Boża recepta na stres

Ewangelia Jana 11,1-7
[11,1] A był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. [2] A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat, Łazarz, chorował. [3] Siostry więc posłały do niego wiadomość: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. [4] A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. [5] Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. [6] A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. [7] Lecz potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znowu do Judei. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List Piotra 3,9
[3,9] Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. 
List do Rzymian 12,12
[12,12] radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie; 
Ewangelia Jana 11,17-28
[11,17] Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już cztery dni leżącego w grobie. [18] A Betania była niedaleko Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. [19] A wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. [20] Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Ale Maria siedziała w domu. [21] I powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. [22] Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie, o cokolwiek go poprosisz. [23] Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. [24] Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. [25] I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. [26] A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? [27] Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. [28] A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię, i powiedziała: Jest tu Nauczyciel i woła cię. 
Ewangelia Jana 11,37
[11,37] A niektórzy z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? 
Księga Rodzaju 50,20
[50,20] Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.