Prześladowanie cz.1 - Dz4

Dzieje Apostolskie 4,1-12
[4,1] A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; [2] oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych. [3] Schwytali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór. [4] A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło. A mężczyzn było w liczbie około pięciu tysięcy. [5] Nazajutrz zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi i uczeni w Piśmie; [6] i Annasz, najwyższy kapłan, i Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu najwyższych kapłanów. [7] Postawili ich na środku i pytali: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? [8] Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraela; [9] jeśli my dziś mamy być przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony; [10] niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. [11] On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. [12] I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Kolosan 1,28
[1,28] Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. 
Księga Wyjścia 1,12
[1,12] Ale im bardziej ich gnębili, tym bardziej się rozmnażali i rośli, tak że zatrwożyli się z powodu synów Izraela. 
Księga Psalmów 112,10
[112,10] Niegodziwy zobaczy to i rozgniewa się, zgrzytnie zębami i uschnie, pragnienie niegodziwych zginie. 
Ewangelia Mateusza 23,37
[23,37] Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście! 
Księga Psalmów 22,16
[22,16] Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. 
Ewangelia Marka 13,11
[13,11] A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. 
Dzieje Apostolskie 6,7
[6,7] I rozszerzało się słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.