Jaki mamy charakter?

2 List Piotra 1,12-15
[1,12] Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. [13] Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie; [14] wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. [15] Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List Piotra 1,5-7
[1,5] Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; [6] do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność; [7] do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.