Boża recepta na stres cz.3

2 List do Koryntian 4,8-9
[4,8] Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni; [9] prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 11,4
[11,4] A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. 
List do Rzymian 12,12
[12,12] radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie; 
1 List do Tesaloniczan 3,3
[3,3] aby nikt się nie zachwiał wśród tych utrapień. Sami przecież wiecie, że do tego zostaliśmy wyznaczeni. 
Ewangelia Jana 16,33
[16,33] To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. 
Ewangelia Jana 9,2-3
[9,2] I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? [3] Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. 
2 List do Koryntian 12,7-10
[12,7] A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. [8] Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. [9] Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. [10] Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. 
Księga Izajasza 46,4
[46,4] Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę; ja mówię, będę was nosił i was wybawię. 
Księga Psalmów 94,19
[94,19] W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę. 
1 Księga Samuela 1,6
[1,6] Jej przeciwniczka zaś bardzo jej dokuczała, aby tylko ją rozgniewać z tego powodu, że PAN zamknął jej łono. 
1 Księga Samuela 1,10
[1,10] A ona, z goryczą w duszy, modliła się do PANA i strasznie płakała. 
1 Księga Samuela 1,12
[1,12] A gdy długo modliła się przed PANEM, Heli przypatrywał się jej ustom. 
1 Księga Samuela 1,18
[1,18] I powiedziała: Niech twoja służąca znajdzie łaskę w twoich oczach. I ta kobieta poszła swoją drogą, i jadła, a jej twarz już nie była smutna. 
2 List do Koryntian 2,14
[2,14] Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.