Umocnienie wiary

Ewangelia Łukasza 1,39-45
[1,39] W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. [40] Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. [41] A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. [42] I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona. [43] A skądże mi to, że matka mego Pana przyszła do mnie? [44] Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. [45] A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 17,11
[17,11] Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 
Ewangelia Łukasza 1,36-37
[1,36] A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. [37] Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 
Ewangelia Łukasza 1,56-57
[1,56] I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu. [57] Dla Elżbiety zaś nadszedł czas porodu i urodziła syna. 
Ewangelia Łukasza 1,40
[1,40] Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Księga Wyjścia 18,7-8
[18,7] Mojżesz wyszedł więc swemu teściowi naprzeciw, pokłonił się i ucałował go. Potem wypytywali się wzajemnie o powodzenie i weszli do namiotu. [8] Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co PAN uczynił faraonowi i Egipcjanom ze względu na Izraela, o całym trudzie, który ich spotkał w drodze, i jak PAN ich wybawił. 
Księga Psalmów 114,4
[114,4] Góry skakały jak barany, pagórki jak jagnięta. 
Księga Psalmów 114,6-7
[114,6] Góry, że skakałyście jak barany, a wy, pagórki, jak jagnięta? [7] Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba; 
Księga Rodzaju 25,22-23
[25,22] A gdy dzieci walczyły ze sobą w jej łonie, powiedziała: Jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc, aby zapytać PANA. [23] I PAN jej odpowiedział: Dwa narody są w twoim łonie i dwa ludy wyjdą z twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu. 
Ewangelia Jana 3,29
[3,29] Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. 
Ewangelia Łukasza 1,67
[1,67] A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował: 
Ewangelia Łukasza 2,27-28
[2,27] Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko – Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa; [28] wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: 
Ewangelia Łukasza 11,27
[11,27] A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś! 
List do Filipian 2,3
[2,3] nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.