Ważność jedności w Kościele - cz.2

List do Filipian 2,12-18
[2,12] Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. [13] Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. [14] Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów; [15] abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie; [16] zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. [17] Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. [18] Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 12,25
[12,25] Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.