Tomasz - Od pełnego zwątpienia do pełnej wiary

Ewangelia Jana 20,24-31
[20,24] A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. [25] I powiedzieli mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. [26] A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam. [27] Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. [28] Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! [29] Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [30] I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. [31] Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 24,22-23
[24,22] Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie; [23] a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. 
Ewangelia Mateusza 28,17
[28,17] A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Ewangelia Jana 11,16
[11,16] Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów: Chodźmy i my, aby z nim umrzeć. 
Ewangelia Jana 14,4-5
[14,4] A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. [5] Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? 
1 List do Koryntian 1,8-9
[1,8] On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. [9] Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 
1 List Piotra 1,8
[1,8] a choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.