Niewolnik do świętych - łaska i pokój

List do Filipian 1,1-2
[1,1] Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. [2] Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.