Moja ucieczka i moja twierdza

Księga Psalmów 91,1-16
[91,1] Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. [2] Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. [3] Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. [4] Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. [5] Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia; [6] ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. [7] Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. [8] Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. [9] Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem; [10] nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. [11] Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. [12] Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. [13] Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz. [14] Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię. [15] Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. [16] Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 1,12-13
[1,12] Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; [13] którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. 
Księga Liczb 22,12
[22,12] Bóg powiedział do Balaama: Nie idź z nimi i nie przeklnij tego ludu, bo jest on błogosławiony. 
1 List do Koryntian 10,13
[10,13] Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli znieść. 
Księga Rut 2,11-12
[2,11] Boaz odpowiedział jej: Dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża, i to, jak opuściłaś swego ojca i swą matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. [12] Niech PAN wynagrodzi twój uczynek i niech będzie pełna twoja zapłata od PANA, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. 
1 Księga Samuela 17,45-51
[17,45] Wtedy Dawid odpowiedział Filistynowi: Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię PANA zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. [46] Dziś PAN wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę, a dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. I cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu; [47] i całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia PAN, gdyż walka należy do PANA i on wyda was w nasze ręce. [48] A gdy Filistyn wstał, ruszył i zbliżał się do Dawida, Dawid również pośpiesznie pobiegł na pole walki naprzeciw Filistyna. [49] I Dawid sięgnął ręką do torby, wyjął z niej kamień, cisnął go z procy i ugodził Filistyna w czoło tak, że kamień utkwił mu w czole. I ten upadł twarzą na ziemię. [50] Tak Dawid zwyciężył Filistyna procą i kamieniem. Uderzył Filistyna i zabił go, choć Dawid nie miał w ręku miecza. [51] Dawid podbiegł, stanął nad Filistynem, wziął jego miecz, dobył go z pochwy, zabił go i odciął mu nim głowę. A kiedy Filistyni zobaczyli, że ich bohater umarł, uciekli. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.