Jak być błogosławieństwem?

Księga Wyjścia 20,1-6
[20,1] I Bóg mówił te wszystkie słowa: [2] Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. [3] Nie będziesz miał innych bogów przede mną. [4] Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. [5] Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; [6] a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.