Przyszedł do swoich ale Go nie przyjęli

Księga Rodzaju 37,17-28
[37,17] Człowiek ten odpowiedział: Odeszli stąd, bo słyszałem, jak mówili: Pójdźmy do Dotan. I Józef poszedł za swoimi braćmi i znalazł ich w Dotan. [18] Gdy ujrzeli go z daleka, zanim do nich przyszedł, naradzali się, aby go zabić. [19] I mówili jeden do drugiego: Oto idzie mistrz od snów. [20] Teraz więc chodźcie, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni, i powiemy: Pożarł go zły zwierz. I zobaczymy, co będzie z jego snów. [21] Ruben, gdy to usłyszał, chciał go wybawić z ich rąk i powiedział: Nie zabijajmy go. [22] Ruben powiedział też do nich: Nie wylewajcie krwi, ale wrzućcie go do tej studni, która jest na pustyni, i nie podnoście na niego ręki. A mówił to, aby go wybawić z ich rąk i przywrócić go swemu ojcu. [23] Gdy Józef przyszedł do swoich braci, obdarli go z jego szaty, z szaty wielobarwnej, którą miał na sobie. [24] Następnie chwycili go i wrzucili do studni, która była pusta, bez wody. [25] Potem usiedli, aby jeść chleb, a gdy podnieśli swoje oczy, zobaczyli grupę Izmaelitów idących z Gileadu. Ich wielbłądy niosły wonne korzenie, kadzidło i mirrę, a szły, aby to zanieść do Egiptu. [26] Wtedy Juda powiedział do swoich braci: Jaki pożytek będzie z tego, że zabijemy naszego brata i zataimy jego krew? [27] Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom, a nie podnośmy na niego naszej ręki, bo to jest nasz brat i nasze ciało. I bracia go usłuchali. [28] A gdy przechodzili Midianici, kupcy, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia srebrników, a oni zaprowadzili Józefa do Egiptu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 15,1
[15,1] Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama w widzeniu: Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. 
Ewangelia Jana 1,11
[1,11] Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 
Ewangelia Jana 1,46
[1,46] I zapytał go Natanael: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: Chodź i zobacz! 
Ewangelia Jana 7,41
[7,41] A inni mówili: To jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili: Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? 
Ewangelia Łukasza 11,15
[11,15] Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba, władcę demonów, wypędza demony. 
Ewangelia Łukasza 7,34
[7,34] Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. 
Księga Psalmów 2,1-4
[2,1] Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? [2] Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc: [3] Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. [4] Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 
List do Filipian 2,10-11
[2,10] aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. [11] I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 
1 List Jana 3,15
[3,15] Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. 
Ewangelia Mateusza 21,38
[21,38] Lecz rolnicy, gdy zobaczyli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. 
Ewangelia Łukasza 23,13-15
[23,13] A Piłat, zwoławszy naczelnych kapłanów, przełożonych oraz lud; [14] powiedział do nich: Przyprowadziliście mi tego człowieka jako podburzającego lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie; [15] ani też Herod. Odesłałem was bowiem do niego i nie znalazł w nim nic, co zasługiwałoby na śmierć. 
Ewangelia Jana 19,23
[19,23] A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. 
Ewangelia Jana 19,33-34
[19,33] Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni; [34] lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 
1 List Jana 1,7
[1,7] A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 
Księga Przysłów 27,4
[27,4] Okrutny jest gniew i straszliwa zapalczywość, lecz któż się ostoi przed zazdrością? 
Księga Rodzaju 42,21-22
[42,21] Mówili jeden do drugiego: Naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu bratu, bo widząc strapienie jego duszy, gdy nas błagał, nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to utrapienie. [22] Wtedy Ruben odpowiedział im: Czyż nie mówiłem wam: Nie grzeszcie przeciw chłopcu? A nie usłuchaliście. Oto teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. 
Księga Psalmów 76,10
[76,10] Doprawdy nawet gniew człowieka będzie cię chwalić, a ty resztkę tego gniewu powstrzymasz. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.