Na świecie, ale nie z tego świata cz.2

2 List do Koryntian 6,11-7,1
[6,11] Nasze usta otworzyły się przed wami, Koryntianie, nasze serce się rozszerzyło. [12] Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno; [13] odwzajemniając się więc nam – jak do moich dzieci mówię – rozszerzcie się i wy. [14] Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? [15] Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? [16] A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. [17] Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. [18] I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. [7,1] Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Powt. Prawa 22,10
[22,10] Nie będziesz orał wołem razem z osłem. 
Ewangelia Łukasza 5,7
[5,7] Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się zanurzały. 
Ewangelia Łukasza 23,51
[23,51] Nie zgadzał się on z ich uchwałą i czynem. Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego, i oczekiwał królestwa Bożego. 
1 List do Koryntian 6,19
[6,19] Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? 
Księga Psalmów 141,3-4
[141,3] PANIE, postaw straż przy moich ustach; strzeż drzwi moich warg. [4] Nie skłaniaj mego serca ku złemu, abym nie popełniał czynów niegodziwych z ludźmi, którzy czynią nieprawość, i żebym się nie karmił ich rozkoszami. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.