Triumfalny wjazd Króla

Ewangelia Mateusza 21,1-17
[21,1] A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów; [2] mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i oślątko z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. [3] A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. [4] To wszystko się stało, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: [5] Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój król przychodzi do ciebie cichy, siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. [6] Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im nakazał Jezus. [7] Przyprowadzili oślicę i oślątko, położyli na nie swoje szaty i posadzili go na nich. [8] A wielki tłum słał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i kładli na drodze. [9] A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana! Hosanna na wysokościach! [10] Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: Któż to jest? [11] A tłumy odpowiadały: To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. [12] Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. [13] I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. [14] Wtedy ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni, a on ich uzdrowił. [15] A gdy naczelni kapłani i uczeni w Piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida, rozgniewali się. [16] I zapytali go: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: Przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę? [17] A opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.