Czego możemy się nauczyć od pierwotnego Kościoła?

Dzieje Apostolskie 2,42-47
[2,42] Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. [43] I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. [44] A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. [45] Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. [46] Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca; [47] chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 17,6
[17,6] Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.