Boża recepta na stres cz.2 (fragm.)

List do Rzymian 12,12
[12,12] radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Koryntian 3,12
[3,12] Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy; 
Księga Psalmów 31,24
[31,24] Bądźcie dzielni, wszyscy, którzy pokładacie nadzieję w PANU, a on umocni wasze serca. 
List do Rzymian 15,4
[15,4] Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję. 
Księga Przysłów 15,13
[15,13] Radosne serce rozwesela twarz, ale gdy smutek w sercu, duch jest przygnębiony. 
Księga Przysłów 17,22
[17,22] Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości. 
List do Rzymian 14,17
[14,17] Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 
List do Rzymian 15,13
[15,13] A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. 
List do Galatów 5,22
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.