Zawsze obfitujący w dziele Pana - 1Kor16

1 List do Koryntian 16,1-24
[16,1] A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. [2] Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. [3] A gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. [4] A jeśli będzie właściwe, abym i ja się udał, pójdą razem ze mną. [5] Przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię. Będę bowiem szedł przez Macedonię. [6] A być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili, dokądkolwiek wyruszę. [7] Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. [8] A w Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. [9] Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. [10] Jeśli zaś przybędzie Tymoteusz, uważajcie, aby przebywał wśród was bez bojaźni, bo wykonuje dzieło Pana, jak i ja. [11] Dlatego niech nikt go nie lekceważy. Lecz wyprawcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. [12] A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby poszedł do was z braćmi. Lecz w ogóle nie chciał teraz iść. Pójdzie jednak w odpowiednim dla niego czasie. [13] Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. [14] Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. [15] A proszę was, bracia (bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Achai i że się poświęcili na służbę świętym); [16] żebyście byli takim poddani i każdemu, kto pomaga i pracuje z nami. [17] A cieszę się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo wypełnili wasz brak. [18] Pokrzepili bowiem mego i waszego ducha. Szanujcie więc takich. [19] Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla wraz z kościołem, który jest w ich domu. [20] Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. [21] Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. [22] Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranatha. [23] Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. [24] Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Galatów 2,9-10
[2,9] i gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych. [10] Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. 
List do Rzymian 15,25-27
[15,25] A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. [26] Spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. [27] Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.