Śmierć - Brama, a nie mur - 1Kor15 cz.4

1 List do Koryntian 15,51-58
[15,51] Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; [52] w jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. [53] To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. [54] A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. [55] Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo? [56] Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. [57] Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. [58] A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Koheleta 12,7
[12,7] Wtedy proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. 
List Jakuba 2,26
[2,26] Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. 
Ewangelia Łukasza 12,20
[12,20] Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 
Ewangelia Mateusza 10,28
[10,28] Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.