Boża obietnica

Ewangelia Łukasza 1,67-75
[1,67] A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował: [68] Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud; [69] i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi; [70] jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków; [71] że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; [72] aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze; [73] i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu; [74] że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół; [75] w świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 1,76-80
[1,76] A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi; [77] i żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów; [78] dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka; [79] aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. [80] A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. 
1 List Piotra 2,25
[2,25] Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz. 
Księga Psalmów 139,2-7
[139,2] Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli. [3] Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. [4] Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz. [5] Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę. [6] Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. [7] Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? 
Księga Malachiasza 4,2
[4,2] Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach; wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody. 
Księga Wyjścia 3,7
[3,7] PAN powiedział: Przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. 
List do Hebrajczyków 6,13-18
[6,13] Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego; [14] mówiąc: Zaprawdę, błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. [15] A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. [16] Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. [17] Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą; [18] abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei; 
Księga Wyjścia 3,12
[3,12] Bóg odpowiedział: Oto ja będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie, że ja cię posłałem: gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.