Proroctwo Jakuba cz.2

Księga Rodzaju 49,13-27
[49,13] Zebulon będzie mieszkać na morskim brzegu, przy porcie okrętów, a jego granice będą aż do Sydonu. [14] Issachar jak osioł kościsty leżący między dwoma brzemionami. [15] Zobaczył, że spoczynek jest dobry i ziemię, że jest urocza, nachylił swe ramię, by dźwigać, i stał się sługą składającym daninę. [16] Dan będzie sądzić swój lud jako jedno z pokoleń Izraela. [17] Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce kąsającą końskie pięty, tak że jeździec spadnie do tyłu. [18] Oczekuję twego zbawienia, PANIE! [19] Gad będzie zwyciężony przez wojsko, ale on na koniec zwycięży. [20] Od Aszera będzie tłusty chleb, a on dostarczy przysmaków królewskich. [21] Neftali jak wypuszczona łania, mówiący piękne słowa. [22] Józef, latorośl płodna, latorośl płodna przy źródle, a jej szczepy rozchodzą się po murze. [23] Choć napoili go goryczą i strzelali do niego, i nienawidzili go strzelcy; [24] jednak jego łuk został potężny i wzmocniły się ramiona jego rąk dzięki rękom mocnego Boga Jakuba, stamtąd pasterz i opoka Izraela. [25] Od Boga twego ojca, który będzie cię wspomagał, i od Wszechmogącego, który ci pobłogosławi błogosławieństwami nieba z wysoka i błogosławieństwami głębin leżących na dole, i błogosławieństwami piersi i łona. [26] Błogosławieństwa twego ojca będą mocniejsze niż błogosławieństwa moich przodków aż do granic pagórków wiecznych. Będą nad głową Józefa i nad wierzchem głowy odłączonego od swych braci. [27] Beniamin jak drapieżny wilk, rano będzie jeść zdobycz, a wieczorem będzie dzielił łupy. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 17,26
[17,26] I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania; 
1 Księga Kronik 12,8
[12,8] Z pokolenia Gada w warowni na pustyni do Dawida przyłączyli się dzielni wojownicy, żołnierze sprawni w boju, noszący tarczę i dzidę, ich twarze były jak twarze lwów, a byli zwinni jak sarny w górach; 
1 Księga Kronik 5,21-22
[5,21] I zabrali z ich stad: pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów, a ludzi – sto tysięcy. [22] Wielu bowiem poległo, gdyż wojna ta wyszła od Boga. I mieszkali na ich miejscu aż do uprowadzenia do niewoli. 
List do Rzymian 8,37
[8,37] Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 
Księga Izajasza 54,10
[54,10] A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi PAN, który lituje się nad tobą. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.