List do kościoła w Laodycei

Apokalipsa Jana 3,14-22
[3,14] A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: [15] Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. [16] A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. [17] Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. [18] Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. [19] Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. [20] Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. [21] Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. [22] Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Powt. Prawa 27,15-17
[27,15] Przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlewany posąg – obrzydliwość dla PANA, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi w ukrytym miejscu. A cały lud odpowie: Amen. [16] Przeklęty, kto lekceważy swego ojca i swoją matkę. A cały lud powie: Amen. [17] Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen. 
2 List do Koryntian 1,20
[1,20] Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim „tak” i w nim „Amen”, ku chwale Boga przez nas. 
List do Kolosan 1,15-17
[1,15] On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. [17] On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. 
Ewangelia Mateusza 5,13
[5,13] Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Apokalipsa Jana 2,9
[2,9] Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. 
1 List Piotra 1,7
[1,7] aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; 
Księga Rodzaju 3,7
[3,7] I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. 
Apokalipsa Jana 19,8
[19,8] I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. 
Księga Izajasza 55,1-2
[55,1] O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie; tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. [2] Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb, swoją pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre, i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. 
Ewangelia Mateusza 5,3
[5,3] Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.