Ręka Pańska była z nim

Ewangelia Łukasza 1,56-66
[1,56] I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu. [57] Dla Elżbiety zaś nadszedł czas porodu i urodziła syna. [58] A gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. [59] A ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecko, i chcieli nadać mu imię jego ojca, Zachariasza. [60] Ale jego matka powiedziała: Nie tak, lecz będzie się nazywał Jan. [61] I powiedzieli do niej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kogo by nazwano tym imieniem. [62] Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać. [63] A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. [64] Natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, wielbiąc Boga. [65] I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, i po całej górskiej krainie judzkiej rozgłoszone zostały wszystkie te słowa. [66] Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Cóż to będzie za dziecko? I była z nim ręka Pańska. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Liczb 23,19
[23,19] Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni? 
Ewangelia Łukasza 1,13-14
[1,13] Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. [14] Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu będzie się radować z jego narodzin. 
List do Hebrajczyków 10,23
[10,23] Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. 
Księga Psalmów 51,7
[51,7] Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. 
Księga Rodzaju 18,14
[18,14] Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla PANA? W przyszłym roku o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. 
Ewangelia Łukasza 1,20
[1,20] I będziesz niemy, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.