Jak oddawać Bogu chwałę? [DKW #1]

Księga Psalmów 29,1-2
[29,1] Psalm Dawida. Oddajcie PANU, synowie mocarzy, oddajcie PANU chwałę i moc. [2] Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Izajasza 1,13-18
[1,13] Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę; nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść – bo to nieprawość, ani uroczystości. [14] Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem; znużyło mnie ich znoszenie. [15] Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. [16] Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić. [17] Uczcie się czynić dobrze; szukajcie tego, co sprawiedliwe, wspomagajcie uciśnionego, brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową. [18] Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. 
Księga Jonasza 1,8-9
[1,8] I powiedzieli do niego: Powiedz nam, prosimy, przez kogo spadło na nas to nieszczęście. Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Z jakiego kraju i z jakiego narodu jesteś? [9] Odpowiedział im: Jestem Hebrajczykiem i boję się PANA, Boga nieba, który stworzył morze i ziemię. 
List do Rzymian 12,1-2
[12,1] Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. [2] A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. 
1 List do Koryntian 10,31
[10,31] Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. 
Księga Psalmów 100,1-2
[100,1] Psalm na dziękczynienie. Radośnie wykrzykujcie PANU, wszystkie ziemie! [2] Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. 
List do Hebrajczyków 10,25
[10,25] nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. 
Księga Psalmów 15,1
[15,1] Psalm Dawida. PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze? 
Księga Psalmów 15,2
[15,2] Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę; 
Księga Psalmów 63,1-6
[63,1] Psalm Dawida, gdy przebywał na Pustyni Judzkiej. Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody; [2] abym widział twoją moc i chwałę tak, jak cię ujrzałem w twojej świątyni; [3] skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły; [4] tak błogosławić cię będę póki żyję, wzniosę swe ręce w imię twoje. [5] Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą cię wielbić radosnymi wargami; [6] gdy cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o tobie podczas nocnych straży. 
Ewangelia Jana 4,24
[4,24] Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. 
Księga Wyjścia 32,4
[32,4] Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: Oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. 
Księga Wyjścia 32,7-8
[32,7] Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. [8] Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Oto twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.