Wspólnota Pierwszego Kościoła

Dzieje Apostolskie 2,42-47
[2,42] Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. [43] I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. [44] A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. [45] Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. [46] Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca; [47] chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 15,10
[15,10] Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości. 
1 List Jana 1,3
[1,3] To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. 
1 List do Koryntian 10,16-17
[10,16] Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? [17] My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. 
Dzieje Apostolskie 5,4
[5,4] Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. 
Dzieje Apostolskie 12,12
[12,12] Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. 
Dzieje Apostolskie 18,7
[18,7] Odszedł stamtąd i wszedł do domu pewnego człowieka, imieniem Justus, który czcił Boga, a którego dom przylegał do synagogi. 
Dzieje Apostolskie 21,8
[21,8] A wyszedłszy nazajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. 
List do Rzymian 16,5
[16,5] pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. 
1 List do Koryntian 16,19
[16,19] Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla wraz z kościołem, który jest w ich domu. 
Ewangelia Łukasza 21,5-6
[21,5] A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: [6] Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. 
Ewangelia Łukasza 21,20-22
[21,20] A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. [21] Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a ci, którzy są wewnątrz miasta, niech wyjdą, a ci, którzy są na wsi, niech do niego nie wchodzą. [22] Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. 
Ewangelia Łukasza 21,36
[21,36] Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.