Za wszystko dziękujcie

1 List do Tesaloniczan 5,18
[5,18] Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.