Na świecie, ale nie z tego świata cz.1

2 List do Koryntian 6,14
[6,14] Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List Jana 2,15-17
[2,15] Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. [16] Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata. [17] A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. 
Ewangelia Jana 3,16
[3,16] Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Księga Przysłów 6,16-19
[6,16] Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: [17] Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną; [18] serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do zła; [19] fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi. 
2 List do Tymoteusza 3,12
[3,12] Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. 
Ewangelia Jana 15,18-20
[15,18] Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. [19] Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. [20] Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.