadziei dniem,
Wszystkim o czym śnię,
Głosem w sercu mym,
Jak ręka, która trzyma mnie,
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni,
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił.

Ref.: Chwyć mnie i nieś,
Niech niebo bliżej będzie.
Tak bardzo chcę,
W ramionach skryć się Twych. x2

Tagi: Modlitwa - Prośba, Bóg, Do posłuchania
Link: W cieniu Twoich rąk - w wykonaniu TGD

315

1. Jak się nie bać powiedz jak,
Kiedy w strachu żyje świat?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak uwierzyć powiedz mi,
Kiedy już nie wierzę w nic?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak mam kochać powiedz jak,
Kiedy rani mnie mój brat?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak być dobrym powiedz mi,
Kiedy świat jest taki zły?
Zaufaj Panu już dziś!

Ref.: Zaufaj Panu już dziś! (Zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś! x2


2. Jak mam walczyć powiedz jak,
Kiedy silnej woli brak?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak pokonać własny grzech,
Kiedy pokus tyle jest?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak się cieszyć powiedz mi,
Kiedy płyną gorzkie łzy?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak do ładu z sobą dojść,
Kiedy siebie mam już dość?
Zaufaj Panu już dziś!

Ref.: Zaufaj Panu już dziś! (Zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś! x2


3. Jak nie zbłądzić powiedz mi,
Kiedy nie wiem dokąd iść?
Zaufaj Panu już dziś!

Jak nadzieję w sercu mieć,
Kiedy wszystko wali się?
Zaufaj Panu już dziś!

Ref.: Zaufaj Panu już dziś! (Zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś! x2

Tagi: Wezwanie

316

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze.
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem swym rozświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło twej miłości,
Gdzie radośnie płynie czas.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg
Link: DeusMeus + Mietek Szcześniak

317

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi x2

Ref,: Alleluja (Alleluja), Alleluja (Alleluja), Alleluja
Chwała i cześć! x2

Tagi: Aniołowie, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie

318

Czy to ta mała dziewczyneczka,
Chłopczyk, co w piłkę lubił grać?
I jak się nagle dorosłymi
Mogli stać?

Ona się w piękność zamieniła,
A on, wprost nie uwierzyłbyś!
Wczoraj bawili się tu razem,
A dziś...

To świt, to zmrok,
To świt, to zmrok.
Płyną szybko dnie.
Nagle kwiat olśnił nas swą barwą.
Kiedy się zjawił, któż to wie?

To świt, to zmrok,
To świt, to zmrok.
Jak tu zliczyć dni?
Po zimach wiosny niosą życie.
Radość przeplata się i łzy.

Jaką im mądrość ofiaruję?
Czym na początek ulżę tu?
Od siebie będą się uczyli
Dzień po dniu.

Tak jakoś dobrze są dobrani,
Niewiele bywa takich par.
Pod baldachimem razem stać
To czar.

To świt, to zmrok,
To świt, to zmrok.
I już tyle lat.
Coś rodzi się i coś przemija,
Ale zostaje po nas ślad

Tagi: Do posłuchania
Dodatkowe informacje: Polska wersja utworu z filmu "Skrzypek na dachu"
Link: Fragment "Skrzypka na dachu" z oryginalnym wykonaniem [Po angielsku]
Link: "To świt, to zmrok" (Sunrise, sunset) - Anna Adamiak i Wiesław Bednarek

319

Radość wypełnia duszę mą,
Radość wypełnia mnie.
Źródło wód żywych jest w sercu mym.
Radość wypełnia duszę mą,
Radość wypełnia mnie,

Bo imię me w niebie wpisane jest. x3
Alleluja.

Tagi: Wyznanie

320

Wolę Jezusa niż złota czar,
Wolę być Jego od bogactw bez miar,
Wolę Jezusa niż cały ziemi krąg,
Wolę świadectwo Jego przebitych rąk.

Ref.: Niż władać jako potężny pan,
A w sidłach grzechu trwać sam.
Wolę Jezusa niż każdy skarb,
Jaki dać mi może ten świat.

Wolę Jezusa niż oddany tłum,
Wolę w wierności słuchać Jego słów,
Wolę Jezusa niż sławy blask,
Wolę się skryć, w cieniu Jego łask

Ref.: Niż władać jako potężny pan,
A w sidłach grzechu trwać sam,
[ Wolę Jezusa niż każdy skarb,
Jaki dać mi może, ten świat. ] x2

Tagi: Jezus Chrystus, Pokora, Wyznanie

321

Przyjacielem naszym Jezus.
Jak wspaniałym, wiernym On!
Z Ojcem swoim nas pojednał
I z szatańskich wyrwał szpon.
Któż to może wypowiedzieć,
Ile łask tracimy tu,
Gdy modlitwę zaniedbamy,
Nie ufając szczerze Mu?

Gdy nam wrogie moce grożą,
Koło nas tu burza dmie.
Nie musimy drżeć w bojaźni,
Gdy modlimy z wiarą się.
Jezus wiernym się okaże,
Pomoc pewną zsyła nam.
On potężnym jest Wybawcą
I do próśb się skłania Sam.

Gdy nas smutki, troski dręczą,
Dniem i nocą, w każdy czas,
Gdy ufamy, gdy wołamy,
Jezus wyratuje nas.
Gdy nas zdradzą przyjaciele,
Wznośmy głos przed łaski tron.
Pan nas nigdy nie opuści.
Wiernym był i będzie On!

Tagi: Wyznanie, Jezus Chrystus, Do posłuchania
Link: Przyjacielem naszym Jezus - wyk. Janusz Bigda

322

1. Gdy pokój jak rzeka
wypełnia duszę mą
Choć fale cierpienia ją rwą
Cokolwiek mnie spotka,
Ty uczysz wciąż mnie
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

2.Choć szatan mnie nęka,
choć próby nastał czas
Niech myśl ta podtrzyma mnie dziś,
Że Jezus zwycięstwem
uczynił swój krzyż
I swą krew przelał za duszę mą!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

3. Wspaniała nowina,
że Jezus za mnie zmarł
On za mnie przekleństwem się stał,
A ja w mej wdzięczności
wyśpiewać to chcę:
Pana chwal, Pana chwal duszo ma!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

4. Sens życia odkryłem
w Chrystusie, Zbawcy mym,
Cokolwiek mnie spotka
trwam w Nim
Bo w każdej potrzebie
mój Pan wspiera mnie
Swym pokojem wypełnia me dnie!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

5. Już żyję w Chrystusie,
On gwiazdą jest mą,
W ciemności nie będę się bał
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią
W Nim pokoju wiecznego mam dział!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

6. Nasz Panie, czekamy,
aż przyjdziesz w chwale swej
Gdyż niebo - nie grób - to nasz cel
Dźwięk trąby anielskiej oznajmi ten dzień
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Ref: Dobrze jest, duszy mej
Dobrze jest, dobrze jest duszy mej!

Oryginalny wykonawca: "It is well with my soul" - hymn z XIX w., autor Horatio Spafford
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Dobrze jest duszy mej - wersja po polsku - Wersja a cappella
Link: It Is Well - Wersja angielska

323

Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz,
Gdy rozmyślam nad miłością Twą,
Kiedy to co wokół mnie niknie wnet
W światłości Twej.

Gdy dotykam sobą serca Twego.
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Wtedy to co wokół mnie niknie wnet
W światłości Twej.

Ref.: Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.
Bo mego życia cel, to wielbić Cię.
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.
Bo mego życia cel to wielbić Cię.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Pokora, Modlitwa - Wyznanie

324

Chwała, chwała, Barankowi cześć!
Chwała, chwała, Barankowi cześć!

On godzien chwały jest
I godzien by Go czcić.
Nasz Pan na tronie Swym.

Wielbijmy Go,
Bo godzien chwały jest.
Nasz Pan na tronie Swym.

Tagi: Jezus Chrystus, Wezwanie

325

Ref.: [Jezus, Jezus, Jezus] x4 o-o

1. [Kocham, więc nie muszę się bać.
Zabierz mój strach, zabierz mój strach,
zabierz mój strach.] x2

[Jezus mówi ci, że miłość ta
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach.] x2

Ref.: [Jezus, Jezus, Jezus] x4 o-o

2. [Jezus daje ci miłość Swą.
Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się.] x2

[Jezus mówi ci, że miłość ta
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach.] x2

Ref.: [Jezus, Jezus, Jezus] x4 o-o

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Do posłuchania
Link: Kocham więc nie muszę się bać - Deus Meus

326

Ta krew z grzechu obmywa mnie.
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta krew z grzechu obmywa mnie.
To jest Baranka święta krew.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Wyznanie o Jezusie

327

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,
Będziemy klaskać w dłonie swe,
Kiedy nasz Pan, stanie z nami twarzą w twarz,
Spotkamy się w nowym Jeruzalem.

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,
Będziemy klaskać w dłonie swe,
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas,
Przed Ojcem swym przed Adonai.

Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się,
Co dawno już objawił Bóg,
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się,
Nie poddawaj się!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie, Do posłuchania
Link: Będziemy tańczyć będziemy śpiewać - wykonanie zespół Adonai

328

1. Kochany bracie, kochana siostro.
Nie wiem kim jesteś, nie wiem gdzie żyjesz,
Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko.
Chcę dać ci siebie.

Ref.: Takie jest prawo miłości, które dał Pan.
Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram.
Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy,
I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.

2. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz,
Na jakiejkolwiek, spotkam cię drodze,
Zawsze otwarte, moje ramiona,
Przygarną ciebie.

Ref.: Takie jest prawo miłości...

Tagi: Bóg, Wyznanie

329

1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc,
Spoglądam na niebo pełne gwiazd,
Wtedy myślę, czy życie to ma sens,
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz.

Ref.: O Boże, o Boże, Panie mój,
Nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

2. Kiedy w życiu, tak pełnym rozczarowań,
Przez grzechu kamienie potknę się:,
Kiedy spokój utonie, w fali knowań,
Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.

Ref.: O Boże...

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą,
Hen w górze cel wędrówki tej,
I choć czasem sił braknie, moim nogom,
To ja dojdę tam, gdy zaufam Ci.

Ref.: O Boże...

4. Zatrzymaj się na chwilę w tej gonitwie,
Odetchnij pięknem tego świata,
Zatrzymaj się na chwilę w tym wyścigu,
Zauważ w potrzebie swego brata.

Ref.: O Boże...

5. Zatrzymaj się na chwilę w tej wędrówce,
Nad tym co kryjesz w sercu swoim,
Zatrzymaj się na chwilę na tej drodze,
I pomyśl czasami po co żyjesz.

Ref.: O Boże...

Oryginalny wykonawca: zwr.4 i 5 ta Grzegorz P
Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie
Dodatkowe informacje: 4 i 5 zwrotka autor Grzegorz P.

330

1. Jesteś radością mojego życia.
O-o-o Panie mój x2

Ty jesteś moim Panem. x3
Na zawsze jesteś Panem mym. x2

2. Jesteś pokojem mojego życia...

3. Miłością...

4. Zbawieniem...

5. Nadzieją...

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Jezus Chrystus

331

Ofiaruję Tobie, Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki,
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Jezus Chrystus, Pokora

332

Schowaj mnie pod skrzydła Swe.
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie.
Panie Królem tyś spienionych wód.
Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg.

Odpocznę dziś w ramionach Twych.
Dusza ma w Tobie będzie trwać.

Ref.: Kiedy fale mórz...

Tagi: Modlitwa - Prośba, Do posłuchania, Poddanie Bogu
Link: Schowaj mnie - White Soul

333

1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym słowem Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się.

Ref.: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! x2

2. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze
I widzę gwiazd niepoliczonych rój,
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze,
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój.

Ref.: Me serce w uwielbieniu...

3. Gdy z słowem Swym stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą.

Ref.: Me serce w uwielbieniu...

4. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza,
Zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży.
A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza,
Owszem ich znosisz w cierpliwości Swej.

Ref.: Me serce w uwielbieniu...

5. Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma,
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda.

Ref.: Me serce w uwielbieniu...

6. Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
Gdy dana będzie mi czystości szata,
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.

Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! x2

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Wyznanie o Bogu, Do posłuchania
Link: Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże - Janusz Bigda

334

[ Barankowi cześć, Barankowi cześć,
Barankowi cześć, chwała Mu!] x2

[Alleluja, alleluja!
Barankowi cześć, chwała Mu!] x2

[Jezus z Judy Lew, On zwycięzcą jest,
Bo zwyciężył już diabła moc.] x2

[Alleluja, alleluja!
Pan zwyciężył już diabła moc.] x2

Tagi: Wezwanie, Jezus Chrystus

335

Nie ma takich gorzkich łez,
Nie ma takich smutnych chwil,
Których nie uleczy mój Bóg.

Wstanę ach, poderwę się,
Pootwieram wszystkie drzwi.
Dobry Bóg przebaczył mój grzech.

Ref.: Wielbię Cię Panie mój.
Chcę się przytulić do Twoich stóp.
Tańczyć dla Ciebie chwały pieśń. x2
 

Tagi: Modlitwa - Wielbienie
Link: Nie ma takich gorzkich łez - New life M i Deus Meus.
Link: "Nie ma takich gorzkich łez" - Zespoły: "New Life" + "Deus Meus"

336

Ogniwem swej miłości złączył nas Pan.
W nasze serca On swoją łaskę wlał.
Bóg nowego życia wody w nas wlał
Przewodnikiem w naszym życiu się stał.

Ref.: Miłość ta, ona wiecznie trwa,
Którą jest Jezus Pan.
W naszych sercach On stale żyć chce,
A kiedy wezwie was, przed Swój święty tron.
Czcijcie Imię Pana chwał.

Gdzieś nad wami Pan podnosi swą dłoń.
Błogosławi was w imieniu Swym.
On obdarzy chwałą, zwieńczy wam skroń,
Gdy wiernymi znajdzie was w Swój dzień.

Ref.: Miłość ta, ona wiecznie trwa,
Którą jest Jezus Pan.
W naszych sercach On stale żyć chce,
A kiedy wezwie was, przed Swój święty tron
Czcijcie Imię Pana chwał.

Tagi: Miłość, Wyznanie o Bogu, Śmierć

337

Niebiańską radość w sercu mym,
Przeżywać daje Pan.
Wyrywa z bied, uśmierza ból,
Do nieba wiedzie Sam.

Ref.: Ten kraj, ten kraj.
Doń tęskni dusza ma,
Gdyż nie ma szczęścia ponad to,
By żyć w Królestwie dnia.

O, Panie Jezu, Zbawco mój,
Racz przyjąć wdzięczność mą,
Gdy brak pokoju w sercu mym,
Ty z góry ześlij go.

Ref.: Ten kraj, ten kraj...

Więc czekam Panie chwili tej,
Przede mną górny kraj.
Porzucę ziemię pełną łez,
Gdyż moim będzie raj.

Ref.: Ten kraj, ten kraj...

Tagi: Do posłuchania, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie
Link: Niebiańską radość - Śpiewa Janusz Bigda

338

1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd,
I ogromne słońce przed Panem swym tańcz.

Ref.: O Najwyższy nasz
Na dłonie wzniesione me spójrz.
Niech płynie chwała jak kadzideł dym.

2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci
Potoki niech huczą, jezior tafla lśni.
A szczytów majestat, sięgający chmur,
Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.

Ref.: O Najwyższy nasz...

3. Sam długo błądziłem, szukając swych dróg.
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud.
I Tyś mi objawił, że stworzyłeś świat,
Wierzący to owce, a Tyś pasterz nasz.

Ref.: O Najwyższy nasz...

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Wyznanie
Link: Przeogromna ziemio

339

Twe światło jest na drodze mej,
Nikt nie zgasi go.
Wiem nie zgubię się,
Bo we mnie jasno jest,
Świecisz Ty, w każdej ciemności,
Blaskiem Swym, ogarniasz mnie.

Tagi: Jezus Chrystus, Bóg, Modlitwa - Wyznanie, Do posłuchania
Link: Mate.o - Twe Światło

340

Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Wyznanie o Jezusie, Zmartwychwstanie, Wyznanie, Do posłuchania
Link: Jezus zwyciężył - Nagranie zawiera dwa wykonania tej piosenki (pierwsze: koncert Jednego Serca Jednego Ducha; drugie [od 5 min 08 sek)] Deus Meus & Oweyo).

341

Pustą, samotną drogą,
Z sercem pełnym od win
I ze spuszczoną głową,
Szedł marnotrawny syn.

Wróć synu, wróć z daleka,
Wróć synu, wróć, Ojciec czeka.

I wychodzi na drogę,
I wygląda stęskniony,
Czy nie wracasz do domu.
Tyle razy odchodzisz
I powracasz skruszony,
A On zawsze dla ciebie,
Ma otwarte ramiona.

Pustą, samotną drogą,
Z sercem pełnym od win
I ze spuszczoną głową,
Szedł marnotrawny syn.

Wróć synu, wróć z daleka,
Wróć synu, wróć, Ojciec czeka.

Roztrwoniłeś swą miłość,
Z pustym sercem powracasz,
A On tobie przebacza,
I wychodzi naprzeciw Ojca serce zbolałe:

Wreszcie, synu, wróciłeś, tak czekałem! x2
Wróć jeszcze czas, nie zwlekaj!
Jak długo jeszcze każesz czekać.

Synu wróciłeś! Tak czekałem.

Tagi: Wyznanie o Bogu, Nawrócenie, Dla dzieci

342

Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się, Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe serce
I kres swą męką najdroższą
Świat od zagłady ocalić

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

Tagi: Boże Narodzenie, Jezus Chrystus, Do posłuchania
Link: Nie było miejsca dla Ciebie

343

Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam,
Izdebkę małą i więcej nic.
Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebiańskiej,
Będę mieć pałac, co złotem lśni.

Ref.: Tak, ja mam pałac, tam poza górami,
W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę da.

Choć tutaj często zmęczony, znękany,
I tak, jak prorok pod głową mam głaz,
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę,
Swój własny pałac na wieczny czas.

Ref.: Tak, ja mam pałac, tam poza górami...

Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,
Ja pielgrzymuję do górnych stron,
Ja szukam miasta ze złotymi drogami,
Tam ja dostanę koronę i dom.

Ref.: Tak, ja mam pałac, tam poza górami...

Tagi: Wyznanie
Link: Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam

344

On moim Panem - jedyny mój Bóg.
Niczego nie brak, gdy ze mną jest On.
O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc,
Chodząc czy leżąc - On światłem mym jest.

Bóg mą mądrością, On jest prawdą mą.
Na zawsze przy mnie, nie jestem już sam.
Jam Jego dzieckiem, On jest Ojcem mym.
Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan.

Bóg moją tarczą i mieczem mym jest.
On moją zbroją i siłą mą też.
On moją skałą i schronieniem mym.
W górę podnosi, kieruje mnie tam.

Bogactw nie pragnę, nie nęci ich blask.
On mym dziedzictwem,
On chwałą mą jest.
Tylko On jeden, mój Stwórca i Pan,
Niebieski Król i najdroższy mój skarb.

Król mój jedyny zwycięstwo mi dał,
Radość niebieską i blask pełni dnia.
[Miłości moja, cokolwiek ma przyjść,
Bądź moim Panem, jam sługą Twym jest] x2

Tagi: Hymn, Wyznanie, Bóg

345

Piękna to kraina, ziemia istny cud,
Jest tu słońce, jest tu mleko, jest tu miód,
Tu się urodziłem, tutaj będę żyć,
Niech się dzieje tutaj, co ma być.

Ref.: Ziemia ma od lat, tu siostra ma i brat,
Ziemia skąd mój ród, ziemia gdzie mój lud
Tu się urodziłam, tutaj będę żyć,
Niech będzie co ma być.

Kraj ma brzegi morza, mnóstwo pól i łąk,
Barwnych kwiatów, ślicznych dzieci krąg.
Piaski ma południe, północ ma Hermon,
Wschód i zachód dwóch granicznych stron.

Ref.: Ziemia ma od lat...

W Tobie ma nadzieja, w Tobie wiary czar.
I modlitwy szczerej serca żar,
Wita mnie jutrzenka, wita jasny dzień.
Wszak widzicie, to już nie jest sen.

Ref.: Ziemia ma od lat... x2

Tagi: Dla dzieci, Modlitwa - Wyznanie

346

Nie wystarczy powiedzieć,
Że jestem dzieckiem Bożym,
Bo me życie, ma postawa,
Prawdę ludziom powie,
Powołany zostałem,
By światu nieść Chrystusa,
Tylko wtedy szczęśliwa,
Będzie moja dusza.

Ref:. Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi.
Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi.
Więc idziemy na cały świat,
Głosić dobrą nowinę.
Więc idziemy na cały świat,
Czynić uczniami narody,
Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi,
Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi.

Pan Jezus obiecał,
Że zawsze będzie z nami.
Poprowadzi do ludzi,
Ochroni przed wrogami.
Zaufajmy Mu dzisiaj,
On będzie nas używał.
Duchu Święty przygotuj
Kościół swój do żniwa.

Ref.: Tobie dana jest wszelka moc...

Przed Panem wkrótce staniemy twarzą w twarz,
A On dokładnie rozliczy wszystkich nas.

Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi.
Tobie dana jest wszelka moc,
Na niebie i na ziemi.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Bóg, Jezus Chrystus, Głoszenie Ewangelii, Wszechmoc

347

[: Kiedy rano wstaję, Panie :] x3 - chcę Jezusa!

Ref.: Chcę Jezusa, chcę Jezusa!
Miejcie sobie cały świat – a ja, Jezusa!

[: Kiedy jestem, Boże, sam :] x3 - chcę Jezusa!

Ref.: Chcę Jezusa, chcę Jezusa!
Weźcie sobie cały świat – a ja, Jezusa!

[: Gdy mi przyjdzie żegnać się :] x3 Chcę Jezusa!

Ref.: Chcę Jezusa, chcę Jezusa!
Miejcie sobie cały świat!
Weźcie sobie cały świat!
Bierzcie wszystko, co ma świat!
[: Ja mam Jezusa! :] x2

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Jezus Chrystus, Bóg

348

1. Czy to ta mała dziewczyneczka,
Chłopiec co w piłkę lubił grać,
Kiedy i jak się dorosłymi mogli stać?
Ona się w piękność zamieniła,
Młodzieńcem pięknym on się stał.
Wczoraj misiami się bawili, a dziś...

Ref.: [: To świt, to zmierzch :] x2
Płyną szybko dnie.
Miłość ich serca połączyła,
By jednym ciałem stali się.
[: To świt, to zmierzch :] x2
Płyną szybko dni.
Po zimach wiosny niosą życie,
Radość przeplata się i łzy.

2. Włożą na palce swe obrączki,
Miłość swą obiecają tu.
Od siebie będą się uczyli, dzień po dniu.
Tak jakoś dobrze się dobrali,
Niewiele było takich par,
Bo przed ołtarzem stać, to ma swój czar.

Ref.: To świt, to zmierzch...

3. Jeśli Pan domu nie zbuduje
Na próżno człowiek trudzi się.
Pan waszym życiem pokieruje,
On moc tę ma!
Posłuszni Jego Słowu bądźcie,
Niech miłość, radość kwitnie w was.
Szczęście niech nigdy nie opuszcza
Po wieczny czas.

Ref.: To świt, to zmierzch...

Oryginalny wykonawca: tekst zmieniony , 3-cia zwrotka Grzegorz P
Tagi: Do posłuchania
Link: Fragment "Skrzypka na dachu" z tą pieśnią [Po angielsku]

349

Jest takie miejsce na tej ziemi,
O którym wiele mówi się.
To miasto zwie się Jeruzalem,
W tym Bożym świetle budzi się.
Choć byłem tam i to widziałem,
Choć się raduje serce me,
Lecz wszystko zrobię by zobaczyć
To nowe, by tam ujrzeć cię.

Ref.: Jeruzalem, Jeruzalem, to nowe miasto z moich snów.
Jeruzalem, Jeruzalem, dopomóż Panie bym ujrzał je.

Tak pragnę w prawdzie iść przez życie,
Tak pragnę z serca służyć ci,
Tak pragnę byś mnie wciąż używał,
Bym mógł wyśpiewać chwałę ci.
Jest wiele serc, które nie wiedzą,
Że tam szykujesz miasto swe,
To miasto bliskie memu sercu,
Tak bardzo pragnę ujrzeć je.

Ref.: Jeruzalem, Jeruzalem, to nowe miasto z moich snów.
Jeruzalem, Jeruzalem, dopomóż Panie bym ujrzał je.

Lecz choć bym sen miał najpiękniejszy,
I najwspanialszy widział w nim raj,
Nie jestem w stanie tego pojąć,
Co Bóg szykuje dla nas tam.
Bo tak pięknego,cudnego miasta,
Tu na tej ziemi nie zna świat,
Lecz miasto to możesz zobaczyć,
Gdy serce Bogu oddasz rad.

Ref.: Jeruzalem, Jeruzalem, to nowe miasto z moich snów.
Jeruzalem, Jeruzalem, dopomóż Panie bym ujrzał je. x2

Tagi: Wyznanie

350

1.Bliżej, o bliżej, schroń, proszę, mnie,
Przylgnąć na zawsze do Ciebie już chcę!
Do Twojej piersi przygarnij mnie,
[: Chowaj mnie, Jezu, na swym serca dnie. :] x2

2. Bliżej, o bliżej, choć nie mam nic,
Co mógłbym Tobie, o Panie, dać dziś,
Bo grzeszne serce w ofierze mam –
[: Weź je, mój Królu, i oczyść je sam! :] x2

3.Bliżej, o bliżej, na zawsze Twym!
Chętnie porzucę co na świecie tym:
Świeckie rozkosze, złudny ich czar.
[: Tylko Tyś, Jezu, największy mój Dar! :] x2

4. Bliżej, o bliżej, do końca dni,
Aż do Twej chwały wejść przyjdzie mi.
Bym w Tobie, Jezu, zawsze mógł żyć!
[: Bliżej, mój Zbawco, na wieki się skryć! :] x2

Tagi: Modlitwa - Prośba, Jezus Chrystus

351

[: Jak otacza pasmo gór Jeruzalem,
tak Pan otacza w krąg Swój lud. :] x2

[: Kto ufa Mu, nie zachwieje się,
bo Pan otacza w krąg Swój lud. :] x2

[: Jak otacza pasmo gór Jeruzalem,
tak Pan otacza w krąg Swój lud. :] x2

[: Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Boga, wszystkie ludy. :] x2

[: Albowiem łaska Jego można jest nad nami,
A wierność Jego trwa na wieki. :] x2

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Tagi: Bóg, Wezwanie, Do posłuchania

352

Czyś spragniony, czyś jałowy,
Przyjdź do źródła żywej wody!
Czyś znużony, obciążony,
Odpręż się u źródła wody.

Chrystus wzywa do odnowy
U stóp krzyża żywej wody,
Złóż swe życie: stare minie,
Oto wszystko będzie nowe!

Ref.: Rzeka jest, co łaską wylewa się,
Z domu Pana płynie strumień ten!
Nasza ufność jest w Nim,
Więcej nie lękaj się!
Wielbij Pana żywej wody!

A kto pragnie, niechaj przyjdzie
Do Jezusa, i niech pije!
Kto Weń wierzy, z wnętrza jego
Płyną rzeki wody żywej!

Ref.: Rzeka jest, co łaską wylewa się,
Z domu Pana płynie strumień ten!
Nasza ufność jest w Nim,
Więcej nie lękaj się!
Wielbij Pana żywej wody!

Tagi: Wezwanie, Bóg, Do posłuchania
Link: Keith & Kristyn Getty - Living Waters (oryginalne wykonanie)

353

Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Memu Zbawcy, Jezusowi.

Za dzieła Twe wychwalam Cię,
Kochany Zbawco, drogi Jezu.

Raduję się, bo nazwałeś mnie Swym.
Tylko z Tobą pragnę być.

W Twych ramionach się skryć.
W Twych ramionach się skryć.
Więc przytul mnie i ukryj mnie
W Twych ramionach dziś.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Jezus Chrystus, Do posłuchania, Wyznanie, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Prośba
Link: Pieśń w wykonaniu Tumultus Gaudium

354

[: Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń,
teraz, zawsze, na wieki, Amen. :] x2
Alleluja x3, Amen!

[: Jezusowi, Królowi, będę oddawać cześć,
teraz, zawsze, na wieki, Amen. :] x2
Alleluja x3, Amen!

[: Jego Słowem codziennie będę napełniać się
teraz, zawsze, na wieki, Amen. :] x2
Alleluja x3, Amen!

Pełny Ducha, przez Psalmy, pieśni w sercu swym
Będę Panu śpiewać i grać!
Alleluja x3, Amen!

Tagi: Wyznanie, Jezus Chrystus, Duch Święty, Słowo Boże

355

Do Twych stóp Panie mój,
Chylę się w pokorze,
Blisko Ciebie przebywać wciąż chcę.

Ref.: Nic nie może mnie odłączyć
Od miłości Twej,
Dusza moja z radością wielbi Cię.

U Twych stóp Zbawco mój,
Radość ma i życie,
Tylko z Tobą wciąż naprzód chcę iść.

Ref.: Nic nie może...

Tyś opoką mą jest,
Światłem na mej drodze,
Tyś nadzieją, przyszłością mą jest.

Ref.: Nic nie może...

Oryginalny wykonawca: 2 i 3 zwrotka tekst Grzegorz P
Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wielbienie, Poddanie Bogu, Pokora
Link: Do Twych stóp - Tylko pierwsza zwrotka

356

1. Jezus Chrystus źródłem życia jest
Swoją łaską On obdarza cię,
Swych aniołów daje by nas strzec,
Bo Bóg bardzo kocha cię.

2. Gdy ma krzyżu swoje życie dał,
On wypełnił Ojca wielki plan,
By ratować to co stworzył sam,
Abyś życie wieczne miał.

Ref.: Zaufaj, uwierz Mu i otwórz
Serce swe, by Pan, który kocha cię,
Do twego serca wszedł .

3. Radość Boża niech wypełnia nas
Niech odmieni ona naszą twarz,
Aby uśmiech na niej zawsze był,
Bo dla niego warto żyć.

Ref.: Zaufaj, uwierz Mu... x2

Oryginalny wykonawca: Grzegorz P
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Nawrócenie

357

Śpiewajmy pieśń chwały
Temu, który umiłował nas,
Więc wszyscy razem zaśpiewajmy
Jemu chwały pieśń.

Ref.: Dla Ciebie Panie, śpiewa
Dusza moja, my chcemy śpiewać
Chwały pieśń, dzięki Ci Ojcze x2
Za Twego Syna,
Który za grzechy nasze zmarł.
Który za grzechy nasze zmarł.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg

358

[: Chcę Panie sławić Cię wciąż,
Bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż,
Zamieniłeś w radość moje łzy :] 2x

[: Z wdzięcznością wołam
I nie mogę milczeć, już na wieki
Sławić będę Imię Twe :] 2x

Tagi: Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wielbienie, Bóg

359

1. W dłonie Twe oddaję się,
Ze wszystkim co mam tak pragnę Cię.
Prowadź mnie tam gdzie chcesz,
Bo jestem Twój na zawsze.

Ref.: Jezu jesteś Bogiem mym,
Chcę być zawsze cały Twój,
Przez Ciebie pragnę żyć,
Przez Ciebie śpiewać chcę, zawsze Twój.

2. Prowadź mnie, pójdę gdzie Ty,
Przez śmiech i łzy bo ufam Ci.
Okryj mnie ramieniem Swym,
Bo chcę być Twój na zawsze.

Ref.: Jezu Jesteś Bogiem mym... x2

Wielbię Panie, wielbię Panie Cię x4

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Poddanie Bogu, Modlitwa - Prośba

360

Rozsławiamy imię Twe,
Głosić chcemy Twą moc i Twój majestat.
Ty królujesz niepodzielnie,
Rządzisz sprawiedliwie,
Moc Twą widzieć może cały świat. x2

Wielbimy Cię, Boże potężny,
Sławimy Cię, jedynie Święty.
Niech płynie pieśń,
Tyś Bóg, Pan Wszechmocny.
Składamy pokłon
Przed tronem Twoim dziś.

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Wszechmoc, Pokora, Poddanie Bogu

361

Ref.: Grajcie Panu na harfie,
Sławcie Pana na cytrze
Śpiewajcie Mu pieśń nową,
Śpiewajcie Jemu wdzięcznie,
Pełnym głosem Panu śpiewajcie x2

1. Nasza dusza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą,
Raduje się w Nim serce nasze,
Ufamy Jego imieniu.

Ref.: Grajcie Panu na harfie... x2

2. Słowo Pana jest zawsze prawe,
Każde Jego dzieło jest niezawodne,
On miłuje sprawiedliwość,
Ziemia pełna jest łaskawości Pańskiej.

Ref.: Grajcie Panu na harfie... x2

Tagi: Wezwanie, Wyznanie o Bogu, Słowo Boże

362

Ref.: Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, duszo ma.
Uwielbiam, Boże, Cię.

Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną.
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

Ref.: Duszo ma, Pana chwal...

Bogaty w miłość, gniew oddalasz Panie.
Twe serce miłe, wielkie Imię Twe.
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni.
Wiele powodów, by uwielbiać Cię.

Ref.: Duszo ma, Pana chwal...

Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę.
Nadejdzie czas mego końca tu.
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać.
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

Ref.: Duszo ma, Pana chwal...

Tagi: Wezwanie, Bóg, Do posłuchania
Link: Duszo ma, Pana chwal - Nieznane wykonanie

363

Przyjdź i patrz
Miłości stał się cud,
Na krzyżu zawisł sam
Wszechświata Król,
Chrystus Pan.
Swą świętą przelał krew
W morzu boleści zanurzył się.

Ref1.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń.
On Panem grzesznych serc,
On naszym Zbawicielem.
Imię Jego godne czci jest.
Za wierność dziękuj Mu,
Za życie które oddał nam.

Zmęczony przyjdź
W Nim odpocznienie jest.
Strapiony wejdź, pocieszy Cię.
Ten, co zmarł
Śmierci pokonał moc.
Łaskę i życie weź z Jego rąk.

Ref1.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń.
On Panem grzesznych serc,
On naszym Zbawicielem.
Imię Jego godne czci jest.
Za wierność dziękuj Mu,
Za życie które oddał nam.

Ref2.: Jezusowi zaśpiewaj pieśń,
On Królem nieba.
Tron Jego trwa przez wieki,
Dziećmi swymi nazywa nas.
Dziękuj za miłość,
Którą obdarza w każdy czas.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Wezwanie

364

Duchu Święty,
Tchnienie Ojca dawco życia,
Duchu Święty,
Źródło wody żywej w nas.

[: Tak pragniemy Ciebie Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody.
Duchu, przyjdź. :] x2

Duchu Święty,
Tyś mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam.

[: I prowadzisz nas do domu,
Gdzie mieszkanie przed wiekami
Przygotował dla nas Ojciec.
Duchu, przyjdź. :] x3

Tak pragniemy Ciebie Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody.
Duchu, przyjdź.

Prowadź mnie, prowadź mnie...

Tagi: Duch Święty, Wyznanie, Modlitwa - Prośba
Link: Wykonanie pieśni przez Deus Meus

365

1. Wznoszę swe oczy ku górom,
Skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

2. Kiedy zbłądzimy, Sam szuka nas,
By w Swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć krwią Swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

5. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż,
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Tagi: Wyznanie, Wezwanie, Jezus Chrystus, Bóg, Wyznanie o Bogu

366

Gore gwiazda Jezusowi
w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują
przy boku, przy boku

Ref.: |: Hejże ino dyna, dyna,
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem :| x2

Wół i osioł w parze służą
przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej
osobie, osobie

Ref.: |: Hejże ino dyna, dyna,
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem :| x2

Pastuszkowie z podarunki
przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy
obiegli, obiegli

Ref.: |: Hejże ino dyna, dyna,
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem :| x2

Anioł Pański sam ogłosił
te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli
jak żywi, jak żywi

Ref.: |: Hejże ino dyna, dyna,
narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem :| x2

Tagi: Boże Narodzenie, Do posłuchania
Link: Gore gwiazda Jezusowi - wykonanie Enej i Natalia Szroeder

367

Ref.: Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz?
Tak ci czasu ciągle brak.
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?

1. Nie masz czasu na modlitwę,
Chociaż wokół pełno zła
I upadasz w tej gonitwie
Z pokusami walczysz sam.

Ref.: Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz?
Tak ci czasu ciągle brak.
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?

2. Ucisz się i skłoń kolana
Pomyśl dziś o życiu swym,
Póki żyjesz szukaj Pana.
Jutro możesz spóźnić się.

Ref.: Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz?
Tak ci czasu ciągle brak.
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?

3. Prędko życie twe przeminie
I przed Panem staniesz wnet.
Czy On będzie znał twe imię,
Czy odwróci swoją twarz?

Ref.: Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz?
Tak ci czasu ciągle brak.
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?

4. Jezus dziś na ciebie czeka,
Aby dać zbawienie swe.
Idź do Niego i nie zwlekaj,
Z Nim szczęśliwe będą dni.

Ref.: Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz?
Tak ci czasu ciągle brak.
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?

Tagi: Wyznanie, Poddanie Bogu

368

Nadzieję odnalazłem w Nim!
On moją siłą światłem mym.
On fundamentem twierdzą mą,
Co zniesie najstraszniejszy grom.

Miłości szczyt, pokoju Bóg,
Uciszy strach nasyci głód.
On Pocieszyciel, życia sens.
W Jego miłości schronię się.

W Chrystusie Bóg objawił się,
W bezbronnym dziecku w Betlejem.
Na ziemię zszedł, by zbawić nas,
By przebaczenia nastał czas.

Na krzyżu zmarł za każdy grzech,
By uspokoić Boży gniew.
Uwolnił mnie z ciężaru win
Umarłem z Nim i żyję w Nim.

Zatryumfował stary wróg,
Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg.
Lecz krótko trwała złego moc,
Zmartwychwstał Pan minęła noc.

Przez swoją śmierć uwolnił mnie,
Umierać z Nim i żyć z Nim chcę.
Przekleństwo zdjął odkupił z win.
On we mnie jest, ja jestem w Nim.

W Nim nawet śmierć niestraszna jest,
Chrystusa moc ochrania mnie.
Od pierwszych chwil po życia kres
Wytycza drogi mojej bieg.

Ni grzechu zło, ni ludzki sąd,
Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk.
A gdy mnie weźmie gdzie mój dom
Z radością pójdę tam gdzie On.

Tagi: Wyznanie, Jezus Chrystus, Głoszenie Ewangelii, Do posłuchania
Link: Nadzieję odnalazłem w Nim - Wykonanie "Missio Musica"

369

1. Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym,
słowo Twoje jest światłością ścieżce mej.
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym złym,
słowo Twoje jest pokarmem duszy mej.

2. Jakże mogę ja oczyścić serce me?
Jeśli będę żyć, jak uczy słowo Twe.
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym (x2)

Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Pokora, Słowo Boże

370

1. Panie proszę przyjdź, serce Ci otworzę,
Chcę byś mieszkał w nim, ze mną zawsze był.
Tyś największy skarb, mojej wiary płomień.
Chcę by miłość Twa napełniła mnie.

Ref.: Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść.
By przez grzechu mrok podać Ci swą dłoń.
Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask.
Więc serce Jezu weź, chcę by kochało Cię.

2. Biegnę ścieżką gwiazd, szukam Twojej twarzy,
I nie widzę jak obok cierpi brat.
Panie pomóż mi, przyjm modlitwę moją.
Chcę, by miłość Twa napełniła mnie.

Ref.: Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść.
By przez grzechu mrok podać Ci swą dłoń.
Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask,
Więc serce Jezu weź, chcę by kochało Cię.

Tagi: Modlitwa - Prośba, Miłość

371

Skoro miłość zniosła śmierć,
Jak cenna jest Jezusa krew.
Gdy piękno nieba skryło mój wstyd,
Obrazem miłości był Twój krzyż.

Uznałeś, że warto znieść ten ból,
Z radością patrzyłeś poza grób,
Uznałeś, że warto znieść tę śmierć.

Refr.: Cudowny tak, wspaniały tak.
Moc Twoich ran, zwycięża świat.
Mój cały dług, spłacony już
I żyję znów, przez łaski cud.

2. Na zawsze już pusty Jego grób,
Jak wielką nadzieją jest nasz Bóg.
Pasja przebiła piekło na wskroś,
Śmierć pokonana, zwycięzcą On.

Oddałeś Swą wolność za mnie,
Więc gdzie jest mój wstyd i gdzie mój grzech,
miłością zdobyłeś serce me.

Refr.: Cudowny tak, wspaniały tak.
Moc Twoich ran, zwycięża świat.
Mój cały dług, spłacony już
I żyję znów, przez łaski cud.

Kiedy widzę krzyż, widzę wolność
Gdy zobaczę grób, będę z Tobą.
I przez życie wieczne uwielbię Cię
Doświadczając łaski Twej. x4

Moja dusza wielbi Cię
Doświadczając łaski Twej.
Moja dusza wielbi Cię.

Refr.: Cudowny tak, wspaniały tak.
Moc Twoich ran, zwycięża świat.
Mój cały dług, spłacony już
I żyję znów, przez łaski cud.

Kiedy widzę krzyż widzę wolność. x2
Gdy zobaczę grób, będę z Tobą.
I przez życie wieczne uwielbię Cię
Doświadczając łaski Twej.

Moja dusza wielbi Cię
Doświadczając łaski Twej.
Moja dusza wielbi Cię.

Refr.: Cudowny tak, wspaniały tak.
Moc Twoich ran, zwycięża świat.
Mój cały dług, spłacony już
I żyję znów, przez łaski cud.

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Wyznanie grzechów, Wyznanie o Jezusie, Wyznanie o Bogu, Bóg, Jezus Chrystus
Link: Łaski cud - Zespół - Grace to Grace

372

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
nie budźcie Go ze snu.

Ten Bóg przedwiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz, w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko On tu śpi.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
nie budźcie Go ze snu.

On Ojcu równy w bóstwie
opuszcza niebo swe,
A rodzi się w ubóstwie
i cierpi wszystko złe!

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana,
to dziecię to nasz Bóg.
Uczcijmy niebios Pana;
miłości złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie,
nie budźcie Go ze snu.

Tagi: Boże Narodzenie

373

Nie w tym co mam jest wartość ma
Nie w zdrowym ciele siła lecz:
z powodu poniesionych ran
Na krzyż!

Ma wartość nie w zwycięstwie jest
Brak jej w zdolnościach, w sławie też!
Zaś w drogocennej – Chryste - krwi
Przez krzyż!

Ref: Odkupiciel mą radością,
Największym Skarbem,
Jezus źródłem mym!
Zaufałem tylko Jemu!
Spokojna jest ma dusza tylko w Nim!

Usycha trawa, polny kwiat
Przemija piękno, młodość ma,
Lecz życie wieczne wzywa mnie
Przez krzyż!

Nie będę siłą chełpić się
Ni szczycić się mądrością swą.
Poznaniem mego Pana chcę
Chlubić się!

Ref: Odkupiciel mą radością,
Największym Skarbem,
Jezus źródłem mym!
Zaufałem tylko Jemu!
Spokojna jest ma dusza tylko w Nim!

Przedziwne są tu prawdy dwie:
Nie jestem godzien, jednak wart!
Przez okup, który poniósł Pan
Na krzyż!

Ref: Odkupiciel mą radością,
Największym Skarbem,
Jezus źródłem mym!
Zaufałem tylko Jemu!
Spokojna jest ma dusza tylko w Nim!

Tagi: Pokora, Hymn, Wyznanie, Jezus Chrystus, Poddanie Bogu, Do posłuchania
Link: Keith & Kristyn Getty ft. Fernando Ortega - Oryginalne wykonanie angielskie

374

Z głębokiej toni wołam Cię
I wzywam z najciemniejszych miejsc
O, nakłoń, Panie, uszy swe
Na głos błagania duszy mej

O, któż, o któż by ostał się
Gdy zważałbyś na grzechy me
Lecz przebaczenie w Tobie jest
Jedynie z łaski, Jezu, Twej!

Ref 1: Wyczekuje Cię, wyczekuje Cię
Panie, Boże, dusza ma!
Twemu Słowu, Twemu Słowu
Dusza ma zaufać chce!

Jedynie w Nim nadzieję złóż
I w moc ofiary Jego wierz
Tą mocą On wykupił Cię
Przez śmierć i zmartwychwstanie!

Ref 1: Wyczekuje Cię, wyczekuje Cię
Panie, Boże, dusza ma!
Twemu Słowu, Twemu Słowu
Dusza ma zaufać chce!

Obfitość łaski tylko w Nim
Odkupił Jahwe dzieci swe!
Zaufaj Panu jeszcze dziś,
A znajdziesz w Nim zbawienie twe!

Ref 1: Wyczekuje Cię, wyczekuje Cię
Panie, Boże, dusza ma!
Twemu Słowu, Twemu Słowu
Dusza ma zaufać chce!

Ref 2: Bardziej tęskni,
mocniej pragnie
Ciebie, Panie, dusza ma,
Niż poranka nocni stróże,
Nocna warta – ranka!

Ref 3: Wyczekuje Cię, wyczekuje Cię
Panie, Boże, dusza ma!
Wyczekuję Cię, wyczekuję Cię,
Mą rozkoszą Słowo Twe!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 130
Tagi: Fragment Pisma Świętego, Bóg, Słowo Boże, Modlitwa - Wyznanie

375

Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu, i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy!

[Chcę podobnym do Ciebie być, Jezu!] x2
Uczyń mnie narzędziem w ręku Twym,
Chcę podobnym do Ciebie być!

Tagi: Duch Święty, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Do posłuchania
Link: Spocznij na nas Duchu Pana

376

Ty na początku byłeś Słowem,
Tam, gdzie sam Najwyższy Pan.
Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył
Lecz objawił Ciebie nam.

Ref. Jakie piękne jest imię Twe,
Jakie piękne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jakie piękne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się.
Jakie piękne jest imię Twe
Twe imię, Jezu.

Ty mogłeś mieszkać w niebie bez nas,
Lecz przyszedłeś do nas tu.
Twa miłość, Jezu, jest największa,
Nic nas nie rozłączy już

Ref. Jakie piękne jest imię Twe,
Jakie piękne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jakie piękne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się.

|: Jak cudowne jest imię Twe
Twe imię, Jezu :| x2

Śmierć pokonana, zasłona rozdarta.
Zamilkł już grzech i zamilkł grób.
Głośno grzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc,
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg.
Ty nie masz rywala, sobie równego,
Na zawsze rządzisz w mocy swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo
A imię Twe najwyższe jest

Jak potężne jest imię Twe,
Jak potężne jest imię Twe
Twe imię, Jezu, Królu nasz.
Jak potężne jest imię Twe,
I nic z nim nie równa się
Jak potężne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu.

Śmierć pokonana, zasłona rozdarta.
Zamilkł już grzech i zamilkł grób.
Głośno grzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc,
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg.
Ty nie masz rywala, sobie równego,
Na zawsze rządzisz w mocy swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo
A imię Twe najwyższe jest.

Jakie piękne jest imię Twe,
Jak cudowne jest imię Twe,
Jak potężne jest imię Twe,
Twe imię, Jezu.

Tagi: Jezus Chrystus, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie

377

[Panie, mocy moja, twierdzo moja,
Ucieczko w dniu niedoli!
Siło moja, skało moja,
Na której oprę się!
Narody z krańców ziemi
Poznają Twoją moc,
Wyznają, że Ty jesteś Pan!] x2

Ref.:
[Ty mówisz do mnie: "Nie bój się!"] x3
Codziennie Twemu Słowu ufać chcę!

O jakże jest szczęśliwy ten,
Kto ma siłę w Tobie!
Tęsknota go przepełnia, by
Bliżej Ciebie być!
Bo nawet trudna droga
Do pokonania jest
Gdy przy tobie stoi On!

Ref.:
[Ty mówisz do mnie: "Nie bój się!"] x3
Codziennie Twemu Słowu ufać chcę!

[Będę śpiewać pieśń, chwały pieśń!
Chcę Ci oddać cześć ! Ooo!] x4

Ref.:
[Ty mówisz do mnie: "Nie bój się!"] x3
Codziennie Twemu Słowu ufać chcę!

Oryginalny wykonawca: Sienna Gospel Choir
Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Bóg
Link: Panie mocy moja

378

Moja nadziejo, Panie świat ucichł już,
Ty stoisz obok, me serce śpiewa Ci !

Ref. 1: Jezu, o Jezu potrzebuję Ciebie,
Dusza ma pragnie z Tobą być, na zawsze już.

W każdej mej chwili, chcę blisko Ciebie być,
Me serce słabe, skruszone w drobny pył.

Ref. 1: Jezu, o Jezu potrzebuję Ciebie,
Dusza ma pragnie z Tobą być, na zawsze już.

Twa wielka łaska, zbawiła z grzechu mnie,
Ty stoisz obok, me serce śpiewa Ci.

Ref. 1: Jezu, o Jezu potrzebuję Ciebie,
Dusza ma pragnie z Tobą być, na zawsze już.

Pamiętaj o mnie, pamiętaj Jezu o mnie dziś.
Teraz gdy stoję, gdy stoję u Twych drzwi.

Ref. 1: Jezu, o Jezu potrzebuję Ciebie,
Dusza ma pragnie z Tobą być, na zawsze już.

Ref. 2:|: Miłości ma, litości ma,
Jezus przed mną, Jezus za mną.
Ty nigdy nie zawiodłeś mnie,
Jezus przed mną, Jezus za mną :| x3

Ref. 1: Jezu, o Jezu potrzebuję Ciebie,
Dusza ma pragnie z Tobą być, na zawsze już.

Ref. 3: Miłości ma, litości ma,
Jezus przed mną, Jezus za mną.
Ty nigdy nie zawiodłeś mnie,
Pamiętaj o mnie, Jezu pamiętaj!

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Prośba, Wyznanie grzechów, Poddanie Bogu, Pokora

379

1) Niech ci Pan błogosławi!
Niech cię strzeże i niech rozpromieni
Swe oblicze nad tobą,
Niech ci łaskę da!

2) Niech ci Pan błogosławi!
Niech skieruje ku tobie oblicze Swe,
Niech cię Pan obdarzy pokojem Swym!

Amen, amen, amen!

2) Niech ci Pan błogosławi!
Niech skieruje ku tobie oblicze Swe,
Niech cię Pan obdarzy pokojem Swym!

Amen, amen, amen! x2

[Niech okaże swoją łaskę
Po tysięczne pokolenie,
Twej rodzinie, twoim dzieciom
I ich dzieciom, i ich dzieciom!] x3

Niech obecność Jego będzie
I przed tobą i za tobą,
Obok ciebie, wokół ciebie,
Także w tobie, On jest z tobą!

O poranku i wieczorem,
Kiedy wchodzisz, gdy wychodzisz,
Kiedy szlochasz i się śmiejesz
On jest z tobą, On jest z tobą!

On jest z tobą, Bóg jest z tobą,
On jest z tobą, On jest z tobą,
On jest z tobą, On jest z tobą!
On jest z tobą, On jest z tobą!
Amen, amen, amen! x2

Tekst pieśni na podstawie: Ks.Liczb 6,24-26
Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Modlitwa - Wielbienie, Wezwanie, Poddanie Bogu, Fragment Pisma Świętego

380

Nic nie poradzę, gdy mi smutno jest,
Mam czasem doła obserwując świat,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Chcę widzieć Boga, który ma moc dać,
Bo wszystko to, co trzeba mi –
W Nim mam,
Dlatego w Panu mam,
Nadzieję w Panu mam.

Nadzieję w Panu mam,
Cały jestem w Nim,
Strzec mnie zawsze będzie O-o-o-On
Nadzieję w Panu mam,
Zaufałem Mu.
Nadzieję w Panu mam!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Prośba, Wezwanie, Dla dzieci, Wszechmoc

381

Kimże jestem, by nieba Król
Chciał przyjąć mnie.
Dzięki Niemu dziś jestem tu:
On pokochał mnie,
On pokochał mnie!

Ref.: Kto zaufa Ci, może wolnym być!
Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci!

Łaską swą On odkupił mnie,
W Nim wolność mam!
Kiedy więził mnie strach i grzech
Jezus za mnie zmarł,
Tak, On za mnie zmarł!

Ref. 1: Kto zaufa Ci, może wolnym być!
Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci!
Swego domu drzwi otworzyłeś mi,
Jestem dzieckiem Twym
Ufam Ci! x2

Ref. 2: Ty mnie kochasz, nie opuszczasz,
Nazwałeś mnie dzieckiem Swym!
Jesteś ze mną,
Tobie ufam x2
Nazwałeś mnie dzieckiem Swym! x3

Oryginalny wykonawca: Hillsong Worship, Hillsong United ("Who You say I am")
Tagi: Bóg, Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Wielbienie, Do posłuchania
Link: "Nazwałeś mnie dzieckiem swym" - Wykonawca: Zespół DA STRYCH

382

1. Czy słyszycie co się dzieje? O, tak!
Że świat ginie, mrok ciemnieje? O, tak!
A że żadna ciemność nie pokona Światła z góry w nas? O, tak!
Czy pragniecie, aby nowe stało się? O, tak!

2. Czy stworzenie całe wzdycha? O, tak!
A czy będzie wyzwolone? O, tak!
I czy Boża chwała zamieszkała Światłem pośród nas? O, tak!
A czy dobrze jest pamiętać o tym nam? O, tak!

Ref 1: Jest może ktoś godzien? Czy godzien jest ktoś?
Przełamać pieczęcie i wreszcie rozwinąć ten święty zwój?
To jest Judy Lew, co pokonał śmierć,
To Korzeń Dawida, zabity Baranek na okup za wielu!

Ref 2: Czy jest godzien? Czy jest godzien?
By wziąć siłę, uznanie i chwałę?
Czy jest godzien wziąć cześć? On jest!!

3. Czy Bóg Ojciec nas miłuje? O, tak!
Czy Duch Święty w nas przebywa? O, tak!
A czy Jezus Mesjasz już na zawsze strzeże świętych swych? O, tak!
Czy Bóg pragnie znów zamieszkać pośród nas? O, tak!

Ref 1: Jest może ktoś godzien? Czy godzien jest ktoś?
Przełamać pieczęcie i wreszcie rozwinąć ten święty zwój?
To jest Judy Lew, co pokonał śmierć,
To Korzeń Dawida, zabity Baranek na okup za wielu!

Bowiem z każdego ludu, plemienia,
Z każdego języka, narodu
On uczynił ich świętym kapłaństwem,
by z Synem na tronie zasiedli!

Ref 2: Czy jest godzien? Czy jest godzien?
By wziąć siłę, uznanie i chwałę?

Czy jest godzien? Czy jest godzien?
Czy jest godzien wziąć cześć?
On jest!! On jest!
Czy jest godzien? Czy jest godzien?
On jest!! On jest!
Czy jest godzien? Czy jest godzien?
On jest!!

Tagi: Wyznanie, Jezus Chrystus, Bóg, Fragment Pisma Świętego
Link: Is He Worthy? - Chris Tomlin [wersja oryginalna - angielska]

383

1. Nie w wymowie słów modlitwy mej,
Ani w pieśniach życia duszy cnej

|: Skryjesz, Panie, pod opieką swą -
wszystkie moje źródła w Tobie są! :| 2x

2. Nie w życzeniach mam tu pokój swój
i nie daje go los szczęsnych mój,

|: Jedna pieśń przenika duszę mą -
wszystkie moje źródła w Tobie są! :| 2x

3. Widzisz sam kłopoty i żal mój,
Dajesz sercu memu pokój swój,

|: Tobie, Boże, niosę duszą mą -
wszystkie moje źródła w Tobie są! :| 2x

4. Ujawniłeś swej miłości dar,
Radość moja w sercu jest bez miar,

|: W puszczy sławić będę miłość Twą -
wszystkie moją źródła w Tobie są! :| 2x

5. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość,
Lecz obrony mam w mym Panu dość,

|: Moc zwycięstwa – to jest wolą Twą -
wszystkie moje źródła w Tobie są! :| 2x

6. Ty pokojem i opoką mi,
Nie zaszkodzą mi tu ludzie źli,

|: W Tobie wieczną już mam radość mą -
wszystkie moje źródła w Tobie są! :| 2x

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wyznanie
Link: Nie w wymowie słów modlitwy mej - Pieśń: "Nie w wymowie słów modlitwy mej" z albumu "Łaską jesteśmy zbawieni". Śpiewnik pielgrzyma nr. 761

384

1. Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Blaskiem rozświetlasz ciemności,
Człowiek powstaje z marności,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty!

Ref.: Nasz Bóg jest wielki,
Nasz Bóg jest silny!
Boże nikt inny nie równa się z Tobą!
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący,
Nasz Bóg, nasz Bóg!

2. Blaskiem rozświetlasz ciemności,
Człowiek powstaje z marności,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty!

Ref.: Nasz Bóg jest wielki,
Nasz Bóg jest silny!
Boże nikt inny nie równa się z Tobą!
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący,
Nasz Bóg, nasz Bóg!

Jeśli nasz Bóg jest przy nas
Już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami,
Któż jest przeciwko nam? x2
Któż jest przeciwko nam?

Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Dziękczynienie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Kościół, Do posłuchania
Link: "Nasz Bóg" - Zespół - Exodus 15

385

(1) W czasie bólu i zwątpienia
Gdy strach, smutek wokół mnie
On Jedyny jest niezmienny
W życiu mym, w życiu mym!

(2) W świecie pełnym zagubienia,
W ciemności Ty prowadzisz mnie!
Tylko w Tobie jest ratunek
W życiu mym, w życiu mym!


Ref.: My wierzymy w Boga Ojca,
My wierzymy w Syna moc!
My wierzymy w Duchu Świętym
W to, że życie mamy w Nim!

My wierzymy w śmierć na krzyżu,
My wierzymy, On zwyciężył zło!
My wierzymy w zmartwychwstanie
W to, że Pan powróci znów!


(3) Miejmy wiarę niewzruszoną
Większą niż to mówi pieśń!
W czasie pokus i słabości
Wiarę swą mamy w Nim,
Wiarę swą mamy w Nim!

Ref.: My wierzymy w Boga Ojca,
My wierzymy w Syna moc!
My wierzymy w Duchu Świętym
W to, że życie mamy w Nim!


(4) Niech miłością żyje każdy z nas
Bóg niezmienny jest, On siłę ma!
Wiem, On nigdy nie zawiedzie mnie,
Ufam Mu, ufam Mu!

(5) Bramy piekieł nie przemogły Go!
Wielka Boża moc zniszczyła zło!
Wiem, On nigdy nie zawiedzie mnie,
Ufam Mu, ufam Mu!


Ref.: My wierzymy w Boga Ojca,
My wierzymy w Syna moc!
My wierzymy w Duchu Świętym
W to, że życie mamy w Nim!

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca, Modlitwa - Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Wyznanie o Bogu, Słowo Boże, Głoszenie Ewangelii
Link: "My wierzymy" - Zespół - Exodus 15

386

Słuchaj Izraelu! Słuchaj Izraelu!
Pan jest Twoim Bogiem,
Pan jest jedyny!
O, Izrael, Sz'ma Izrael.
O, Izrael, Sz'ma Izrael.

Tekst pieśni na podstawie: 5 Księga Mojżeszowa 6:4
Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Bóg
Link: Pieśń w wykonaniu zespołu Ruah

387

Panie mój przychodzę dziś,
Serce me skruszone przyjm,
Skłaniam się przed świętym
Tronem Twym!

Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość mą wyznaję Ci!
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię!
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!

Nasz Bóg Ojciec Duchem jest
I On szuka Sobie tych,
Którzy w prawdzie będą czcili Go.

Ta godzina teraz jest,
Aby oddać Jemu cześć!
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię!
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!

Tekst pieśni na podstawie: Ew.Jana 4,23-24
Tagi: Nawrócenie, Poddanie Bogu, Wyznanie grzechów, Wyznanie, Modlitwa - Prośba, Modlitwa - Wyznanie, Bóg, Kościół, Do posłuchania

388

Czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe?
Czy już wiesz, jakie w Nim bogactwa są?
Czyś już poznał to szczęście prawdziwe,
Które Jezus odkupił Swoją krwią?

Pójdź Doń pełen ufności i wiary!
Na kwiecistą zawiedzie cię błoń.
O, w Jezusie jest szczęście bez miary;
W Nim błogości, pokoju jest toń.

Szczęście ziemskie niczego nie warte,
Ono płytkie i krótko zawsze trwa;
Drzwi błogości w Jezusie otwarte,
Szczęście wieczne On tylko tobie da.

Gdy ci jeszcze brak szczęścia pełnego,
Śpiesz do Zbawcy, posłusznym Jemu bądź!
Kto utraci tu wszystko dla Niego,
Ten też wszystko z rąk Jego może wziąć.

Chociaż nieraz i troska się zjawi,
Chociaż nawet w twym oku zalśni łza,
To pokoju cię nic nie pozbawi;
Wiecznie będzie szczęśliwą dusza twa.

Tagi: Wezwanie, Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

389

1. Przyjdź, o źródło błogosławieństw,
Wlej w me serce chwały pieśń;
Strumień łask niewyczerpanych
Niechaj wzbudzi głośny śpiew.
W ustach mych i w mojej duszy
Ogień swój rozpalić chciej;
Na Golgocie grzech mój kruszy
Wielka moc miłości Twej!

2. Jezus znalazł mnie, gdym błądził
Z dala od Ojcowskich rąk,
By ratować mnie od złego,
Krew bezcenną przelał swą;
O, jak wielka dobroć Jego,
Nie wyrazi tego nic!
Przez dni wszystkie życia mego,
Zbawco, chcę dziękować Ci.

3. Wobec Twojej wielkiej łaski
Dłużny jestem życie swe;
Niech kajdany Twej dobroci
Zwiążą grzeszne serce me.
Panie, skłonny jestem błądzić
Skłonny, by opuścić Cię;
Weź me serce i na wieki
Swą pieczęcią naznacz je.

4. Wreszcie, gdy od grzechu wolny
Ujrzę twarzy Twojej blask,
Będę wielbić Cię na wieki
Za obfitość Twoich łask.
Przyjdź, mój Panie - Tyś tęsknotą
Odkupionej duszy mej;
Niech Twój anioł mnie zabierze
Do Królestwa chwały Twej!

Oryginalny wykonawca: Tytył oryginalny "Come, Thou, fount of every blessing"
Tagi: Modlitwa - Prośba, Wyznanie o Jezusie, Jezus Chrystus

390

1. Ach potrzebuję Cię
Łaskawy Panie mój.
Twe imię skałą mą
W nim jest pociechy zdrój!

Ref.: O Panie, drogi Panie
Potrzebuję Ciebie.
Ja muszę mieć Cię zawsze,
Błogosław mi!

2. Ach potrzebuję Cię
O Jezu, przy mnie stój
Bym został wiernym Ci
Przez cały życia bój!

Ref.: O Panie, drogi Panie
Potrzebuję Ciebie.
Ja muszę mieć Cię zawsze,
Błogosław mi!

3. Ach potrzebuję Cię
W dniach dobrych jak i w złych.
Tyś słońcem, tarczą mą
Na wszystkich drogach mych.

Ref.: O Panie, drogi Panie
Potrzebuję Ciebie.
Ja muszę mieć Cię zawsze,
Błogosław mi!

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Modlitwa - Prośba, Bóg

391

1. Gdy wielka przepaść nas oddzielała,
Ogromne wzgórze dzieliło nas,
Wtedy z doliny w niebo spojrzałem,
By wezwać Cię w ten trudny czas.
Wtedy w ciemności przyszła Twa dobroć,
Zabrała smutek duszy mej.
Dzieło skończone, finał zwycięski.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

2. Kto mógł przewidzieć to miłosierdzie,
Kto pojąć zdołał tej łaski moc.
Bóg Wszechmogący opuścił chwałę,
By wziąć mój grzech i zakryć wstyd.
Przez krzyż przemówił, dał przebaczenie
I nazwał dzieckiem swoim mnie.
Cudowny Zbawco, jestem w Twych rękach.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

Ref. Alleluja! Wyzwoliłeś z grzechu mnie.
Alleluja! Śmierć straciła już swą moc.
W Twym imieniu wolność mam.
W Tobie wybawienie jest.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

3. Nastał poranek, ten obiecany,
Gdy w grobie życie przywrócił Bóg,
Wtedy Lew Judy przemówił z mocą,
Zwyciężył śmierć i uwolnił mnie.
Nadszedł poranek, ten obiecany,
Gdy w grobie życie przywrócił Bóg.
Wtedy Lew Judy przemówił z mocą,
Zwyciężył śmierć i uwolnił mnie.
Jezu to Ty zwyciężyłeś śmierć.

Ref. Alleluja! Wyzwoliłeś z grzechu mnie.
Alleluja! Śmierć straciła już swą moc.
W Twym imieniu wolność mam.
W Tobie wybawienie jest.
Chrystus Pan - nadzieja ma.

Chrystus Pan nadzieja ma x2

Tagi: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Wyznanie o Jezusie, Modlitwa - Wyznanie, Imię Jezusa, Do posłuchania, Wszechmoc
Link: Chrystus Pan - nadzieja ma

392

1. Gdy o wiarę lękam się,
Chrystus trzyma mnie.
Gdy kusiciel wiedzie rej,
Chrystus trzyma mnie.
Nigdy nie potrafiłbym
przejść tej drogi sam!
Moja miłość traci żar, On ją musi grzać!

Ref. 1: Mocno trzyma mnie,
mocno trzyma mnie!
Pan mnie kocha, On mnie chce
nie opuści mnie!

2. Twą rozkoszą lud Twój jest,
Mocno trzymasz mnie,
Drogocenny w oczach Twych –
Mocno trzymasz mnie!
Nie pozwolisz zgubić się – obiecałeś to!
Jakąż cenę dałeś, bym nie utracił Cię!

Ref. 2: Mocno trzymasz mnie,
mocno trzymasz mnie!
Ty mnie kochasz, Ty mnie chcesz –
nie opuścisz mnie!

3. Abym żył – On przelał krew,
Chrystus trzyma mnie!
Prawu zadość stało się,
Chrystus trzyma mnie!
Wzbudzi mnie ku życiu z Nim –
Mocno trzyma mnie!
Wówczas poznam tak jak jest,
gdy powróci On!

Ref. 1: Mocno trzyma mnie,
mocno trzyma mnie!
Pan mnie kocha, On mnie chce
nie opuści mnie!

Oryginalny wykonawca: Keith & Kristyn Getty
Tagi: Wyznanie, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Poddanie Bogu
Link: He Will Hold Me Fast

393

1. A bądźcie względem siebie tacy jak
Nasz Chrystus Jezus, Pan!
Choć w Bożej On postaci był
Zachłannie nie upierał się,
By równym Bogu być,
By równym Bogu być!

2. Lecz wyparł się samego siebie
I rolę sługi wziął,
I był jak inni ludzie.
A gdy już się człowiekiem stał
Uniżył się dalece tak,
Uniżył się tak!

3. Że woli Ojca posłuszny był
Do końca swoich dni
I aż do śmierci słuchał Go
I to do śmierci krzyżowej!
On na krzyżu za nas zmarł,
Na krzyżu za nas zmarł!

4. Dlatego wielce Bóg wywyższył
I obdarował Go
Imieniem, które ponad wszelkie,
Ponad wszelkie imię jest!
Tak hojnie obdarował Go,
Tak obdarował Go!

5. By każde zgięło kolano się,
Na Jego imię,
Na ziemi, w niebie i pod ziemią,
Aby każdy wyznał, że:
Jezus Chrystus Panem jest!
On naszym Panem jest.

6. Zaś Bogu i naszemu Ojcu
Niech będzie chwała, cześć!
A łaska Pana Jezusa
Niechaj będzie z duchem twym,
Niechaj będzie z duchem twym,
Amen!


Tekst pieśni na podstawie: Filipian 2,5-11; 4,20 i 23
Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie, Fragment Pisma Świętego, Poddanie Bogu, Pokora

394

1. Bóg jest ucieczką i siłą naszą
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą
Przeto się nie boimy
Choćby ziemia zadrżała
A góry się zachwiały w głębi mórz

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
Gdy On okazuje swoją moc!

2. Jest rzeka, której nurty
Cieszą miasto Boga
Święte mieszkanie Najwyższego!
Kiedy Bóg w nim przebywa
Nie grozi mu ruina
Bóg je wspomoże zanim przyjdzie świt

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

3. Burzą się narody
Chwieją się królestwa
Gdy On wydaje głos
Ziemia rozpływa się

Ref.: Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

4. Pójdźcie i zobaczcie
straszne dzieła Pana
Jak potężne cuda On czyni!
Kładzie kres wojnom na ziemi
Po jej same krańce
Wszystkie kruszy łuki i włócznie!

Ref: Choćby pieniły się wody
A góry by drżały
To On okazuje swoją moc!

5. Wyciszcie się wszyscy
Poznajcie, żem Ja Bóg
Wielkim wśród narodów!
Warownym grodem
Jest nam Bóg Jakuba
Pan Zastępów z nami jest!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 46
Tagi: Modlitwa - Wyznanie, Wezwanie, Bóg, Do posłuchania, Pismo Święte

395

1. Święty, Święty, Święty,
Boże niezmierzony,
Oto dzieci Twe, Przedwieczny,
Kornie wielbią Cię!
Święty, Święty, Święty,
W łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza,
Tobie chwała, cześć!

2. Święty, Święty, Święty!
Ciebie uwielbiają
Cherubowie, Serafowie,
patrząc w Twoją twarz.
A zwycięzcy swoje wieńce Ci składają,
Tyś był i jesteś, i na wieki trwasz!

3. Święty, Święty, Święty,
choć i w nocy toni
Choć nie widzi ludzkie oko
wspaniałości Twej.
Tylko Tyś jest Święty,
wszechświat w Twojej dłoni,
Hojny w miłości, mocy chwale Swej!

4. Święty, Święty, Święty,
Boże niezmierzony,
Cały wszechświat pragnie
uwielbienia hymn Ci wznieść.
Święty, Święty, Święty,
w łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza,
Tobie chwała, cześć!

Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie, Wyznanie o Bogu, Wyznanie, Hymn

396

Czemuż dusza twoja lgnie
Do światowych znikomości,
Które w proch rozsypią się,
W których śmierci robak gości?
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim
Znajdziesz pokój w świecie złym.

Rozproszone myśli zbierz,
By do Boga się podniosły;
Ścieżek prawdy wiernie strzeż,
By owoce łaski wzrosły!
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim
Znajdziesz światło w świecie złym.

Kiedy tęsknisz, pragniesz cisz,
Ulgi w bólu, pokrzepienia,
To się do strumienia zbliż,
W którym ból się w radość zmienia!
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim
Ujdziesz grzechu w świecie złym.

Czy nie widzisz, że ten świat
Nosi w sobie śmierci znamię,
Depcze niewinności kwiat
I przymierze Boże łamie?
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim
Ujdziesz grzechu w świecie złym.

Wzbij się duchem swoim, wzbij
Do Barankowego tronu
I w gorliwych modłach pij
Wodę życia upragnioną!
Szukaj Zbawcy! Tylko w Nim
W świecie się pokrzepisz złym.

Więc majestat Bożych chwał
Miej przed okiem wciąż, w pamięci,
Byś w modlitwach odpór dał,
Gdy cię świat do grzechu nęci.
Szukaj Zbawcy! Tylko z Nim
Znajdziesz niebo w świecie złym.

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie, Wezwanie, Poddanie Bogu

397

1. O przyjdź, o przyjdź, Emanuelu,
z niewoli wyrwij Izraela;
za grzech wygnanie cierpi lud.
Jednorodzony Boży Synu!

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

2. O przyjdź, Mądrości, Słowo Boże,
nad wszystkim przejmij rządy Twe.
Przyjdź, naucz roztropności Swej,
ścieżkami życia prowadź nas.

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

3. O przyjdź, o przyjdź,
Różdżko Jessego,
z rąk nieprzyjaciół wyzwól nas,
z przepaści i otchłani zła
z czeluści śmierci wyrwij nas.

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

4. O przyjdź, o przyjdź,
o Wschodzie Słońca,
i oświeć ziemię Światłem Twym,
niech przezwycięży nocne mgły
rozproszy ciemność nocy mej.

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

5. O przyjdź, o przyjdź,
Kluczu Dawida,
otworzyć niebo w mocy jest Twej;
bezpieczną drogą prowadź wzwyż
na zawsze zamknij piekła drzwi.

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

6. O przyjdź, o przyjdź,
o święty Adonai,
Tyś lud Swój wiódł na górę Synaj,
I dałeś im Prawo Twe
W Swym majestacie i chwale.

Ref.: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

7. O przyjdź, o przyjdź, o Królu królów,
przyjdź Zbawicielu,
przyjdź i ocal świat,
uwolnij nas z niewoli zła
i Twoją bliskość odczuć nam daj.

Ref.1: Rozraduj się, rozraduj się,
Bo przyjdzie Emanuel!

Ref.2: Raduje się Izrael,
bo przyjdzie Emanuel!

Tagi: Jezus Chrystus, Wyznanie o Jezusie

398

Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
na wysokościach cześć niech oddadzą,
wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
wielbicie Pana, Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne wielbijcie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół,
jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stworzył,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 148
Tagi: Wezwanie, Bóg, Wyznanie o Bogu, Pismo Święte

399

Ref. El Shaddai, El Shaddai,
El Eliona Adonai
Wieki płyną, Tyś ten sam,
Imienia mocą wiecznie trwasz
El Shaddai, El Shaddai,
Wszechmogący Panie nasz
Wywyższamy Imię Twe, El Shaddai!

1. Sam Baranka dałeś, by
nie zginął Abrahama Syn
Tyś potężną ręką Swą
morze zmienił w suchy ląd
Gdy wygnaniec modlił się
Tyś Bogiem był, co serce zna.
Ty mocą Swą wyzwalasz dzieci Swe!

Ref. El Shaddai, El Shaddai,
El Eliona Adonai
Wieki płyną, Tyś ten sam,
Imienia mocą wiecznie trwasz
El Shaddai, El Shaddai,
Wszechmogący Panie nasz
Wywyższamy Imię Twe, El Shaddai!

2. Wiele lat mówiłeś nam,
że czas Mesjasza bliski jest
Lecz nikt pojąć nie mógł, że
w mizernym kształcie zjawisz się
W Słowie Twym zawarty plan,
niewielu wciąż zrozumieć chce.
Posłuszny słowom Twym
W kruchym ciele zszedł Bóg Syn!

Ref. El Shaddai, El Shaddai,
El Eliona Adonai
Wieki płyną, Tyś ten sam,
Imienia mocą wiecznie trwasz
El Shaddai, El Shaddai,
Wszechmogący Panie nasz
Wywyższamy Imię Twe, El Shaddai!

El Shaddai, El Shaddai,
El Eliona Adonai
Wieki płyną, Tyś ten sam,
Imienia mocą wiecznie trwasz
El Shaddai, El Shaddai,
Wszechmogący Panie nasz
Zawsze chcemy wielbić Cię, El Shaddai!

Tagi: Bóg, Jezus Chrystus, Wszechmoc, Wyznanie o Bogu, Do posłuchania

400

1. Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie
na zielonych niwach pasie mnie
nad spokojne wody mnie prowadzi
duszę mą pokrzepia
i wiedzie mnie ścieżkami
sprawiedliwości Swojej.

Ref.: Choćbym nawet szedł
ciemną doliną
zła się nie ulęknę,
boś Ty ze mną,
laska Twoja i kij Twój mnie
pocieszają! Laj, la la laj...

2. Wobec nieprzyjaciół
zastawiasz stół przede mną,
namaszczasz olejkiem
głowę moją,
kielich mój pełniejszy
już być nie może,
a dobroć i łaska
na krok mnie nie odstąpią
przez resztę mego życia!

Ref.: Choćbym nawet szedł
ciemną doliną
zła się nie ulęknę
boś Ty ze mną,
w domu Pana zamieszkam
na wieki! Laj, la la laj ...

Tekst pieśni na podstawie: Psalm 23
Tagi: Wyznanie o Bogu, Fragment Pisma Świętego, Bóg

401

1. Życie płynie znów z rozpędu,
Gdzie jest czas na wyjście z błędu?
Gdzie jest czas na wychowanie?
Na poprawę, nauczanie?

Ref.: Tam, przy Słowie siądź, przy Słowie.
Czas, by słuchać Go.
Zacznij szukać w Bożym Słowie
Całe natchnione jest.

2. Tyle znów jest do zrobienia,
Płynie czas, to się nie zmienia.
Czeka na nas dobre dzieło,
Jak gotowym być do niego?

3. Tyle wokół zawiłości,
Gdzie szukać sprawiedliwości?
Gdzie znaleźć wyposażenie
By nieść ludziom dziś zbawienie?

Boże, pomóż nam zrozumieć całe Pismo Twe.
I w pokorze, w cierpliwości całe życie badać je.
Boże, pomóż nam zrozumieć całe Słowo Twe.
I z mądrością je stosować, całe życie kochać je.

Tagi: Słowo Boże, Wyznanie, Wezwanie, Pismo Święte, Bóg, Modlitwa - Prośba

402

1. [Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus umarł za mnie.
Dzięki Ci, Boże mój, za tę śmierć,
którą Jezus poniósł za mnie,
Jezus umarł za mnie. ]x2

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za wielu umarł
i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział
zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.

Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus umarł za mnie.
Dzięki Ci, Boże mój, za tę śmierć,
którą Jezus poniósł za mnie,
Jezus umarł za mnie.

Tagi: Modlitwa - Dziękczynienie, Bóg, Wezwanie, Słowo Boże, Jezus Chrystus, Głoszenie Ewangelii

403

1. Mój Bóg jest wierny
jest godzien wiary
nie ogranicza go nikt i nic
On jest mądrością
On jest prawością
Poszukującym objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

2. Jezus mą mocą
Jezus mą chwałą
włada nad wszystkim
mój Pan, mój Król.
Jest ponad czasem
jest sprawiedliwy
nad uciśnionym lituje się.

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach będę Cię czcił!

Miłością jest
a silnym ramieniem
i w lekkim powiewie objawia się

Ref: Więc będę wielbił Cię
w doskonałej świętości Twej
i będę wielbił Cię
za wszystko coś uczynił mi
a kiedy przyjdzie kres
wieniec u Twych złożę stóp
i na kolanach zgiętych
i na kolanach - Królu mój -
i na kolanach będę Cię czcił!

Tagi: Wyznanie o Bogu, Wyznanie o Jezusie, Bóg, Jezus Chrystus

404

1. Któż prowadzi zastępy niebios?
Przed kim królowie pokłonią się?
Przed czyim słowem się moce trzęsą?
Tyś jest Najświętszy Bóg!

2. Czy jest ktokolwiek, którego piękno
najwyższej chwały domaga się?
Czy sprawiedliwszy jest czyjś majestat
prócz Twego, Tyś jest Bóg!

Ref: Przyjdź i podziwiaj
On jest Jedyny!
Śpiewaj Mu "Święty"
Na wieki to Święty Bóg
Przyjdź i pokłon Świętemu złóż!

3. Któż inny mógłby mnie uratować?
Któż Jedynego by Syna dał?
Kto wezwał mnie,
bym Mu "Ojcze" mówił?
Tylko mój Święty Bóg!

Ref: Przyjdź i podziwiaj
On jest Jedyny!
Śpiewaj Mu "Święty"
Na wieki to Święty Bóg
Przyjdź i pokłon Świętemu złóż!

Tagi: Bóg, Wyznanie o Bogu, Pokora, Do posłuchania
Link: Only a Holy God - Wersja angielska [Keith & Kristyn Getty, CityAlight]

405

1. Mój Odkupiciel żyje, wiem
Nadziei słodycz daje mi
Ten, który życie za mnie dał
pokonał śmierć i zmartwychwstał

On żyje, oto pusty grób
Wypełnił obietnicę tą,
Że nie ma potępienia już
Dla tych, którzy w Chrystusie są

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

2.Mój Odkupiciel żyje, wiem
Z Nim życie moje w unii jest
Na wysokościach nieba Ten
Najwyższy Kapłan wstawia się

Nie lękam się gdy wiedziesz mnie
Obecność Twa wciąż świeci mi
Nikt i nic nie jest w stanie nas
Odłączyć od miłości Twej

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

3. Mój Odkupiciel żyje, wiem
ma śmierć i życie Jego jest
spokojna dusza, przyszłość też
bo nie zostawi nigdy mnie

On żyje, nie opóźnia się
zobaczą moje oczy dzień
w swym ciele ujrzę Boga, gdy
w swej chwale Chrystus przyjdzie znów!

Ref.: Odkupiciel mój,
Odkupiciel mój
On żyje
Na tronie w niebie i
Króluje w duszy mojej!

Oryginalny wykonawca: Getty Music "My Redeemer lives"
Tagi: Wyznanie o Jezusie, Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Do posłuchania
Link: My Redeemer lives - Wersja angielska [Getty Music]

406

1.Ten, który stworzył niebo,
stworzył duszę mą
Tchnął życie we mnie i nadał imię mi

Cudownie mnie stworzyłeś,
jestem dziełem Twym!
Twe plany wobec mnie
zawsze spełnią się.

2. Na swoje podobieństwo
Bóg uczynił nas,
Znieważyć święty dom ten,
któż mógłby z was?
Świątynią jest żywego Boga ciało me
Swą drogocenną krwią
Pan wykupił mnie.

Ref: Ja należę do Pana
Nie, nie jestem mój
Nie należę do siebie
Cały jestem Twój
Będę Ciebie czcił,
Bo to już wiem -
Nie należę do siebie -
Cały jestem Twój!


3. Należę już do Ciebie,
odkupiłeś mnie
Mą wartość Twą miłością
mierzy się
Oznajmiasz kiedy stoję,
jakie miejsce mam
Nadałeś imię mi -
takim siebie znam.

Ref: Ja należę do Pana
Nie, nie jestem mój
Nie należę do siebie
Cały jestem Twój
Będę Ciebie czcił,
Bo to już wiem -
Nie należę do siebie-
Całyjestem Twój!

4. Do siebie nie należę,
serce lekko brzmi
O Stwórco, w życiu mym
Swoją wolę czyń
Podniesiesz złamanego,
rany leczysz sam
O Panie, życie swe
w ręce składam Twe.

Ref: Ja należę do Pana
Nie, nie jestem mój
Nie należę do siebie
Cały jestem Twój
Będę Ciebie czcił,
Bo to już wiem -
Nie należę do siebie-
Całyjestem Twój!

Tekst pieśni na podstawie: Rodz.1,26; Ps.139, 1 Kor.3,16-17
Tagi: Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Dziękczynienie, Wyznanie o Bogu, Bóg, Pokora, Do posłuchania
Link: I Am Not My Own - Wersja angielska - Keith & Kristyn Getty, Skye Peterson

407

Błogosławię Cię
Kiedy ziemia wydaje plon
Gdy obfitość Panie zlewasz swą,
Błogosławię Cię
Błogosławię Cię
Gdy pustynia w krąg otacza mnie
Choćbym nawet przez pustkowie szedł
Błogosławię Cię

PreREF: Za Twą łaskę, którą zsyłasz
Ja chwalę Cię
Choćby ciemność mnie przykryła
Ja powiem, że

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Błogosławię Cię
Kiedy słońca blask oświeca mnie
To, co dajesz mi najlepsze jest
Błogosławię Cię
Błogosławię Cię
Kiedy drogę moją znaczy cień
Chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię
Błogosławię Cię

PreREF: Za Twą łaskę, którą zsyłasz
Ja chwalę Cię
Choćby ciemność mnie przykryła
Ja powiem, że

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Ty dajesz z woli Swej,
Zabierasz, kiedy chcesz
W mym sercu zawsze chcę
Błogosławić Cię

REF: [: Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię Cię
Panie błogosławię imię Twe
Błogosławię święte imię Twe :] x2

Oryginalny wykonawca: Tytuł oryginalny "Blesed Be Your Name". Autor: Mark Redman. Tłumaczenie: Dorota Wolska
Tagi: Bóg, Modlitwa - Wielbienie, Modlitwa - Wyznanie
Link: Błogosławię Cię - Schola Domowego Kościoła